Online képzési lehetőségek

ITIL® Életcikluson átívelő menedzsment (szakértői szintű, magyar nyelvű)

ITIL-MALC
5 nap
390 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
A vizsga lehet tantermi és távolról felügyelt online forma is.

A tanfolyam áttekint és összefoglal minden lényeges, menedzsmentfigyelmet érdemlő tevékenységet az IT-szolgáltatások teljes életciklusának nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatában. A tanfolyam alapvetően nem új ismereteket tartalmaz, hanem az átfogó menedzsment és koordináció szempontjából rendszerezi a meglévő ismereteket. Rámutat az ügyfelek és általában az érdekeltek kezelésének szerepére, illetve a szolgáltatás bármilyen szintjén résztvevők közötti kommunikáció fontosságára. Összefoglalóan ismerteti az életszakaszok és a folyamatok közötti kapcsolatokat, és ezzel részleteiben és átfogóan áttekinti az ITIL javasolt használatát a gyakorlatban. Kiemeli az igények és követelmények szerepét a szolgáltatások rövid és hosszú távú menedzsmentjében, valamint ezek beépülését a szolgáltatások dokumentációjába (SDP), amely végigkíséri a szolgáltatásokat a teljes életük során, és koordinációt biztosít az egyes életszakaszok között. Világossá teszi egyfelől, hogy a szolgáltatások menedzsmentjére döntő hatással van a szervezeten belüli legfelső irányítási szint szervezetigazgatási és -fejlesztési tevékenysége, kihangsúlyozza ugyanakkor a mérési tevékenység alapvető, semmi mással nem helyettesíthető szerepét a szolgáltatásmenedzsmentben. Végezetül összefoglalja a szolgáltatásmenedzsent bevezetéséhez és állandó fejlesztéséhez elengedhetetlen elemeket úgymint: mindenkori helyzet felmérése, üzleti indokoltság figyelembe vétele, szervezeti változásként való kezelés és alkalmas technológiák használata.
A tanfolyam öt napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL életcikluson átívelő menedzsmentjéhez ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkal¬ma¬zását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásmenedzsment rövid távú lehetőségeinek kihasználására alkalmazható, hanem a szolgáltatási tevékenység stratégiai célú átalakítá¬sát is szolgálja. A korszerű értékszemlélet, a rendszeres kockázatmenedzsment, a kiterjedt ismeretmenedzsment és a szolgáltatás szintű mérés alkalmazásával az életcikluson átívelő menedzsment az alapja annak, hogy az IT-szolgáltatások értéke, minősége és költ¬ség¬hatékonysága a szolgáltatások teljes élete során összhangban legyen és megfelelően alakulhasson.
Az eredményes tanulás és vizsga érdekében minden hallgató egy több mint 800 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.

*Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag, angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű), elektronikus változatát.

Cél:

 1. Átadni a szolgáltatások menedzsmentjének és a szolgáltatásmenedzsment koordinálásának teljes életciklusra kiterjedő, részletes ismereteit.
 2.  
  • Meggyőzni, hogy érdemes az IT-szolgáltatásmenedzsment teljes életciklusának kérdéseire fókuszálni, és nemcsak az egyes életszakaszokra, valamint
  • ösztönözni arra, hogy – ennek érdekében – használják az ITIL -re alapuló szolgáltatásmenedzsment által e célra javasolt menedzsment és felügyeleti folyamatait, tevékenységeit és technikáit.
 3. Felkészíteni az ITIL életcikluson átívelő menedzsmentre vonatkozó vizsgájára, amellyel meg lehet szerezni az ITIL-szakértő minősítést, ha sikeres.

Kiknek ajánljuk:
A tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik ITIL-képzésük lezárásaként a komoly nemzetközi elismertséget jelentő ITIL-szakértő minősítés megszerzését tűzik ki célul, de figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik hosszabb távon valamilyen magasabb vezetői munkakör betöltésére törekednek az IT-szolgáltatások menedzsmentjének területén. Ideális lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatók felső vezetői, közép szintű vezetési tevékenységet ellátó szakemberei számára, illetve az IT-szolgáltatásmenedzsmentben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL teljes életciklusára vonatkozó, mélyebb ismeretek és átfogó gyakorlat elsajátítására.

A tanfolyamhoz - kötelezően  - tartozik egy angol nyelven letehető vizsga, melynek díja 2020.0101-től 110.000 HUF+áfa. A vizsga 120 perces és 10 (többnyire egy közös esettanulmányból kiinduló)  esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (35 pont) szükséges. A sikeres vizsga 5 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez, amelynek kiadása automatikusan történik a 22 kreditpont elérésével. 
A tanfolyam díja nem tartalmazza a vizsga díját.

(Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

Tematika

1. Alapvető fogalmak

 • Szolgáltatások és SM felügyelete
 • Szolgáltatási életciklus
 • Szolgáltatási érték
 • Szolgáltatásfajták
 • Az SM szervezeti kérdései
 • RACI
 • Kockázat
 • Irányelvek
 • Ismeret

2. Kommunikáció és érdekeltek

 • BRM koordinálása
 • BRM szerepe
 • Érdekeltek
 • A kommunikáció haszna

3. SM-folyamatok integrálása

 • Az SM integrálása
 • A szolgáltatásstratégia hatása
 • Az SLC-nézőpont haszna
 • Be- és kimenetek
 • SS-folyamatok
 • SD-folyamatok
 • ST-folyamatok
 • SO-folyamatok
 • CSI-folyamat

4. Szolgáltatások menedzsmentje

 • Igények azonosítása
 • Összekapcsolás SDP-vel
 • Felügyelet szakaszhatáron át
 • Fő információforrások
 • Kihívás, kockázat és CSF

5. Igazgatás és szervezés

 • Igazgatás
 • Szervezetfejlesztés
 • Szervezeti felépítés
 • Felkészültség és szaktudás
 • Szolgáltatótípusok

6. Mérés

 • Üzleti érték mérése
 • Mérőszámok használata
 • Mérési keretrendszer
 • Megfigyelés és felügyelet
 • EM-eszközök használata

7. Megvalósítás és fejlesztés

 • Az SM megvalósítása
 • Az SM felmérése
 • Az SM továbbfejlesztése
 • Üzleti indoklás és megtérülés
 • Szervezeti változás
 • SM-technológiák megvalósítása

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Min. 17 kreditpont összegyűjtése különböző ITIL alap- és haladó tanfolyamokon.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!