Év eleji ITIL akció / Azure tanfolyamok 40.000 ft kedvezménnyel

ITIL®4 Foundation (course + fundamental practices + exam) - ITIL®4 alaptanfolyam (alapvető jógyakorlatok és vizsga)

ITILFND+
3 nap
359 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgát távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.
     

A tanfolyam kiegészítő célja (a két napos alaptanfolyamhoz képest), hogy:

• ismertesse azokat a további jógyakorlatokat (practice-eket), amelyek nem, vagy csak áttekintően lettek tárgyalva a 2. napon, ugyanakkor alapvető fontosságúak az ITIL alkalmazásához

A tanfolyam 3 napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át a szakemberek számára az ITIL alkalmazásához szükséges alapvető ismereteket, és készít fel a kapcsolódó vizsgára.

Kiknek ajánljuk?

Az ITIL®4 alaptanfolyamot mindenkinek ajánljuk, aki munkaköréből fakadóan részt vesz az IT-szolgáltatásmenedzsment tetszőleges területének fejlesztésében és működtetésében, illetve az ITIL alkalmazásában.

Az alaptanfolyam az első lépést jelenti a szolgáltatásmenedzsment továbbfejlesztésével foglalkozó szakemberek, és az abban érdekelt vezetők számára ahhoz, hogy megfelelő hozzáállást és szemléletet tudjanak kialakítani.
Az alaptanfolyamon megszerezhető tudás azért hasznosítható jól a fejlesztők és üzemeltetők számára, mert teljeskörű rendszerszemléletet vezet be a termékek kivitelezése és a szolgáltatások nyújtása során.

A három napos képzést azoknak ajánljuk

• akik a két napos alaptanfolyamnál ajánlottakhoz képest az ITIL bevezetésében már jelentősebb előrehaladást értek el
• akik frissíteni szeretnék ITIL-lel kapcsolatos ismereteiket, erősíteni az értékszemléletüket, valamint  az ügyfél- és minőségorientáltságot

A biztosított tananyag

• kétnyelvű (angol-magyar) tanfolyami anyag – elektronikus formában
• szakkifejezés-gyűjtemény – elektronikus formában

Az ITIL®4 FND tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:

A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.

Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft+áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

időtartam: 60 perc (+15 perc nem angol anyanyelvűeknek)
kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
értékelés: minden jó válasz 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; rossz válasz után nincs levonás
sikeresség: legalább 60%, azaz legalább 26 pont a 40-ből

A sikeres alapvizsga által biztosított minősítés (certificate) előfeltétele a haladó tanfolyamokon való részvételnek.

A vizsgakérdéseket minden esetben az AXELOS vizsgaközpont-partnere, a PeopleCert biztosítja.

 

 

Tematika

Az első két nap tematikája megegyezik az ITIL®4 FND tanfolyam tematikájával

3. nap: kiegészítés az ITIL®4 által javasolt alapvető jógyakorlatokkal (részletesebben kifejtve)

• Általános jellegű jógyakorlatok

• Kapcsolatmenedzsment
• Szállítómenedzsment
• Információbiztonság-menedzsment
• Ismeretmenedzsment
• Portfóliómenedzsment
• Szolgáltatási pénzügyi menedzsment

• Szolgáltatásjellegű jógyakorlatok

• Megfigyelés és eseménymenedzsment
• IT-eszközmenedzsment
• Szolgáltatáskonfiguráció-menedzsment
• Kiadásmenedzsment
• Szolgáltatáskatalógus-menedzsment
• Rendelkezésreállás-menedzsment
• Kapacitás- és teljesítménymenedzsment
• Szolgáltatásfolytonosság-menedzsment
• Szolgáltatásbevizsgálás és -tesztelés

• Technikai jellegű jógyakorlatok

• Üzembeállítás-menedzsment


 

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!