MS minősítéseket érintő változások 2023.07-01-től!

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-DPI
3 nap
400 000 Ft + ÁFA helyett csak
365 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgát távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

Az ITIL 4 korszerűsíti az ITIL-t a már bevált ITSM-képességek újragondolásával az ügyfélélmény, az értékteremtés és a digitális átalakulás tágabb kontextusában, valamint olyan új munkamódszerek befogadásával, mint a Lean, az Agile és a DevOps. Az ITIL 4 az együttműködés, a fokozatosság, az ésszerű automatizálás, az újrahasznosítás és a rendszerben gondolkodás fontosságát hangsúlyozza, miközben teljes körű, skálázható működési modellt kínál technológiára épülő termékek és szolgáltatások kivitelezésére és üzemeltetésére.

2020. szeptemberétől a megújult ITIL „teljes fegyverzetben” érhető el: az informatikai szervezetek az IT-szolgáltatásmenedzsment terén ma már a részletes útmutatások ajánlásait követve tudnak átfogóbb és mélyrehatóbb változtatásokat is megvalósítani. Az ITIL 4 öt kiadványban foglalja össze a korszerű és integrált szolgáltatási megközelítések kialakításához szükséges fejlesztési-üzemeltetési (CDS), irányítási-tervezési-továbbfejlesztési (DPI), értékteremtési (DSV), gyors reagálási (HVIT), valamint a digitális/IT stratégiai (DITS) képességeket.

Ez a 3-napos, az ITIL 4 stratégiai irányú, az „irányítás, tervezés és továbbfejlesztés” (Direct, Plan and Improve – DPI) kérdéseivel foglalkozó képzési modulja biztosítja mindazokat az ismereteket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy IT-szervezet ’tanuló- és fejlődőképes’ szervezetté válhasson, de egyúttal erős és hatásos stratégiai irányultsággal is rendelkezzen.

A tanfolyam kiterjed az agilis és ’lean’ munkamódszereknek a szervezetekre gyakorolt befolyására és hatásaira, és hogy hogyan lehet ezeket kihasználni a szervezet számára minél előnyösebben – praktikus és stratégiai szintű megközelítést nyújtva a rendszeres továbbfejlesztések kellő agilitással történő tervezéséhez és megvalósításához.

Az ITIL 4 DPI-tanfolyam mindazokat a vezetőket célozza, akik bármilyen szinten, de részt vesznek a szervezet irányának és stratégiájának a kialakításában vagy valamilyen állandóan fejlődő csapat létrehozásában. Egyaránt tartalmaz praktikus és stratégiai jellegű részeket.
A tanfolyam 3 napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át az értékteremtéssel kapcsolatos legkorszerűbb ismereteket.

A tanfolyamon résztvevő, minden leendő ITIL szakértő számára a következő tananyagcsomagot biztosítjuk:
előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven) - elektronikus változatban
• teljes tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven) kb. 300 oldalon
• hivatalos TSO ITIL 4 DPI kézikönyv (angol nyelven) – elektronikus változatban
• ITIL4 DPI modul fogalomjegyzéke (angol/magyar nyelven) - elektronikus, nyomatatható változatban
• mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven) - elektronikus, nyomatatható változatban
gyakorlatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)- elektronikus, nyomatatható változatban

Az ITIL 4 DPI tanfolyam fő célja, hogy az ITIL gyakorlati szakemberei számára praktikus és stratégiai szintű megközelítést nyújtson a rendszeres továbbfejlesztések kellő agilitással történő tervezéséhez és megvalósításához.
A tanfolyam célja továbbá, hogy a vezetők megismerjék, hogyan lehet egy IT-szervezetet olyan ’tanuló- és fejlődőképes’ szervezetté alakítani, amely egyúttal erős és hatásos stratégiai irányvonallal is rendelkezik, illetve hogy ennek érdekében:

  megérteni tudni, hogyan lehet ezeket
1. irányítás, tervezés és továbbfejlesztés alapfogalmait  
2. irányítás és tervezés hatókörét
fő elveit és módszereit

felhasználni
3. igazgatás, kockázat és megfelelés (GRC) szerepét
fő elveit és módszereit
integrálni a szolgáltatási értékrendszerbe
4. rendszeres továbbfejlesztés fő elveit és módszereit felhasználni különböző továbbfejlesztéseknél
5. kommunikáció és szervezeti változásmenedzsment (OCM) fő elveit és módszereit felhasználni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
6. mérés és jelentéskészítés fő elveit és módszereit felhasználni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
7. értékfolyamok és képességek szerepét irányítani, tervezni és továbbfejleszteni

 

Megszerezhető minősítés

Ez a tanfolyam közös modulja mind az ’ITIL vezető szakember’, mind az ’ITIL stratégiai vezető’ címeket célzó ITIL 4 képzési irányoknak.

Az ITIL 4 DPI tanfolyam felkészít egy olyan vizsgára, amellyel a következő minősítés szerezhető meg:

ITIL 4 stratégiai munkatárs az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés terén (ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve)

Ennek az ITIL 4 DPI-minősítésnek a megszerzése az egyik előfeltétele az ’ITIL vezető szakember’ cím elnyerésének, amely a szakemberek praktikus és technikai felkészültségét mutatja sikeres, IT-alapú szolgáltatások, csapatok és munkafolyamatok működtetéséhez.

