Tanfolyamaink távolról (live online) is!

ITIL® Szolgáltatásüzemeltetés (haladó szintű, magyar nyelvű)

ITIL-SO
4 nap
230 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
A vizsga lehet tantermi és távolról felügyelt online forma is.

A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások üzemeltetésének nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát.
A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatásüzemel-te¬tési életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás  az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak az üzemeltetés akut problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével az üzemeltetés hosszabb távú fejlesztését is szolgálja.
Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Operation és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató több mint 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
*Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

Cél:

 1. Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásüzemeltetés legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek
 2. Meggyőzni a résztvevőket, hogy ügyfeleik számára értékes és egyre nagyobb hasznot hozó szolgáltatásokat üzemeltessenek, és ösztönözni őket arra, hogy ennek érdekében használják az ITIL szolgáltatásüzemeltetés bevált menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
 3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásüzemeltetés haladó szintű vizsgájára.

Kiknek ajánljuk:
A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások üzemeltetésében. Ideális lehetőséget nyújt az IT-rendszerek és -infrastruktúra üzemeltetői (rendszergazdák, ügyfélszolgálatosok, műszaki személyzet, alkalmazásüzemeltetők), illetve az üzemeltetésben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten tevékenykedő vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásmenedzsment üzemeltetési területén.

A tanfolyamhoz - kötelezően  - tartozik egy angol nyelven letehető vizsga, melynek díja 2021.01.01-től 115.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.
A tanfolyam díja nem tartalmazza a vizsga díját.

A vizsgához rendelhető egy úgynevezett TAKE2 opció, amely egy esetleges sikertelen vizsga esetén egy angol nyelvű távolról felügyelt vizsgalehetőséget biztosít a pótvizsgázó számára. Ennek díja az alapdíjon felül 30.000 HUF + áfa, azaz 145.000 HUF +áfa kifizetése esetén, ha szükséges egy 2. vizsga is letehető. Az első lehet online vagy papír alapú alapú, a második csak online.

(Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

Tematika

A tanfolyam teljes körű, menedzsment szintű áttekintést ad a szolgáltatásüzemeltetés¬ről és a kapcsolódó tevékenységekről. Az oktatás és vizsgafelkészítés az alábbi területeket fedi le:

 • Szolgáltatási életciklus áttekintése (a résztvevők tudásszintjétől függő mértékben)
 • Bevezetés a szolgáltatásüzemeltetésbe
 • A szolgáltatásüzemeltetés elvei
 • A szolgáltatásüzemeltetés szervezeti kérdései
  • Ügyfélszolgálat
  • IT-üzemeltetésmenedzsment
  • Infrastruktúramenedzsment
  • Alkalmazásmenedzsment           
  • Szervezeti struktúrák
 • A szolgáltatásüzemeltetés szokásos tevékenységei
 • A szolgáltatásüzemeltetés folyamatai
  • Eseménymenedzsment
  • Kérésteljesítés     
  • Hozzáférésmenedzsment
  • Incidensmenedzsment
  • Problémamenedzsment
 • Üzemeltetési tevékenységek más életszakaszok folyamataiban
 • Általános kérdések a szolgáltatásüzemeltetéshez kapcsolódóan
  • Technológia
  • Megvalósítás       
  • Kihívások, kritikus sikertényezők és kockázatok
 • A szolgáltatásüzemeltetés összefoglalása

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

ITIL v3 Foundation Certificate (ITIL V3 alapszintű bizonyítvány)

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!