Tanfolyamaink távolról (live online) is!

Átképzés ITIL®4 vezető szakemberré (ITIL®4 MPT – Managing Professional Transition) és vizsga

MPT
5 nap
528 900 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tantermi vizsga 2022.01.21-ig lehetséges, 2022. 02.01-től csak távolról felügyelt, online formában lehet a vizsgát letenni.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.

Az ITIL 4 korszerűsíti az ITIL-t a már bevált ITSM-képesség legtöbbjének újraértelmezésével az ügyfélélmény, az értékfolyamok és a digitális átalakulás tágabb kontextusában, valamint olyan új munkamódszerek befogadásával, mint a Lean, az Agile és a DevOps. Az ITIL 4 az együttműködés, az átláthatóság, az ésszerű automatizálás és a rendszerben gondolkodás fontosságát hangsúlyozza, miközben teljes körű, skálázható működési modellt kínál technológiára épülő termékek és szolgáltatások kivitelezésére és üzemeltetésére.
2020-tól a megújult ITIL® „teljes fegyverzetben” érhető el: már nem csak a 2019-ben megjelent alapszintű útmutatás (ITIL®4 Foundation Guidance) alapján alakíthatják ki, bővíthetik és fejleszthetik képességeiket az informatikai szervezetek az IT-szolgáltatásmenedzsment terén, hanem lehetőség nyílik arra is, hogy a részletes útmutatások ajánlásait követve átfogóbb és mélyrehatóbb változtatásokat is megvalósíthassanak. A megjelent 5 útmutatás a fejlesztési-üzemeltetési (CDS), az irányítási-továbbfejlesztési (DPI), az értékteremtési (DSV), a gyors reagálási (HVIT), valamint a digitális/IT stratégiai (DITS) képességek területén tesz lehetővé korszerű és integrált szolgáltatási megközelítések kialakítását.
Az ITIL 4 ugyanakkor az ITIL v3-ból fejlődött ki, így természetes, hogy megőrzi a bevált IT-szolgáltatásmenedzsment minden lényegi és továbbra is hasznos bizonyuló elemét, valamint az is, hogy rugalmassága következtében zökkenőmentes átmenetet biztosít mindazoknak a szervezeteknek, akik már befektettek az ITIL-be és a hagyományosabb munkamódszerekbe, egyúttal azonban a jövőben gyorsabb, rugalmasabb és alkalmazkodó képesebb megközelítéseket is használni akarnak.
Ennek keretében az ITIL4 MPT gyorsított (5 napos) átképzési lehetőséget biztosít mindazok számára, akik már megszerezték az ITIL v3 szakértői minősítést (ITIL Expert), illetve ennek közelébe kerültek.

A tanfolyam öt napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át az ITIL vezető szakemberek számára a legkorszerűbb ismereteket.
Minden részvevő egy közel 500 oldalas, kétnyelvű tanfolyami anyagot és szakkifejezés-gyűjteményt kap, amelyeket a tanfolyam során elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében a kapcsolódó vizsga sikertelensége esetén térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.

Az ITIL 4 MP-átképző tanfolyam célja, hogy:
• ismertesse azokat a javasolt legfontosabb képességeket, amelyek elengedhetetlenek az ITIL 4 alapvizsga letételéhez fejlesztési-üzemeltetési (CDS), az irányítási-továbbfejlesztési (DPI), az értékteremtési (DSV), valamint a gyors reagálási (HVIT) képességek területén;
• támogassa az ITIL 4 MP-vizsgára való felkészülést;
• meggyőzze a részvevőket, hogy az ITIL 4 ajánlásainak követése és alkalmazása már ma is hasznos és előnyös a szolgáltató szervezetek számára, ugyanakkor a jövőben elengedhetetlen lesz a korszerű és sikeres szolgáltatói tevékenységhez

Kiknek ajánljuk:
Az ITIL 4 MP-átképző tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik valamilyen munkakörben aktívan részt vesznek az ITIL alkalmazásában és/vagy az IT-szolgáltatásmenedzsment valamely területének fejlesztésében.
A tanfolyam átlépést jelent az ITIL megújult világába az IT-szolgáltatásmenedzsment területén jelentős tapasztalattal és felkészültséggel rendelkező szakemberek számára, hogy a digitális kor kihívásainak megfelelő hozzáállást és szemléletet tudjanak kialakítani.
Jól hasznosítható mind a fejlesztők, mind az üzemeltetők számára azzal, hogy teljes körű rendszerszemléletre és az értékteremtés integrált megközelítésére helyezi a hangsúlyt a termékek és szolgáltatások kivitelezésénél és működtetésénél.
A tanfolyam a részvevőket mind gyakorlati, mind elméleti szempontból felkészíti arra, hogy az ITSM vezető szakembereivé váljanak, és képesek legyenek a digitális korban megkövetelt IT-csapatokat vezetni.

