Év eleji ITIL akció / Azure tanfolyamok 40.000 ft kedvezménnyel

ITIL®4 Strategist: Direct, Plan and Improve with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-DPI
3 nap
365 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgát távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

Ez a 3 napos, az ITIL®4 stratégiai irányú, az „irányítás, tervezés és továbbfejlesztés” (Direct, Plan and Improve – DPI) kérdéseivel foglalkozó képzési modul biztosítja mindazokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy IT-szervezet ’tanuló- és fejlődőképes’ szervezetté válhasson, de egyúttal erős és hatásos stratégiai irányultsággal is rendelkezzen.

A tanfolyam kiterjed az agilis és ’lean’ munkamódszereknek a szervezetekre gyakorolt befolyására és hatásaira és arra, hogy hogyan lehet ezeket a szervezet számára minél előnyösebben kihasználni. Praktikus és stratégiai szintű megközelítést nyújt a rendszeres továbbfejlesztések kellő agilitással történő tervezéséhez és megvalósításához.

Az ITIL®4 DPI tanfolyam fő célja, hogy az ITIL gyakorlati szakemberei számára praktikus és stratégiai szintű megközelítést nyújtson a rendszeres továbbfejlesztések kellő agilitással történő tervezéséhez és megvalósításához.
A tanfolyam célja továbbá, hogy a vezetők megismerjék hogyan lehet egy IT-szervezetet olyan ’tanuló- és fejlődőképes’ szervezetté alakítani, amely egyúttal erős és hatásos stratégiai irányvonallal is rendelkezik, illetve hogy ennek érdekében

• megérti a(z)

• irányítás, tervezés és továbbfejlesztés alapfogalmait
• értékfolyamok és képességek szerepét
• irányítás és tervezés hatókörét
• irányítás és tervezés szerepét
• rendszeres továbbfejlesztés,
• kommunikáció és szervezeti változásmenedzsment (OCM),
• mérés és jelentéskészítés fő elveit és módszereit

• tudja hogyan lehet a(z)

• irányítást és tervezést felhasználni
• igazgatást, kockázatot és megfelelést (GRC) integrálni a szolgáltatási értékrendszerbe
• rendszeres továbbfejlesztést felhasználni különböző folyamatoknál
• kommunikációt és szervezeti változásmenedzsmentet (OCM) felhasználni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
• mérést és jelentéskészítést felhasználni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
• értékfolyamokat és képességeket irányítani, tervezni és továbbfejleszteni

Kiknek ajánljuk?

Az ITIL®4 DPI-tanfolyam mindazokat a vezetőket célozza, akik bármilyen szinten, de részt vesznek a szervezet irányának és stratégiájának a kialakításában vagy valamilyen állandóan fejlődő csapat létrehozásában. Egyaránt tartalmaz praktikus és stratégiai jellegű részeket.

• elsősorban azon IT szolgáltatásmenedzsereknek, akik

• az irányvonal és a stratégia kialakításában, illetve valamilyen állandóan fejlődő csapat létrehozásában vesznek részt (minden szinten)

• másrészt azon szakembereknek, akik

• szeretnének továbblépni szakmai pályájukon a szolgáltatásmenedzsment területén
•szeretnék megtanulni, hogyan lehet irányítani, tervezni és továbbfejleszteni az IT szolgáltatásokat;
• közéjük tartozhatnak a:

• szolgáltatásmenedzsment-szakemberek
• projektmenedzserek
• üzleti elemzők

• átfogó és mély ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL®4 területén, és meg akarják szerezni az ITIL vezető szakember (ITIL Managing Professional) és/vagy az ITIL stratégiai vezető (ITIL Strategic Leader) címet.

Szervezeti előnyök

• javuló teljesítmény
• javuló működési hatékonyság
• képzett személyzet, akik értik a szolgáltatásmenedzsment szerepét egy digitális szervezetben

Egyéni előnyök

• korszerű, a munkaerőpiac és a szakma által elismert minősítés megszerzése
• korszerű ismeretek megszerzése az IT-szolgáltatások irányításáról, tervezéséről, továbbfejlesztéséről

Megszerezhető minősítés

Ez a tanfolyam közös modulja mind az ’ITIL vezető szakember’, mind az ’ITIL stratégiai vezető’ címeket célzó ITIL®4 képzési irányoknak.

ITIL®4 stratégiai munkatárs az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés terén (ITIL®4 Strategist: Direct, Plan and Improve)

Ennek az ITIL®4 DPI-minősítésnek a megszerzése az egyik előfeltétele az ’ITIL vezető szakember’ cím elnyerésének, amely a szakemberek praktikus és technikai felkészültségét mutatja sikeres, IT-alapú szolgáltatások, csapatok és munkafolyamatok működtetéséhez.

ITIL®4 stratégiai vezető a vezetői felkészültséget mutatja olyan hatásos IT és digitális stratégia kialakítására és megvalósítására, amelynek segítségével meg lehet birkózni a digitalizáció által kiváltott radikális változásokkal, és sikerre lehet vezetni a szervezetet.

A tanfolyam 3 napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át az értékteremtéssel kapcsolatos legkorszerűbb ismereteket.

A biztosított tananyag

• előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven) - elektronikus változatban
• teljes tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven) kb. 300 oldalon
• hivatalos TSO ITIL®4 DPI kézikönyv (angol nyelven) – elektronikus változatban
• ITIL®4 DPI modul fogalomjegyzéke (angol/magyar nyelven) - elektronikus, nyomtatható változatban
• mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven) - elektronikus, nyomtatható változatban
• gyakorlatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)- elektronikus, nyomtatható változatban

Az ITIL®4 DPI tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:

A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.

Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

időtartam: 90 perc (+15 perc nem angol anyanyelvűeknek),
kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
értékelés: minden jó válasz 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; rossz válasz után nincs levonás
sikeresség: legalább 70%, azaz legalább 28 pont a 40-ből

A vizsgakérdéseket minden esetben az AXELOS vizsgaközpont-partnere, a PeopleCert biztosítja.

Tematika

Az IQJB ITIL®4 DPI tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi képességek megszerzését írja elő:

I. IRÁNYÍTÁS, TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉS

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók érteni fogják

• a következő, kulcsfontosságú szakkifejezéseket:

• irányítás
• tervezés
• továbbfejlesztés
• működési modell
• módszerek
• kockázatok
• hatáskör

• a különbségeket a következő alapfogalmak között:

• jövőkép és küldetés
• stratégia, taktika és működés
• igazgatás, megfelelés és menedzsment
• irányelvek, szabályzók (kontrollok) és útmutatók

• az érték, az eredmények, a költségek és a kockázatok fogalmát, valamint ezek kapcsolatát az irányítással, tervezéssel és továbbfejlesztéssel

II. AZ IRÁNYÍTÁS ÉS TERVEZÉS ALAPVETŐ ELVEI

• az irányítandó és/vagy tervezendő dolgok körének megértése
• az irányítás és tervezés alapvető elveinek és módszereinek használata ebben a kontextusban
• hatáskör meghatározása, ezen belül:

• célok és követelmények lebontása
• hatásos irányelvek, szabályzók, útmutatók megadása
• döntéshozatali felhatalmazás megfelelő szintre helyezése

III. AZ IGAZGATÁS, KOCKÁZAT ÉS MEGFELELÉS (GRC) SZEREPE

• ezek elveinek és módszereinek integrálása a szolgáltatási értékrendszerbe
• kockázat és a kockázatmenedzsment szerepe a DPI-ben
• az igazgatás hatása a DPI-re
• elégséges, de nem túlzó szabályzók megadása

IV. RENDSZERES TOVÁBBFEJLESZTÉS

• ezek alapvető elveinek és módszereinek felhasználása minden fajta továbbfejlesztésnél
• az ITIL rendszeres továbbfejlesztési modelljének felhasználása a szolgáltatási értékrendszer (SVS) vagy annak bármely részének továbbfejlesztésére
• a felmérések céljainak, kimeneteinek, követelményeinek és kritériumainak meghatározása
• a megfelelő felmérési módszer kiválasztása egy adott helyzetben
• a továbbfejlesztés kívánt eredményeinek megadása és priorizálása
• üzleti indoklás létrehozása, igazolása és pártolása
• továbbfejlesztések felülvizsgálatának elvégzése
• tanulságok elemzése
• a rendszeres továbbfejlesztés beágyazása az SVS minden szintjébe

V. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSMENEDZSMENT (OCM)

• ezek alapvető elveinek és módszereinek felhasználása az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
• a szervezeti változásmenedzsment jellegének, hatókörének és lehetséges előnyeinek megértése
• a kommunikáció és az OCM alapvető elveinek és módszereinek felhasználása:

• az érdekeltek különböző típusainak meghatározása és kezelése
• hatásos kommunikáció másokkal
• mások befolyásolása
• hatásos visszajelzési csatornák kiépítése
• hatásos kapcsolatok kialakítása a teljes értékláncban

VI. MÉRÉS ÉS JELENTÉSKÉSZÍTÉS

• ezek alapvető elveinek és módszereinek felhasználása az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
• mutatószámok és mérőszámok megadása a célok támogatására

7. ÉRTÉKFOLYAMOK ÉS KÉPESSÉGEK

• ezek irányítása, tervezése és továbbfejlesztése
• az értékfolyamok és a képességek közti különbségek és azoknak az irányításra, tervezésre és továbbfejlesztésre kifejtett hatásának megértése
• megfelelő módszerek és technikák kiválasztása és felhasználása az értékfolyamok és képességek irányításához, tervezéséhez és továbbfejlesztéséhez

• a 4 dimenzió figyelembevételével
• a vezérelvek alkalmazásával
• az értékfolyamok elemzésével
• a munkafolyamatok optimalizálásával
• a veszteségek felszámolásával
• visszajelzések biztosításával és felhasználásával

Az ITIL®4 DPI tanfolyam tartalma a fenti hét témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.

1. nap: IRÁNYÍTÁS, TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉS (DPI), IGAZGATÁS, KOCKÁZAT ÉS MEGFELELÉS (GRC)
2. nap: 1. napi házi feladat értékelése, RENDSZERES TOVÁBBFEJLESZTÉS (CI), KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSMENEDZSMENT (OCM)
3. nap: 2. napi házi feladat értékelése, MÉRÉS ÉS JELENTÉSKÉSZÍTÉS (M&R), ÉRTÉKFOLYAMOK ÉS KÉPESSÉGEK 3. napi feladat elkészítése és értékelése, összefoglalás

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL®4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL®4 DPI tanfolyamon való részvételhez.

Az ITIL®4 DPI tanfolyamon való részvétel előtt nincs szükség különösebb felkészülésre. Az ITIL4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv/tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen hasznos a meglévő ITIL®4-ismeretek felelevenítése/megerősítése érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!