Tanfolyamaink távolról (live online) is!

ITIL® Szolgáltatástervezés (haladó szintű, magyar nyelvű)

ITIL-SD
4 nap
230 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
A vizsga lehet tantermi és távolról felügyelt online forma is.

A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások tervezésének nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. A szolgáltatástervezés kiterjed az összes szolgáltatási eszközre, beleértve a tárgyi eszközöket (infrastruktúra, alkalmazás, adatbázis) éppúgy, mint a kevésbé kézzelfogható, de annál inkább meghatározó emberi képességekre (személyi felkészültség, szaktudás, folyamatok, partnerek, szervezet és vezetés) is. Idetartoznak ezen felül a fejlesztési projektekhez való kapcsolódás, valamint az architekturális szintű tervezés kérdéskörei is.
A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatástervezési életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatástervezés projekt közbeni és architektura szintű problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével a hatékony és eredményes tervezési tevékenység és képesség hosszabb távú kialakítását is szolgálja. Ez a képesség az alapja annak, hogy stabil, az üzleti igényeket messzemenően kielégítő, ugyanakkor az üzleti igények változására kellő mértékben reagálni képes IT-szolgáltatások legyenek végső soron üzembe állítva, amelyek egyben a szolgáltató stratégiai céljait is szolgálják.
Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Design és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató több mint 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
*Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

Cél:

 1. Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatástervezés legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek.
 2. Meggyőzni a résztvevőket, hogy a szolgáltatások körültekintő, minden eszközfajtára kiterjedő megtervezése meghatározó jelentőségű az IT-szolgáltatás teljes életére történő optimalizálásban, és ösztönözni őket, hogy ehhez használják az ITIL szolgáltatástervezés bevált menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
 3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatástervezés haladó szintű vizsgájára.

Kiknek ajánljuk:
A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások tervezésében és fejlesztésében. Ideális lehetőséget nyújt az üzleti-szolgáltatási követelmények meghatározásával foglalkozó szervező szakemberek, az IT-rendszerek tervezését, fejlesztését végző tervező mérnökök, szoftverfejlesztők, rendszerarchitektek, alkalmazásüzemeltetők, stb., illetve a tervezés-fejlesztésben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásmenedzsment tervezési területén.

A tanfolyamhoz - kötelezően  - tartozik egy angol nyelven letehető vizsga, melynek díja 2021.01.01-től 115.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.
A tanfolyam díja nem tartalmazza a vizsga díját.

A vizsgához rendelhető egy úgynevezett TAKE2 opció, amely egy esetleges sikertelen vizsga esetén egy angol nyelvű távolról felügyelt vizsgalehetőséget biztosít a pótvizsgázó számára. Ennek díja az alapdíjon felül 30.000 HUF + áfa, azaz 145.000 HUF +áfa kifizetése esetén, ha szükséges egy 2. vizsga is letehető. Az első lehet online vagy papír alapú alapú, a második csak online.

(Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

Tematika

A tanfolyam teljes körű, menedzsment szintű áttekintést ad a szolgáltatástervezésről és a kapcsolódó tevékenységekről. Az oktatás és vizsgafelkészítés az alábbi területeket fedi le:

 • Szolgáltatási életciklus áttekintése (a résztvevők tudásszintjétől függő mértékben)
 • A szolgáltatástervezés áttekintése
 • A szolgáltatástervezés szervezeti kérdései
 • A szolgáltatástervezés elvei
 • Kapcsolódó tevékenységek a szolgáltatástervezésben
  • Követelménykezelés
  • Adat- és információmenedzsment
  • Alkalmazásmenedzsment
 • A szolgáltatástervezés folyamatai
  • Tervezéskoordinálás
  • Szolgáltatáskatalógus-menedzsment
  • Szolgáltatásszint-menedzsment
  • Rendelkezésreállás-menedzsment
  • Kapacitásmenedzsment
  • IT-szolgáltatásfolytonosság-menedzsment
  • Információbiztonság-menedzsment       
  • Szállítómenedzsment
 • Általános kérdések a szolgáltatástervezéshez kapcsolódóan   
  • Technológiai szempontok
  • Megvalósítás és továbbfejlesztés
  • Kihívások, kritikus sikertényezők és kockázatok
 • A szolgáltatástervezés összefoglalása

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

ITIL v3 Foundation Certificate (ITIL V3 alapszintű bizonyítvány)

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!