Tanfolyamaink távolról (live online) is!

ITIL® Szolgáltatásstratégia (haladó szintű, magyar nyelvű)

ITIL-SS
4 nap
230 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
A vizsga lehet tantermi és távolról felügyelt online forma is.

A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások stratégiai léptékű menedzsmentjének nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. A szolgáltatásstratégia kiterjed a teljes szolgáltatáskínálatra, az értékteremtés módjára, a versenypozícióra, a szolgáltatásminőség kritikus elemeire, a befektetések értékelésére, a külső (pl. hatósági) előírásoknak való megfelelésre, valamint az üzleti kapcsolatok és igények magas szintű kezelésére.
A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatásstratégiai életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásstratégia általános kérdéseinek tisztázását teszi lehetővé, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével az IT-szolgáltatásmenedzsment stratégiai képességgé való átalakítását is szolgálja. Ez a képesség az alapja annak, hogy az IT-szolgáltató előtt megfelelő távlatok legyenek meghatározva, ismert legyen a mindenkori pozíciója a hasonló tevékenységet végző szervezetekhez képest, hiteles tervek álljanak rendelkezésre a hosszabb távú fejlődésére, amelyeknek kellően adaptív és dinamikus megvalósításával a szükségesnek vélt, pozitív változások kiválthatók legyenek.
Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Strategy és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató közel 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
*Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

Cél:

 • Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásstratégia legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek.
 • Meggyőzni a résztvevőket, hogy érdemes a szolgáltatások hosszabb távú, stratégiai léptékű kialakításával és átalakításával foglalkozni, ha a szolgáltatási tevékenység tartós sikerére törekednek, és ösztönözni őket, hogy ehhez használják az ITIL szolgáltatásstratégia bevált menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
 • Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásstratégia haladó szintű vizsgájára.

Kiknek ajánljuk:
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik valamilyen vezetői munkakörben vesznek részt az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások hosszabb távú (min. egy éven túli) tervezésében és fejlesztésében, de figyelmébe ajánljuk a különböző (nem informatikai) szervezetek IT-szolgáltatásokat intenzíven használó üzleti vezetői számára is, ha minél több üzleti hasznot szeretnének realizálni a belső és külső IT-szolgáltatók teljesítményéből. Ideális lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatók felső vezetői, közép szintű vezetési tevékenységet ellátó szakemberei számára, illetve a stratégiafejlesztésben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásstratégia területén.

A tanfolyamhoz - kötelezően  - tartozik egy angol nyelven letehető vizsga, melynek díja 2020101.01-től 115.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.
A tanfolyam díja nem tartalmazza a vizsga díját.

A vizsgához rendelhető egy úgynevezett TAKE2 opció, amely egy esetleges sikertelen vizsga esetén egy angol nyelvű távolról felügyelt vizsgalehetőséget biztosít a pótvizsgázó számára. Ennek díja az alapdíjon felül 30.000 HUF + áfa, azaz 145.000 HUF +áfa kifizetése esetén, ha szükséges egy 2. vizsga is letehető. Az első lehet online vagy papír alapú alapú, a második csak online.

(Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

Tematika

A tanfolyam teljes körű, menedzsment szintű áttekintést ad a szolgáltatásstratégiáról és a kapcsolódó tevékenységekről. Az oktatás és vizsgafelkészítés az alábbi területeket fedi le:

 • Szolgáltatási életciklus áttekintése (a résztvevők tudásszintjétől függő mértékben)
 • A szolgáltatásstratégia áttekintése
 • A szolgáltatásstratégia elvei
 • A szolgáltatásstratégia folyamatai
  • Az IT-szolgáltatások stratégiai menedzsmentje
  • Szolgáltatásportfólió-menedzsment
  • Igénymenedzsment
  • Az IT-szolgáltatások pénzügyi menedzsmentje
  • Üzletikapcsolat-menedzsment    
 • Igazgatási kérdések (számon kérhető irányítás)
 • A szolgáltatásstratégia szervezeti kérdései
 • Általános kérdések a szolgáltatásstartégiához kapcsolódóan
  • Technológiai szempontok
  • Megvalósítás
  • Kihívások, kritikus sikertényezők és kockázatok
 • A szolgáltatásstratégia összefoglalása

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

ITIL v3 Foundation Certificate (ITIL V3 alapszintű bizonyítvány)

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!