1=2 AKCIÓ: Egyet fizet, kettő jöhet egyes MS tanfolyamokra!

ITIL ®4 Specialist: High-Velocity IT with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-HVIT
4 nap
475 000 Ft + ÁFA helyett csak
435 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
• A vizsgákat távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

Ez a 4-napos, az ITIL 4 szakértők számára készült, a „Gyorsreagálású informatiká”-ról (High Velocity IT – HVIT) szóló képzési modulja bemutatja azt, ahogy a digitális szervezetek és a digitális működési modellek az ún. gyorsreagálású környezetekben érvényesülnek. Elősegíti, hogy a feltörekvő szervezetek ahhoz hasonlóan tudjanak működni, ahogy a sikeres, eredendően digitális szervezetek.

Az ITIL 4 HVIT tanfolyam kiterjed az olyan munkamódszerek, mint az agilis vagy a ”lean”, és az olyan technikák és technológiák használatára, mint a felhőinformatika, az automatizálás vagy az automatikus tesztelés, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan lehet termékek és szolgáltatások gyors leszállításával maximális értéket elérni.
Ilyen módon az ITIL 4 HVIT tanfolyam agilitási és ”lean” nézőpontból fedi le a szolgáltatási értékrendszer egészét, és lényegében az ITIL nagy teljesítményű megközelítésének tekinthető.
Aki teljes körűen meg szeretné ismerni az ITIL 4 alapvető ajánlásait, annak megkerülhetetlen az ITIL 4 ezen, vezető szakembereknek szóló képzésén való részvétel is.

Helye az ITIL 4 képzési rendszerében
Az ITIL 4 HVIT tanfolyam egy olyan vizsgára készít fel, amellyel a következő minősítés szerezhető meg:
• ITIL 4 szakértő a gyorsreagálású informatika terén (ITIL 4 Specialist: High Velocity IT)
Ennek az ITIL 4 HVIT-minősítésnek a megszerzése az egyik előfeltétel az ’ITIL vezető szakember’ cím elnyerésének, amely kiterjed a szakemberek praktikus és technikai felkészültségére sikeres, digitális szolgáltatások létrehozásában és működtetésében is, valamint a szervezetek digitális átalakításában.

A tanfolyam célja
Az ITIL 4 HVIT tanfolyam fő célja, hogy a részvevők megértsék és megismerjék:
• a digitális szervezetek gyorsreagálású jellegét, és tudják hogyan lehet ellenálló, értékteremtő digitális szolgáltatásokat gyorsan létrehozni együttműködésben az azokban érdekeltekkel
• milyen előnyei vannak az olyan kevésbé központosított IT-szolgáltatásnyújtásnak, amely kihasználja a korszerű munkamódszereket és a legújabb digitális technológiákat, hogy optimalizálhassák a végfelhasználóknak biztosított szolgáltatásokat, és maximalizálhassák a befektetések értékét
• hogyan lehet a digitális termékek életciklusát összeintegrálni az ITIL alapvető működési modelljével az üzleti célok teljesítése és/vagy meghaladása érdekében.

Ki vegyen részt?
Az ITIL 4 HVIT „Gyorsfejlesztésű informatika” című, szakirányú tanfolyam a következő személyek és munkakörök számára készült:
elsősorban
• az IT azon vezetői és gyakorló szakemberei, akik
o digitális szolgáltatásokban vagy digitális átalakítási projektekben vesznek részt
o gyorsreagálású környezetekben dolgoznak, illetve ilyenek létrehozásán fáradoznak
másrészt
• azon szakemberek, akik az IT szolgáltatásmenedzsment (ITSM) területén fejtik ki tevékenységüket
• jelenlegi ITSM-vezetők vagy azon vezetők, akik ilyen munkakörben kívánnak dolgozni
• meglévő IT- / menedzsmentminősítéssel rendelkezők – pl. projektmenedzserek –, akik szélesíteni / mélyíteni akarják tudásukat
• azon szakemberek, akik átfogó és mély ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL 4 területén, és meg akarják szerezni az ITIL vezető szakember (ITIL Managing Professional) címet.

