Másfél Power BI tanfolyam INGYEN?!

Modellvezérelt szoftverfejlesztés Eclipse technológiákkal

M-SZET
3 nap
400 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

A tanfolyam alapvető célja az Eclipse platform bemutatása a keretrendszerrel már fejlesztői szinten megismerkedett, és a modellvezérelt fejlesztés iránt érdeklődő mérnökök számára. A tanfolyam keretében a résztvevők megismerkednek a modellvezérelt szoftverfejlesztés alapelveivel, technikáival, előnyeivel, a legjobb gyakorlatokkal és az Eclipse ökoszisztéma kapcsolódó kurrens technológiáival.

 • Elsőként bemutatjuk a szoftvermodellezés elméleti alapjait (metamodellezés, szakterület-specifikus modellezési és programozási nyelvek, modellvezérelt fejlesztési folyamatok és tervezési minták). Az alapelvek gyakorlati alkalmazását a szoftvermodellezés ipari de-facto standardjaként ismert Eclipse Modeling Framework (EMF) részletes tárgyalásával mutatjuk be. A hallgatók áttekintést kapnak arról, hogy hogyan lehet az EMF segítségével egyes alkalmazási területek vagy konkrét projektek igényeihez illeszkedő, szakterület-specifikus modellezési nyelveket (domain-specific modeling language) létrehozni, illetve az azokhoz kapcsolódó modern modellezési eszközök alapjait automatikus módszerekkel előállítani. A nyelvtervezés módszereinek és technikáinak tárgyalása után bemutatjuk az Eclipse szabványos Unified Modeling Language (UML) támogatását és az iparban széles körben használt Papyrus modellezőeszközt.
 • Másodikként bemutatjuk a szakterület-specifikus modellezési nyelvek professzionális használatához szükséges szöveges és grafikus ábrázolási módok, illetve az ezekhez kapcsolódó modern fejlesztőeszközök létrehozásához szükséges ismereteket. A szöveges modellezési és programozási nyelvek tervezését és megvalósítását az Xtext keretrendszer részletes és példaorientált tárgyalásán keresztül mutatjuk be. Továbbá a hallgatók betekintést nyernek az Xtext-hez kapcsolódó Xtend programozási nyelvbe is. A tanfolyam második modulját a grafikus szintakszis (diagramszerkesztők) legmodernebb technológiai szintjét képviselő Sirius keretrendszer bemutatása zárja.
 • Végül a tanfolyam bemutatja a haladó modellvezérelt szoftverfejlesztés során kulcsfontosságú modell-lekérdezéseket és modelltranszformációkat. A tanfolyam oktatóinak részvételével fejlesztett EMF-IncQuery és VIATRA hivatalos Eclipse.org technológiák részletes bemutatásán keresztül a hallgatók betekintést nyernek a professzionális modellező eszközök, modelltranszformációk és kódgenerátorok tervezésébe és megvalósításába. Gyakorlati példák segítségével bemutatjuk a legfontosabb tervezési mintákat, technikákat és kapcsolódó legjobb gyakorlatokat.

A tanfolyam végén a résztvevők:

 • tisztában lesznek a modellvezérelt szoftverfejlesztés előnyeivel, módszereivel, alaptechnikáival
 • képesek lesznek szakterület-specifikus modellezési nyelvek és kapcsolódó modellezőeszközök megtervezésére és megvalósítására
 • ismerik és alkalmazni tudják a haladó modellvezérelt technikákat (modell-lekérdezések, transzformáció, jólformáltsági validáció, kódgenerálás)
 • képesek lesznek a modellvezérelt fejlesztés Eclipse alapú technikáit a gyakorlatban is alkalmazni a fejlesztés és dokumentáció hatékonyabbá tételére

Tematika

1. nap

 • Szoftvermodellezés alapjai, metamodellezés, szakterület-specifikus és általános célú modellezési és programozási nyelvek.
 • Az Eclipse Modeling Framework bemutatása
 • Eclipse UML és Papyrus
 • Gyakorlat: szakterület-specifikus modellezési nyelv és egyszerű szerkesztő készítése, UML és szakterületi modellezés Papyrusszal

2. nap

 • Szakterületi nyelvek konkrét szintakszisai, szöveges és grafikus szerkesztők alapelvei.
 • Az Eclipse Xtext és Xtend bemutatása
 • Az Eclipse Sirius bemutatása
 • Gyakorlat: szöveges és grafikus szerkesztők készítése az első napon definiált modellezési nyelvhez

3. nap

 • Haladó szintű modellezés: modell-lekérdezések, transzformációk, kódgenerálás.
 • Az EMF-IncQuery és szolgáltatásai, inkrementális modell-lekérdezések, jólformáltsági ellenőrzés, vizualizáció
 • A VIATRA keretrendszer bemutatása, modelltranszformációk és kódgenerálás Xtend használatával
 • Gyakorlat: jólformáltsági validáció, egyszerű modelltranszformáció és kódgenerátor az első napon definiált modellezési nyelvhez

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

 • Haladó Java ismeretek
 • Fejlesztői Eclipse ismeretek

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!