Online képzési lehetőségek

Fast Track to PowerBuilder Part II

DEV630
5 nap
350 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A Fast Track to PowerBuilder II. tanfolyam keretében a hallgatók elsajátítják az objektum-orientált, jól szervezett PB alkalmazások készítésének módszereit. Folytatják képességeik fejlesztését a PowerBuilder fejlesztés terén, és megismerkednek a kétrétegű alkalmazásfejlesztés (kliens/szerver) bevált technikáival.

A tanfolyam során az instruktor által vezetett laborgyakorlatok segítik az ismeretek megszerzését, és gyakorlati alkalmazás elsajátítását.

A Fast Track to PowerBuilder II. tanfolyam elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek kiaknázni a PowerBuilder kétrétegű alkalmazás-fejlesztés terén nyújtott lehetőségeit.
 

Cél:

 • DataStore objektumok létrehozása és használata
 • többszintű adatmódosítások végrehajtása az adatbázisban egyetlen tranzakción belül, egyszerű adatbufferek megosztása több adatvezérlő objektum között, adatszinkronizáció
 • StaticHyperLink, PictureHyperLink, TrackBar, ProgressBar és MonthCalendar objektumok használata
 • A DataWindow elemek megjelenítésének befolyásolása feltételes kifejezéseken keresztül. Többszörös adatmódosítás indítása PowerScriptből, adatok helyes validálása a DataWindow-on belül, DataWindow eseményvezérlés
 • dinamikus riportgenerálás DataWindow objektumon keresztül a felhasználó által összeállított SQL lekérdezés alapján
 • TreeView, ListView vezérlők használata, helyzetérzékeny menük készítése
 • Drag and Drop technológia megismerése
 • Felhasználói felületek egyszerűsítése Tab vezérlővel (TabControl, TabPage)
 • szabványos hibakezelés PowerBuilderben (Try...Catch blokkok kialakítása, kivételkezelés)
 • adatok mozgatása két adatbázis között Pipeline objektumokkal
 • DataWindow XML export/import technológia, XML templétek készítése
 • Web DataWindow-k készítése és elhelyezése EAServer környezetben

Kapcsolódó termékek: PowerBuilder

Tematika

 • egyszerű GUI vezérlők használata
 • Rich Text Edit vezérlők használata
 • TreeView, ListView vezérlők használata
 • popup menük készítése
 • Drag and Drop
 • Tab vezérlők felhasználása
 • OLE vezérlők beágyazása az alkalmazásba
 • gyermek DataWindow-k készítése és vezérlése
 • vállalati adatok elérése
 • DataWindow objektum beállításai (properties)
 • adatok mozgatása (Pipeline)
 • adatbevitel ellenőrzése (validálás)
 • fejlett adatmódosítás az adatbázisban (Update)
 • dinamikus DataWindow-k összeállítása
 • adhoc riportok készítése
 • DataStore-ok és eredmények megosztása (shared result sets)
 • a DataWindow logika és az üzleti logika elkülönítése
 • XML DataWindow
 • Web DataWindow

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Fast Track to PowerBuilder I

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!