A biztosított tananyag
• előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven)
• tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven) – igény szerint papír változatban is
• hivatalos TSO ITIL 4 HVIT kézikönyv (angol nyelven) – igény szerint, külön térítés mellett
• ITIL 4 HVIT modul fogalmainak jegyzéke (angol/magyar nyelven)
• mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven)
• gyakorlatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)

Szervezeti előnyök
A következő előnyök jelentkezhetnek azon szervezeteknél, amelyek alkalmazottai részt vesznek az ITIL4 HVIT tanfolyamon:
• képzett személyzet, amely felkészült a szolgáltatásmenedzsment alkalmazására digitális szervezetekben
• javuló teljesítmény
• növekvő hatékonyság

Egyéni előnyök
Az ITIL 4 HVIT tanfolyam elvégzése azzal az előnnyel jár a részvevő egyének számára, hogy:
• aktuális, korszerű ismereteket szerezhetnek a szolgáltatásmenedzsment “legjobb gyakorlatá”-ról
• megérthetik, hogy hogyan lehet megvalósítani a szolgáltatásmenedzsmentet digitális szervezetekben
• javuló karrierkilátások
• nagyobb elégedettség a munkával

Amit a vizsgáról tudni kell
Az ITIL 4 HVIT tanfolyamon való részvétel után meghatározott időn belül vizsgán kell részt venni.
Az ITIL 4 HVIT tanfolyam után leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:
• időtartam: 90 perc + 25% (23 perc) nem angol anyanyelvűeknek,
• kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
• értékelés: minden kérdés 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; elrontott kérdés után nincs levonás
• sikeresség: legalább 70% százalék, azaz legalább 28 pont a 40-ből

Vizsga:

• A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.
• Lehetőség van egy úgynevezett
TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

Az angol nyelvű syllabus itt található.

