Év eleji ITIL akció / Azure tanfolyamok 40.000 ft kedvezménnyel

Developing Microsoft SQL Server Database (20464, 20762) - Transact-SQL

MSSQLDT
3 nap
289 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

A képzés verziófüggetlen, a 20464 és 20762 kódú hivatalos Microsoft tanfolyamok tematikájára épül.

Részlet az oktató által összeállított jegyzet bevezetőjéből:

"Ha alaposabban szemügyre vesszük a jegyzet címét, jóllehet nem túl hosszú, mégis azonnal némi furcsaságot vehetünk észre benne: SQL programozás?! Nincs itt valami ellentmondás? Annak idején az SQL nyelvet adattáblákból való információ kinyerésre, lekérdezésekre hozták létre, maga a név a Structured Query Language szavak kezdőbetűiből áll össze. A lekérdezéshez a SELECT kulcsszót használhatjuk rengeteg változatban: WHERE feltétellel, ORDER BY rendezéssel, GROUP BY csoportképzéssel stb. A standard SQL nyelvezet kiegészült az adatmanipulációs (DML: data manipulation language) utasításokkal: INSERT, UPDATE, DELETE, hisz az adatok karbantartását, a beszúrást, a módosítást, a törlést is célszerű SQL utasításokkal végezni. Ez a relatíve szűk utasításkészlet hogy jön össze a programozás szóval?

Ha valaki a programozás szót hallja, akkor adattípusok, változók, vezérlési szerkezetek jutnak eszébe, ami szöges ellentétben áll az SQL nyelv alaplogikájával: programozás nélkül egyszerű utasításokkal nyerjünk ki információt a rendszerből. Ebben a környezetben a programozás szó ugyanazt jelenti, mint Visual Basic, C#, Oberon, Python vagy egyéb programnyelvek világában? Mindezen gondolatébresztő kérdésekre igen választ adhatunk. A standard SQL nyelvet különböző, adatbáziskezelőket forgalmazó cégek kiegészítették a programozáshoz szükséges elemekkel, így lett Transact-SQL Microsoftnál, PL-SQL Oracle-nél. Mindezek után az SQL nyelvben is megjelentek változók, vezérlési szerkezetek, eljárások, függvények, mindazok az elemek, amiket más programnyelvekben is megtalálhatunk."

Tematika

 • 1. SQL Server elemeinek áttekintése
  • Az SQL Server platform
  • Az SQL Server eszközei programozói szemmel
  • Query Window
 • 2. Adattípusok
  • Az adattípusok kategorizálása
  • Numerikus típusok
  • Karakteres típusok
  • Dátum, idő típusok
  • Speciális adattípusok: BLOB, XML, térbeli
  • Konverzió adattípusok között
 • 3. Műveletek táblákkal
  • Táblák tervezése
  • Táblák sémába szervezése
  • Táblák létrehozása, módosítása
  • Táblák particionálása
 • 4. Adatintegritás biztosítása constraint-ekkel
  • Sor, oszlop és hivatkozási integritás
  • PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
  • DEFAULT, CHECK contraint
 • 5. SQL Server adattáblák indexelése
  • "Klasszikus" indexek
  • Clustered, non-clustered indexek
  • Egyszerű, összetett indexek
  • Speciális adattípusok indexelése
  • Lekérdezések gyorsítása
 • 6. Táblastruktúrák SQL Server-en
  • Táblák tárolása SQL Server-en
  • Lapok, extent-ek, allokációs lapok, pointerek
  • HEAP, forwarding pointer
  • Indexek: clustered, non-clustered
  • Adattípusok
 • 7. Lekérdezési tervek elemzése
  • Mit tudunk kiolvasni a lekérdezési tervből?
  • A lekérdezési terv elemei
  • Összehasonlító elemzések
 • 8. Lekérdezések hatékonyságának fokozása non-clustered indexekkel
  • Hatékony non-clustered indexek tervezése
  • Non-clustered indexek létrehozása, tesztelése
  • Lekérdezések nyomkövetése, tuningolása
 • 9. Nézetek tervezése és használata
  • Nézetekről általánosságban: mire használhatók, előnyei
  • Nézet létrehozása
  • Nézetek teljesítmény vonatkozásban
 • 10. Tárolt eljárások tervezése és használata
  • Tárolt eljárásokról általánosságban: mire használhatók, előnyei
  • Tárolt eljárás létrehozása
  • Paraméter átadás, bemenő, kimenő paraméterek
  • Eljárások hívása
  • Rekurzió
  • Futtatási környezet EXECUTE AS kulcsszó
 • 11. Adatok összefésülése
  • A MERGE utasítás
  • Beszúrás és módosítás egymenetben
  • WHEN MATHCED, WHEN NOT MATCHED, OUTPUT kulcszavak használata
 • 12. Felhasználói függvények tervezése és használata
  • Fügvényekről általánosságban: mire használhatók, előnyei
  • Skalár függvények
  • Tábla típussal visszatérő függvények
 • 13. Magasfokú konkurencia kezelése SQL Server 2012 alkalmazásokban
  • Tranzakciók: implicit, explicit
  • Lockolások
  • shared, schema, exclusive
  • Tranzakciók elszigetelési szintjei
  • READ COMMITTEDtől a SNAPSHOT izolációs szintig
 • 14. Struktúrált hibakezelés
  • A struktúrált hibakezelés elemei
  • A TRY - CATCH blokk szerkezete
  • Az Error objektum információi
  • Hibák súlyossági szintjei
  • Felhasználói hibaüzetenek
 • 15. Triggerek
  • Triggerekről általánosságban: mire használhatók, előnyei
  • DML triggerek tervezése és használata
  • DDL triggerek tervezése és használata
  • Triggerek teljesítmény szempontból
  • Triggerek sorrendje
  • Közvetlen, közvetett rekurzió
  • Constrain kontra trigger, kombinációk
 • 16. Munka térbeli adatokkal
  • Térbeli adatokról általánosságban
  • Térbeli koordináták tárolása
  • Térbeli adatok lekérdezése
  • Térbeli adatok indexelése
 • 17. Full-Text indexek
  • Keresés szöveges adatokban
  • Full-Text index tervezése, megvalósítása és használata
  • Lekérdezések full-text indexszel

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

A tanfolyam elvégzéséhez az adatbázisok lekérdezéséhez szükséges alap SQL parancsok, valamint relációs adatbázisok struktúrális felépítésének ismerete elengedhetetlen.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!