Tanfolyamaink távolról (live online) is!

CERTIFIED IAS MANAGER KÉPZÉS - SZÁMVITELI TANFOLYAM

IFRS
3 nap
177 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A képzés célja

Az Európai Unió Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2002. július 19-ei 1606/2002/EK rendelete értelmében 2005. január 1-jével vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok jogszabályainak hatálya alá tartozó társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a nemzetközi számviteli standardok alapján kell, hogy összeállítsák, ha a mérlegforduló napjukon az értékpapírjaik valamelyik tagállam szabályozott piacán kereskedésre befogadottak.
A rendeleten túlmenően számos nagyvállalat alkalmazza az IFRS rendszere szerinti pénzügyi kimutatások összeállítását elsősorban anyavállalatának szükséges adatszolgáltatások, esetleg pályázatok, privatizáció miatt.

A képzés során
 • Összefoglalóan áttekintésre kerülnek a hatályos standardok,
 • Az egyes standardok kapcsán részletesen elemzésre kerülnek a magyar Számviteli törvény (2000. C törvény) és az IAS-IFRS elvi és gyakorlati eltérései
 • Minden esetben kitérünk a standardok változásaira, azok hatásaira
 • A jelentős eltérések beszámolóra (vagyonra, eredményre) gyakorolt hatásait példákkal támasztjuk alá
 • Konzultációra lehetőség nyílik, amely során az egyedi, sajátos gyakorlati kérdések megválaszolásra kerülnek.
Kinek ajánljuk?
 • managereknek, vezető beosztású dolgozóknak, akik szeretnének megismerkedni az IFRS rendszerével, a jövőbeni alkalmazás lehetőségére gondolva
 • gazdasági vezetőknek, főkönyvelőknek, controllereknek, akik a gyakorlatban szembesülnek az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítésének nehézségeivel
 • oktatóknak, akik érdeklődnek új (a magyartól eltérő) elvek, szabályok, logikai összefüggések és gyakorlati megoldásaik iránt
​A képzés ütemezése

2015. június 19. és 22-23. (3 nap)

Tematika

1. nap

 • Az IFRS-ről általában (röviden)
 • Keretelvek kiemelt pontjai

A pénzügyi kimutatások összeállításának elvei
(igény szerint kiemelve a legfontosabb standardokat)

 • IAS 1: A pénzügyi kimutatások formája és tartalma
 • IAS 7: Cash Flow kimutatás
 • IAS 8: Számviteli politika, számviteli becslések változásai és hibák
 • IAS 10: Mérlegforduló nap utáni események
 • IAS 24: Kapcsolt felekre vonatkozó információk
 • IAS 33: Egy részvényre jutó eredmény
 • IAS 34: Évközi pénzügyi kimutatások
 • IFRS 8: Működési szegmensek

Bevétel-termelő tevékenységhez kapcsoló elszámolások 

 • IAS 2: Készletek
 • IAS 18: Bevétel
 • IAS 11: Beruházási szerződések

Tárgyi eszközök előírásai

 • IAS 16: Ingatlanok, gépek, berendezések
 • IAS 40: Befektetési célú ingatlanok
 • IAS 23: Hitelfelvételi költségek
 • IAS 20: Állami támogatások számvitele és az állami közreműködés bemutatása

2. nap

Egyéb eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó előírások
IAS 21: Az árfolyamváltozások hatása
IFRS 5: Értékesítésre tartott eszközök és megszűnt tevékenységek
IAS 38: Immateriális javak

 • IAS 36: Eszközök értékvesztése
 • IAS 37: Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
 • IAS 17: Lízing
 • IAS 12: Nyereségadók
 • Pénzügyi instrumentumok:
 • IAS 32 és IAS 39: Pénzügyi instrumentumok
 • IFRS 7: Pénzügyi instrumentumok: Közzéteendő információk

3. nap

Konszolidáció és pénzügyi instrumentumok (igény szerint), valamint egy vállalkozás magyar szabályok szerinti éves beszámolójának átforgatása az IFRS szabályai szerint!

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!