Tematika

Az IQJB ITIL 4 HVIT tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi ismeretek megszerzését írja elő:
I. A gyors reagálóképesség ALAPJAI
1. ismerjék a gyorsreagálású digitális vállalatokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat – beleértve, hogy ezek mit igényelnek az informatikától
1.1 megértsék az alábbi fogalmakat 
• digitális szervezet
• gyorsreagálású informatika
• digitális átalakítás
• informatikai átalakítás
• digitális termék
• digitális technológia
1.2 tudják, mikor célszerű és valósítható meg az átalakítás gyorsreagálású informatikává
1.3 tudják, mi az az öt, digitális termékekkel kapcsolatos cél, amit el kell érni 
• ÉRTÉKHOZÓ BEFEKTETÉSEK – az informatika stratégiailag újszerű és eredményes alkalmazása
• GYORS FEJLESZTÉS – IT-szolgáltatások és IT-alapú termékek gyors megvalósítása és leszállítása
• ELLENÁLLÓKÉPES MŰKÖDÉS – nagyfokú ellenállóképességet mutató IT-szolgáltatások és IT-alapú termékek
• KÖZÖSEN TEREMTETT ÉRTÉK – eredményes együttműködés a szolgáltató és az igénybevevő között
• GARANTÁLT MEGFELELÉS – az igazgatási, kockázati és előírt követelmények teljesítése
II. ITIL és a gyors reagálóképesség
2.1 megértsék, hogyan kapcsolódik a gyorsreagálású informatika az ITIL általános ’működési modelljéhez’
• négy dimenzió
• szolgáltatási értékrendszer
• szolgáltatási értéklánc
• digitális termék-életciklus
III. A gyors reagálás ALAPVETŐ MEGKÖZELÍTÉSEI
3.1 ismerjék az ITIL vezérelvek és más alapvető megközelítések fontosságát a gyorsreagálású informatika kialakításában
• felelős magatartás
• biztonságos légkör
• Lean-kultúra
• Toyota Kata
• lean/agilitás/ellenállóképesség/folyamatosság
• szolgáltatásközpontú gondolkodás
• kreatív tervezés
• komplexitásszemlélet
3.2 tudják használni a gyors reagálóképesség alapvető megközelítéseit a megfelelő viselkedésmódok kialakításához:
• segítsd az ügyfelet feladatai elvégzésében
• bízz másokban, hogy benned is bízzanak
• állandóan emeld a színvonalat
• fogadd el a többértelműséget és a bizonytalanságot
• kötelezd el magad a rendszeres tanulás mellett
IV. A gyors reagálóképesség CÉLJAINAK ELÉRÉSE
4. tudják, hogy milyen módon járulhatnak hozzá az értékképzéshez digitális termékekkel
4.1 tudják, hogy milyen technikákkal lehet értékhozó befektetéseket elérni
• priorizálás
• minimálisan életképes termékek / szolgáltatások
• A/B tesztelés
• termék-/szolgáltatásfelelősség
4.2 tudják, hogy milyen képességekkel lehet az értékhozó befektetésekhez hozzájárulni
• portfóliómenedzsment
• kapcsolatmenedzsment
4.3 tudják, hogy milyen technikákkal lehet gyors fejlesztést elérni
• folyamatos integrálás és üzembeállítás (CI/CD)
• vizsgálatok
• vizualizálás (kanban)
• folyamatos tesztelés
• kódalapú infrastruktúra
• lazán kapcsolt IR-architektúra
4.4 tudják, hogy milyen képességekkel lehet a gyors fejlesztéshez hozzájárulni
• üzleti elemzés
• architektúramenedzsment
• szoftverfejlesztés és-menedzsment
• szolgáltatásbevizsgálás és -tesztelés
• üzembeállítás-menedzsment
4.5 tudni, hogy milyen technikákkal lehet ellenállóképes működést elérni
• műszaki lemaradás felszámolása
• verzióellenőrzés
• elkészültségi kritériumok
• káoszkezelés
• adatközpont-megbízhatóság biztosítása
• AI-alapú üzemeltetés (AIOps)
• cset-alapú üzemeltetés (ChatOps)
4.6 tudni, hogy milyen képességekkel lehet az ellenállóképes működéshez hozzájárulni
• infrastruktúra- és platformmenedzsment
• kapacitás- és teljesítménymenedzsment
• rendelkezésreállás-menedzsment
• szolgáltatásfolytonosság-menedzsment
• megfigyelés és eseménymenedzsment
• problémamenedzsment
4.7 tudni, hogy milyen technikákkal lehet közösen teremtett értéket elérni
• szolgáltatásélmény kezelése
4.8 tudni, hogy milyen képességekkel lehet a közösen teremtett értékhez hozzájárulni
• szolgáltatástervezés
• kapcsolatmenedzsment
• ügyfélszolgálat
4.9 tudni, hogy milyen technikákkal lehet garantált megfelelést elérni
• társvizsgálat
• integrált fejlesztés, biztonság és üzemeltetés (DevSecOps)
• felülvizsgálati eszközök
4.10 tudni, hogy milyen képességekkel lehet a garantált megfeleléshez hozzájárulni
• kockázatmenedzsment
• információbiztonság-menedzsment

ITIL 4 HVIT tanfolyam tartalma a fenti 4 fő (I.-IV.) témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.
Napi bontásban ez a következőt jelenti:

1. NAP:
• ITIL-alapfogalmak rövid áttekintése
• HVIT ALAPFOGALMAK
• ÁLTALÁNOS CÉLOK gyorsreagálású informatikai szervezeteknél
• Digitális TERMÉK-ÉLETCIKLUS
2. NAP:
• 1. napi házi feladat értékelése
• ALAPVETŐ VISELKEDÉSMÓDOK gyorsreagálású informatikai szervezeteknél
• A gyors reagálás ALAPVETŐ MEGKÖZELÍTÉSEI
• Cél: ÉRTÉKHOZÓ BEFEKTETÉSEK
3. NAP:
• 2. napi házi feladat értékelése
• Cél: KÖZÖSEN TEREMTETT ÉRTÉK
• Cél: GYORS FEJLESZTÉS
4. NAP:
• 3. napi házi feladat értékelése
• Cél: GARANTÁLT MEGFELELÉS
• Cél: ELLENÁLLÓKÉPES MŰKÖDÉS
• 4. napi feladat elkészítése és értékelése

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL4 HVIT tanfolyamon való részvételhez.

Nincs szükség különösebb felkészülésre az ITIL4 HVIT tanfolyamon való részvétel előtt. Az ITIL 4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv / tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen célszerű a meglévő ITIL 4 ismeretek felelevenítése / tudatosítása érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!