Tematika

A képzés és a vizsgafelkészítés az alábbi ITIL4 tématerületek 30-40%-át fedi le:

  • I. A szolgáltatásmenedzsment alapjai
  • II. Fejlesztés és üzemeltetés (CDS)
  • III. Az értékteremtés útja (DSV)
  • IV. Gyors reagálású informatika (HVIT)
  • V. Irányítás, tervezés és továbbfejlesztés (DPI)

1. nap
Bevezetés
Az ITIL 4 minősítési rendszere
ITIL 4 MP-vizsga és MP-tanfolyamok
Az MPT és az ITIL4-kiadványok
I. A szolgáltatásmenedzsment alapfogalmai
Az érték jelentése és keletkezése
Szervezetek: szolgáltató és igénybevevő
Szolgáltatások és termékek, a szolgáltatáskínálat összetevői
Szolgáltatáskapcsolatok
Vezérelvek
A szolgáltatásmenedzsment négy dimenziója
A szolgáltatás értékképzési rendszere
Szolgáltatási értéklánc
II. Fejlesztés és üzemeltetés (CDS)
Szolgáltatási értékfolyamok tervezése és létrehozása
Szervezeti felépítés
Integrált/együttműködő csapatok
Csapatképességek, -szerepek, felkészültség
Csapatkultúra és -különbségek
Alkalmazottelégedettség felügyelete
Ügyfélorientált szemlélet kialakítása
Pozitív kommunikáció haszna
Csapatok együttműködése és integrálása
Munkaerőtervezés
Eredményalapú mérés és jelentés
Rendszeres továbbfejlesztés kultúrája

2. nap:
II. Fejlesztés és üzemeltetés (folytatás)
Képességek szerepe az értékfolyamokban
Új szolgáltatás létesítése
Felhasználói támogatás
Szolgáltatások fejlesztése és üzemeltetése
Torlódások és várólisták kezelése
Munkák priorizálása
III. Az értékteremtés útja (DSV)
Az ügyfélút fogalma
1. Felkutatás
2. Egyeztetés
3. Ajánlatadás
4. Megegyezés

3. nap:
III. Az értékteremtés útja (folytatás)
5. Beléptetés
6. Értékképzés
7. Értékvizsgálat
Az ügyfélút értékelése és továbbfejlesztése
IV. Gyors reagálású informatika (HVIT)
A digitalitás alapfogalmai
Digitális szervezet
Gyors reagálású informatikai szervezet
Digitális/informatikai átalakítás
Digitális termékek/technológia
Átalakulás gyors reagálású szervezetté
A HVIT céljai
Értékképző befektetés
Gyors fejlesztés
Megbízható működés
Együttes értékteremtés
Garantált megfelelés
ITIL4 és a digitális termékéletciklus

4. nap:
IV. Gyors reagálású informatika (folytatás)
A HVIT fő viselkedési elvei
Kezelni a bizonytalanságot
Megbízni és bizalmat kelteni
Elkötelezettnek lenni a nagyobb teljesítményre
Segíteni az ügyfeleket céljaik elérésében
Tudásvágyból fejlődni
A HVIT megközelítései
felelős hozzáállás
bizalmi légkör
Lean-kultúra
Toyota továbbfejlesztési (Kata) megközelítése
karcsú/agilis/megbízható/folyamatos megközelítések
szolgáltatásközpontú szemlélet
kísérletező tervezés
komplexitásszemlélet
Összefüggések a HVIT viselkedési elvei és megközelítései között
V. Irányítás, tervezés és továbbfejlesztés (DPI)
Hatáskörök
Célok lebontása
Irányelvek, szabályozások és útmutatások
Döntéshozói szerep
Igazgatási rend
Kockázatok
Igazgatás
Szabályzatok

5. nap:
V. Irányítás, tervezés és továbbfejlesztés (folytatás)
Szervezeti változásmenedzsment
Érdekeltmenedzsment
Hatásos kommunikáció
Visszajelzés megszervezése
VI. Vizsgainformációk, felkészülés

Az ITIL 4 MP-átképző (ITIL4MPT) tanfolyam felkészít egy (jelenleg hivatalosan csak) angol nyelven letehető vizsgára (MP-vizsga) a PeopleCert vizsgaközponton keresztül.
A vizsga a tanfolyam szerves része, a vizsga díja a tanfolyam díjába be van építve.
A vizsgán semmilyen segédeszközt sem lehet használni.
A vizsga 90 perces (+15 perc nem angol anya- és munkanyelvűeknek), és 40 közepes nehézségű (megértési ill. alkalmazási képességet igénylő), egyenként 1 pontot érő kérdésből áll.
A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaered¬mény (28 pont) szükséges.

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

A tanfolyamon az vehet részt, aki rendelkezik az ITIL v3 szakértői minősítéssel, vagy ITIL v3 haladó minősíté-sek megszerzésével legalább 17 kreditpontot már összegyűjtött, azaz minimum 5 ilyen minősítést megszerzett (és termé¬sze¬te¬sen az ITIL v3 alapvizs¬gát is sikeresen letette).
Megjegyzések:
1. Akik ennél kevesebb ponttal rendelkeznek, azaz néhány (tipikusan 1-3) minősítés még hiányzik, folytathatják az ITIL V3 haladó minősítési programjukat, amíg a szükséges 17 pontot meg nem szerzik. Erre legalább egy év rendelkezésre áll.
2. Az ITIL 4 MP-átképzésen ezután részt vehetnek anélkül, hogy az ITIL v3 MALC-képzésen (Managing Across the Life Cycle) részt kellene venniük és a kapcsolódó záróvizsgát le kellene tenniük (azaz az ITIL v3 szakértői minősítést még meg kellene szerezniük).

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!