Év eleji ITIL akció / Azure tanfolyamok 40.000 ft kedvezménnyel

ITIL®4 Specialist: High-Velocity IT with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-HVIT
4 nap
435 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgákat távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

Ez a 4 napos, az ITIL®4 szakértők számára készült, a „Gyorsreagálású informatiká”-ról (High Velocity IT – HVIT) szóló képzési modul azt mutatja be, ahogy a digitális szervezetek és a digitális működési modellek az ún. gyorsreagálású környezetekben érvényesülnek. Elősegíti, hogy a feltörekvő szervezetek a sikeres, eredendően digitális szervezetekhez hasonlóan tudjanak működni.

Az ITIL®4 HVIT tanfolyam kiterjed az olyan munkamódszerek, mint az agilis vagy a ”lean”, és az olyan technikák és technológiák használatára, mint a felhőinformatika, az automatizálás vagy az automatikus tesztelés. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan lehet termékek és szolgáltatások gyors leszállításával maximális értéket elérni.
Ilyen módon az ITIL®4 HVIT tanfolyam agilitási és ”lean” nézőpontból fedi le a szolgáltatási értékrendszer egészét, és lényegében az ITIL nagy teljesítményű megközelítésének tekinthető.
Aki teljes körűen meg szeretné ismerni az ITIL®4 alapvető ajánlásait, annak elkerülhetetlen az ezen a vezető szakembereknek szóló képzésen való részvétel.

Az ITIL®4 HVIT tanfolyam fő célja, hogy a résztvevők megértsék és megismerjék:

• a digitális szervezetek gyorsreagálású jellegét
• hogyan lehet ellenálló, értékteremtő digitális szolgáltatásokat gyorsan létrehozni az azokban érdekeltekkel együttműködve
• milyen előnyei vannak az olyan kevésbé központosított IT-szolgáltatásnyújtásnak, amely kihasználja a korszerű munkamódszereket és a legújabb digitális technológiákat, hogy optimalizálhassák a végfelhasználóknak biztosított szolgáltatásokat, és maximalizálhassák a befektetések értékét
• hogyan lehet a digitális termékek életciklusát összeintegrálni az ITIL alapvető működési modelljével az üzleti célok teljesítése és/vagy meghaladása érdekében

Kiknek ajánljuk?

• elsősorban az IT azon vezetői és gyakorló szakemberei számára, akik

• digitális szolgáltatásokban vagy digitális átalakítási projektekben vesznek részt
gyorsreagálású környezetekben dolgoznak, illetve ilyenek létrehozásán fáradoznak

• másrészt azon szakembereknek, akik

• az IT szolgáltatásmenedzsment (ITSM) területén fejtik ki tevékenységüket
• jelenlegi ITSM-vezetők vagy azon vezetők, akik ilyen munkakörben kívánnak dolgozni
• meglévő IT-/menedzsmentminősítéssel rendelkezők – pl. projektmenedzserek –, akik szélesíteni/mélyíteni akarják tudásukat

• azon szakembereknek, akik átfogó és mély ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL®4 területén, és meg akarják szerezni az ITIL vezető szakember (ITIL Managing Professional) címet.

Szervezeti előnyök

• képzett személyzet, amely felkészült a szolgáltatásmenedzsment alkalmazására digitális szervezetekben
• javuló teljesítmény
• növekvő hatékonyság

Egyéni előnyök

• aktuális, korszerű ismeretek a szolgáltatásmenedzsment “legjobb gyakorlatá”-ról
• a szolgáltatásmenedzsment digitális szervezetekben való megvalósulásának megértése
• javuló karrierkilátások
• nagyobb elégedettség a munkában

Megszerezhető minősítés

ITIL®4 szakértő a gyorsreagálású informatika terén (ITIL®4 Specialist: High Velocity IT)

Ennek az ITIL®4 HVIT minősítésnek a megszerzése az egyik előfeltétele az ’ITIL vezető szakember’ cím elnyerésének, amely kiterjed a szakemberek praktikus és technikai felkészültségére sikeres, digitális szolgáltatások létrehozásában és működtetésében is, valamint a szervezetek digitális átalakításában.

A tanfolyam négy napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át az értékteremtéssel kapcsolatos legkorszerűbb ismereteket.

A biztosított tananyag

• előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven)
• tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven)
• hivatalos TSO ITIL®4 HVIT kézikönyv (angol nyelven)
• ITIL®4 HVIT modul fogalmainak jegyzéke (angol/magyar nyelven)
• mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven)
• gyakorlatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)

Az ITIL®4 HVIT tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:

A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.

Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

időtartam: 90 perc (+23 perc nem angol anyanyelvűeknek),
kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
értékelés: minden jó válasz 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; rossz válasz után nincs levonás
sikeresség: legalább 70%, azaz legalább 28 pont a 40-ből

A vizsgakérdéseket minden esetben az AXELOS vizsgaközpont-partnere, a PeopleCert biztosítja.

Az angol nyelvű syllabus itt található.

