Év eleji ITIL akció / Azure tanfolyamok 40.000 ft kedvezménnyel

ITIL®4 Foundation course with exam / ITIL®4 Alapismeretek tanfolyam vizsgával

ITILFND
2 nap
289 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgát távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

A tanfolyam célja, hogy:

• áttekintse az ITIL®4 fogalmi keretrendszerét (framework)
• röviden ismertesse azokat a legfontosabb jógyakorlatokat (practice), amelyek nélkülözhetetlenek mind a gyakorlati alkalmazáshoz, mind az ITIL®4 alapvizsga letételéhez
• támogassa az ITIL®4 alapvizsgára való felkészülést
• meggyőzze a résztvevőket, hogy az ITIL®4 ajánlásainak követése és alkalmazása már a jelenben is hasznos és előnyös mind a szolgáltató, mind az igénybe vevő szervezetek számára, ugyanakkor a jövőben elengedhetetlen lesz a korszerű és sikeres szolgáltatásmenedzsment tevékenységekhez

A tanfolyam 2 napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át a szakemberek számára az ITIL alkalmazásához nélkülözhetetlen ismereteket, és készít fel a kapcsolódó vizsgára.

Kiknek ajánljuk?

Az ITIL®4 alaptanfolyamot mindenkinek ajánljuk, aki munkaköréből fakadóan részt vesz az IT-szolgáltatásmenedzsment tetszőleges területének fejlesztésében és működtetésében, illetve az ITIL alkalmazásában.

Az alaptanfolyam az első lépést jelenti a szolgáltatásmenedzsment továbbfejlesztésével foglalkozó szakemberek, és az abban érdekelt vezetők számára ahhoz, hogy megfelelő hozzáállást és szemléletet tudjanak kialakítani.
Az alaptanfolyamon megszerezhető tudás azért hasznosítható jól a fejlesztők és üzemeltetők számára, mert teljeskörű rendszerszemléletet vezet be a termékek kivitelezése és a szolgáltatások nyújtása során.

A biztosított tananyag

• kétnyelvű (angol-magyar) tanfolyami anyag – elektronikus formában
• szakkifejezés-gyűjtemény – elektronikus formában

Az ITIL®4 FND tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:

A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.

Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft+áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

időtartam: 60 perc (+15 perc nem angol anyanyelvűeknek)
kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
értékelés: minden jó válasz 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; rossz válasz után nincs levonás
sikeresség: legalább 60%, azaz legalább 26 pont a 40-ből

A sikeres alapvizsga által biztosított minősítés (certificate) előfeltétele a haladó tanfolyamokon való részvételnek.

A vizsgakérdéseket minden esetben az AXELOS vizsgaközpont-partnere, a PeopleCert biztosítja.

 

Tematika

Az IQJB ITIL®4 FND tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi képességek megszerzését írja elő:

I. BEVEZETÉS

• az ITIL®4 minősítési rendszere
• ITIL®4 alapvizsga
• igény a szolgáltatásmenedzsmentre
• az ITIL fejlődése

II. A SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT ALAPFOGALMAI

• az érték jelentése és keletkezése, az együttes értékteremtés
• szervezetek: szolgáltató és igénybevevő
• szolgáltatások és termékek, a szolgáltatáskínálat összetevői
• szolgáltatáskapcsolatok
• eredmények, költségek, kockázatok
• hasznosság és garancia

III. AZ ITIL ALAPFOGALMAI

• a szolgáltatásmenedzsment négy dimenziója

• szervezetek és emberek
• információ és technológia
• partnerek és szállítók
• értékfolyamok és folyamatok

• külső tényezők (PESTLE)

IV. A SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKRENDSZERE

• a kultúra szintjén: vezérelvek és rendszeres továbbfejlesztés
• az irányítás szintjén: igazgatási és menedzsmentképességek (jógyakorlatok)
• a működés szintjén: szolgáltatási értéklánc

V. SZOLGÁLTATÁSI ÉRTÉKLÁNC

• a szolgáltatási értéklánc tevékenységei

• tervezés
• továbbfejlesztés
• egyeztetés
• megtervezés és átadás
• beszerzés/előállítás
• működtetés és támogatás

• az értéklánc-tevékenységek és a jógyakorlatok kapcsolata
• az értéklánc-tevékenységek bemenetei és kimenetei
• az értéklánc bejárása: az értékfolyam

VI. VEZÉRELVEK

• a vezérelvek szerepe
• a vezérelvek alkalmazása

• összpontosíts az értékre
• kezdd ott, ahol vagy
• haladj lépésenként, építs a visszajelzésre
• működj együtt és láttasd magad
• foglalkozz minden tényezővel
• törekedj az egyszerűségre és légy gyakorlatias
• optimalizálj és automatizálj

VII. SZERVEZETIGAZGATÁS

VIII. BEVEZETÉS AZ ITIL®4 JÓGYAKORLATAIBA (PRACTICE-EKBE)

• Általános jellegű jógyakorlatok

 rendszeres továbbfejlesztés
• kapcsolatmenedzsment (csak áttekintően)
• szállítómenedzsment (csak áttekintően)
• információbiztonság-menedzsment (csak áttekintően)

• Szolgáltatásjellegű jógyakorlatok

• ügyfélszolgálat
• szolgáltatáskérés-menedzsment
• incidensmenedzsment
• problémamenedzsment
• változásfelügyelet
• szolgáltatásszint-menedzsment
• megfigyelés és eseménymenedzsment (csak áttekintően)
• IT-eszközmenedzsment (csak áttekintően)
• szolgáltatáskonfiguráció-menedzsment (csak áttekintően)
• kiadásmenedzsment (csak áttekintően)

• Technikai jellegű  jógyakorlatok

• üzembeállítás-menedzsment (csak áttekintően)

Az ITIL®4 FND tanfolyam tartalma a fenti nyolc fő témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!