Tanfolyamaink távolról (live online) is!

PowerPivot - Excel felsőfokon

EXPP
3 nap
229 000 Ft + ÁFA helyett csak
169 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

Túl sok a rendelkezésre álló adat, mely alapján döntést kell hoznia, vagy riportot kell készítenie?
Szeretne saját Dash Board-ot készíteni, mely nagymennyiségű adatból kinyert információk segítségével megkönnyíti a döntéshozatalt?
Ezt tanulhatja meg legújabb „PowerPivot – Excel felsőfokon” tanfolyamunkon.

A tanfolyamot ajánljuk, egyrészt az üzleti intelligenciát (BI) alkalmazó pénzügyi és gazdasági szakembereknek, elemzőknek, kontrollereknek, vezetőknek és döntéshozóknak, projektvezetőknek, másrészt  minden olyan Excellel dolgozónak, akinek adatbázis kezelő programok által szolgáltatott nagy mennyiségű adatot tartalmazó táblázatokkal kell dolgozniuk.

Tematika

1. Kétdimenziós kitöltések, tömbképletek

 • tömbképletek alkalmazása
 • tömbképletként alkalmazható függvények
 • SZUM, ÁTLAG, SZORZATÖSSZEG (SUM, AVERAGE, SUMPRODUCT) függvény a tömbképletekben
 • TRANSZPONÁLÁS (TRANSPOSE)
 • KICSI, NAGY (SMALL, LARGE) függvények
 • GYAKORISÁG (FREQUENCY) függvény

2. Tartománynevek

 • miért és hogyan használunk a tartományneveket?
 • hagyományos és strukturált hivatkozásokat tartalmazó tartománynevek
 • képletek könnyebb értelmezhetősége
 • navigálás tartománynevek segítségével
 • tartományok elnevezése, egy tartomány celláinak elnevezése a mellette levő oszlop/sor alapján
 • hivatkozás tartománynevekkel, nevek hatóköre (munkalap és munkafüzet szintű nevek)
 • nevek használata képletekben és függvényekben, automatikus kiegészítés

3. Formázás táblázatként funkció

 • táblázatok adatbázisokból, adatbázis szerű táblázatok
 • AutoSzűrő (AutoFilter) versus Formázás táblázatként (Format as Table)
 • táblázat ellenőrzése, átalakítás Formázás táblázatként (Format as Table) funkcióval
 • mozgás és kijelölés táblázatokban
 • adatérvényesítés (Data Validation) táblákban
 • legördülő lista készítése táblázatban adatérvényesítéssel (Data Validation), nevek használata
 • másik mezőtől függő tartalmú legördülő lista készítése
 • szűrés szeletelők (Slicer) segítségével

4. Haladó függvények

 • keresés közbenső oszlop alapján (INDEX, HOL.VAN, (INDEX, MATCH))
 • kétirányú keresés (FKERES, HOL.VAN; INDEX, HOL.VAN (VLOOKUP, MATCH; INDEX, MATCH))
 • adatok dinamikus összegyűjtése (INDIREKT, CÍM, SOR, OSZLOP, ELTOLÁS (INDIRECT, ADDRESS, ROW, COLUMN, OFFSET))
 • hibakezelés (HIBÁS, HAHIBA, HAHIÁNYZIK (ISERROR, IFERROR, IFNA))
 • tartománynevek alkalmazása
 • képletek elnevezése és az elnevezett képletek rutinos használata.

5. Feltételes formázások (Conditional Formatting)

 • formázás a formázandó tartomány értékei alapján, többes formázás intervallumokba tartozás szerint
 • ismétlődő/egyedi értékek kiemelése
 • legnagyobb/legkisebb, átlag alatti/átlag feletti értékek színezése
 • adatsávok, színskálák használata
 • ikonok megjelenítése
 • teljes sorok formázása adatoszlop alapján, formázás képlettel

6. PowerPivot elmélete

 • adatbázis kezelési alapfogalmak (táblák, elsődleges, idegen kulcs, kapcsolatok)
 • hagyományos kimutatások (PivotTable) és az Exceles adattárolás korlátai
 • PowerPivot helye a vállalati adatkezelésben, üzleti intelligencia (BI)
 • PoverPivot oszloporientált adattárolási rendszere
 • gyors adatmodellek (csillag, hópehely)

7. Adattáblák betöltése a PowerPivotba

 • táblák, szűrt táblák csatolása adatbázis kezelőkből
 • adatcsatolás SQL paranccsal
 • adatok importálása másolás, beillesztéssel
 • Excel tábla csatolása
 • táblakapcsolatok létrehozása
 • adatok frissítése
 • számított mezők készítése
 • DAX nyelv szintaktikája
 • DAX függvények

8. Kimutatások (PivotTable) készítése PowerPivot adattáblák alapján

 • mezők felvétele
 • adatmezők számításai függvényeinek módosítása
 • adatmegjelenítés formájának módosítása
 • adatmezők kijelzésének módosítása (kumulált, százalékos, szülősor összeg alapján történő, stb.)
 • szeletelők (Slicers), idősorok (Timelines) készítése
 • értékgörbék (Sparklines)
 • kimutatás diagramok (Pivot Charts)

9. Dash Board készítése

 • munkafüzet előkészítése, igények összeállítása
 • Excel adatok összegyűjtése kereső függvényekkel (INDEX, FKERES, HOL.VAN (INDEX, VLOOKUP, MATCH)), INDIREKT, CÍM, SOR, OSZLOP, ELTOLÁS (INDIRECT, ADDRESS, ROW, COLUMN, OFFSET) függvényekkel
 • adatkapcsolatok létesítése táblázatok között (elsődleges és idegenkulcsok segítségével)
 • adatok PowerPivotból
 • diagramok elhelyezése, beállítása a Dash Boardon
 • kimutatások (PivotTable) készítése
 • kimutatások kiegészítése értékgörbékkel (Sparklines)
 • feltételes formázás (Conditional Formatting) használata kimutatásokban (PivotTable)
 • KPI-ok készítése
 • szűrés szeletelők (Slicers) és idősorok (Timelines) segítségével
 • kimutatás diagramok (PivotChart) készítése, beállítása elhelyezése
 • adatmegjelenítés PowerView segítségével
 • PowerMap használata

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

 • Excel haladó felhasználói ismeretek
 • Adatbázis-kezelési ismeretek

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!