Tematika

Az IQJB ITIL®4 HVIT tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi ismeretek megszerzését írja elő:

I. A GYORS REAGÁLÓKÉPESSÉG ALAPJAI

• a gyorsreagálású digitális vállalatokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmak megismerése – beleértve, hogy ezek mit igényelnek az informatikától
• az alábbi fogalmak megértése

• digitális szervezet
• gyorsreagálású informatika
• digitális átalakítás
• informatikai átalakítás
• digitális termék
• digitális technológia

• gyorsreagálású informatikává alakítás megvalósíthatóságának felmérése
• a digitális termékkel kapcsolatos elérni kívánt öt cél ismerete

• értékhozó befektetések – az informatika stratégiailag újszerű és eredményes alkalmazása
• gyors fejlesztés – IT-szolgáltatások és IT-alapú termékek gyors megvalósítása és leszállítása
• ellenállóképes működés – nagyfokú ellenállóképességet mutató IT-szolgáltatások és IT-alapú termékek
• közösen teremtett érték – eredményes együttműködés a szolgáltató és az igénybevevő között
• garantált megfelelés – az igazgatási, kockázati és előírt követelmények teljesítése

II. ITIL ÉS A GYORS REAGÁLÓKÉPESSÉG

• a gyorsreagálású informatika és az ITIL általános ’működési modelljének’ kapcsolata

• négy dimenzió
• szolgáltatási értékrendszer
• szolgáltatási értéklánc
• digitális termék-életciklus

III. A GYORS REAGÁLÁS ALAPVETŐ MEGKÖZELÍTÉSEI

• ITIL vezérelvek és más alapvető megközelítések fontossága a gyorsreagálású informatika kialakításában

• felelős magatartás
• biztonságos légkör
• Lean-kultúra
• Toyota Kata
• lean/agilitás/ellenállóképesség/folyamatosság
• szolgáltatásközpontú gondolkodás
• kreatív tervezés
• komplexitásszemlélet

• a gyors reagálóképesség alapvető megközelítéseinek megfelelő használata a kívánt viselkedésmódok kialakításához:

• az ügyfél segítése feladatai elvégzésében
• bizalom másokban, hogy ők is bízzanak bennünk
• színvonal állandó emelése
• többértelműség és a bizonytalanság elfogadása
• rendszeres tanulás melletti elköteleződés

IV. A GYORS REAGÁLÓKÉPESSÉG CÉLJAINAK ELÉRÉSE

• értékképzéshez való hozzájárulás digitális termékekkel
• értékhozó befektetések elérésének technikái

• priorizálás
• minimálisan életképes termékek/szolgáltatások
• A/B tesztelés
• termék-/szolgáltatásfelelősség

• értékhozó befektetésekhez való hozzájárulás

• portfóliómenedzsment
• kapcsolatmenedzsment

• technikák a gyors fejlesztéshez

• folyamatos integrálás és üzembeállítás (CI/CD)
• vizsgálatok
• vizualizálás (kanban)
• folyamatos tesztelés
• kódalapú infrastruktúra
• lazán kapcsolt IR-architektúra

• képességek a gyors fejlesztéshez

• üzleti elemzés
• architektúramenedzsment
• szoftverfejlesztés és-menedzsment
• szolgáltatásbevizsgálás és -tesztelés
• üzembeállítás-menedzsment

• ellenállóképes működés technikái

• műszaki lemaradás felszámolása
• verzióellenőrzés
• elkészültségi kritériumok
• káoszkezelés
• adatközpont-megbízhatóság biztosítása
• AI-alapú üzemeltetés (AIOps)
• cset-alapú üzemeltetés (ChatOps)

• ellenállóképes működéshez szükséges képességek

• infrastruktúra- és platformmenedzsment
• kapacitás- és teljesítménymenedzsment
• rendelkezésreállás-menedzsment
• szolgáltatásfolytonosság-menedzsment
• megfigyelés és eseménymenedzsment
• problémamenedzsment

• közösen teremtett értékek elérésének technikái

• szolgáltatásélmény kezelése

• képességek a közösen teremtett értékhez való hozzájáruláshoz

• szolgáltatástervezés
• kapcsolatmenedzsment
• ügyfélszolgálat

• garantált megfelelés elérésének technikái

• társvizsgálat
• integrált fejlesztés, biztonság és üzemeltetés (DevSecOps)
• felülvizsgálati eszközök

• képességek melyek hozzájárulnak a garantált megfeleléshez

• kockázatmenedzsment
• információbiztonság-menedzsment

ITIL®4 HVIT tanfolyam tartalma a fenti négy fő témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.

1. nap: ITIL alapfogalmak rövid áttekintése, HVIT ALAPFOGALMAK, ÁLTALÁNOS CÉLOK gyorsreagálású informatikai szervezeteknél, • Digitális TERMÉK-ÉLETCIKLUS
2. nap: 1. napi házi feladat értékelése, ALAPVETŐ VISELKEDÉSMÓDOK gyorsreagálású informatikai szervezeteknél, A gyors reagálás ALAPVETŐ MEGKÖZELÍTÉSEI, Cél: ÉRTÉKHOZÓ BEFEKTETÉSEK
3.-4.nap: 2. napi házi feladat értékelése, Cél: KÖZÖSEN TEREMTETT ÉRTÉK, Cél: GYORS FEJLESZTÉS, Cél: GARANTÁLT MEGFELELÉS, Cél: ELLENÁLLÓKÉPES MŰKÖDÉS, 3. napi házi feladat elkészítése és értékelése, összefoglalás

 

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL®4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL®4 HVIT tanfolyamon való részvételhez.

Nincs szükség különösebb felkészülésre az ITIL®4 HVIT tanfolyamon való részvétel előtt. Az ITIL®4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv/tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen célszerű a meglévő ITIL®4 ismeretek felelevenítése/tudatosítása érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!