Ugyanakkor ez a minősítés az egyik előfeltétele az ’ITIL stratégiai vezető’ cím elnyerésének is, amely a vezetői felkészültséget mutatja olyan hatásos IT és digitális stratégia kialakítására és megvalósítására, amelynek segítségével meg lehet birkózni a digitalizáció által kiváltott radikális változásokkal, és sikerre lehet vezetni a szervezetet.

Vizsgainformációk

• A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.
• Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

időtartam: 90 perc (+15 perc nem angol anyanyelvűeknek),
kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
értékelés: minden kérdés 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; elrontott kérdés után nincs levonás
sikeresség: legalább 70% százalék, azaz legalább 28 pont a 40-ből

A tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében a kapcsolódó vizsga sikertelensége esetén térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk. Csak a vizsga díját kell újra kifizetni.

Tematika

Az IQJB ITIL 4 DPI tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi képességek megszerzését írja elő:

1. megérteni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés alapfogalmait
1.1. megérteni a következő, kulcsfontosságú szakkifejezéseket:
• irányítás
• tervezés
• továbbfejlesztés
• működési modell
• módszerek
• kockázatok
• hatáskör
1.2. megérteni a különbségeket a következő alapfogalmak között:
• jövőkép és küldetés
• stratégia, taktika és működés
• igazgatás, megfelelés és menedzsment
• irányelvek, szabályzók (kontrollok) és útmutatók
1.3. megérteni az érték, az eredmények, a költségek és a kockázatok fogalmát, valamint ezek kapcsolatát az irányítással, tervezéssel és továbbfejlesztéssel

2. megérteni az irányítandó és/vagy tervezendő dolgok körét, és tudni, hogyan lehet használni az irányítás és tervezés alapvető elveit és módszereit ebben a kontextusban
2.1. meghatározni a hatáskört, és ezen belül tudni, hogyan lehet:
• lebontani a célokat és a követelményeket
• megadni hatásos irányelveket, szabályzókat és útmutatókat
• megfelelő szintre helyezni a felhatalmazást döntéshozatalra

3. megérteni az igazgatás, a kockázat és a megfelelés (GRC) szerepét, és tudni, hogyan lehet integrálni ezek elveit és módszereit a szolgáltatási értékrendszerbe
3.1. megérteni a kockázat és a kockázatmenedzsment szerepét a DPI-ben
3.2. megérteni azt, ahogy az igazgatás hatással van a DPI-re
3.3. tudni, hogyan lehet elérni, hogy a szabályzók elégségesek legyenek, de ne legyenek túlzottak

4. megérteni és tudni, hogyan lehet a rendszeres továbbfejlesztés alapvető elveit és módszereit felhasználni minden fajta továbbfejlesztésnél
4.1. tudni, hogyan lehet az ITIL rendszeres továbbfejlesztési modelljét felhasználni a szolgáltatási értékrendszer (SVS) vagy annak bármely részének továbbfejlesztésére
4.2. tudni, hogyan lehet meghatározni a felmérések céljait, kimeneteit, követelményeit és kritériumait
4.3. tudni, hogyan lehet kiválasztani a megfelelő felmérési módszert egy adott helyzetben
4.4. tudni, hogyan lehet megadni és priorizálni a továbbfejlesztés kívánt eredményeit
4.5. tudni, hogyan lehet létrehozni, igazolni és pártolni egy üzleti indoklást
4.6. tudni, hogyan lehet elvégezni:
• a továbbfejlesztések felülvizsgálatát
• a tanulságok elemzését
4.7. tudni, hogyan lehet beágyazni a rendszeres továbbfejlesztést az SVS minden szintjébe

5. megérteni és tudni, hogyan lehet a kommunikáció és a szervezeti változásmenedzsment (OCM) alapvető elveit és módszereit felhasználni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
5.1. megérteni a szervezeti változásmenedzsment jellegét, hatókörét és lehetséges előnyeit
5.2. tudni, hogyan lehet a kommunikáció és az OCM alapvető elveit és módszereit felhasználni:
• meghatározni és kezelni az érdekeltek különböző típusait
• hatásosan kommunikálni másokkal és befolyásolni őket
• hatásos visszajelzési csatornákat építeni ki
5.3. tudni, hogyan lehet hatásos kapcsolatokat kialakítani a teljes értékláncban

6. megérteni és tudni, hogyan lehet a mérés és a jelentéskészítés alapvető elveit és módszereit felhasználni az irányítás, tervezés és továbbfejlesztés során
6.1. tudni, hogyan lehet megadni mutatószámokat és mérőszámokat a célok támogatására

7. megérteni és tudni, hogyan lehet értékfolyamokat és képességeket irányítani, tervezni és továbbfejleszteni
7.1. megérteni a különbséget az értékfolyamok és a képességek között, és ez milyen hatással van az irányításra, tervezésre és továbbfejlesztésre
7.2. tudni, hogyan lehet megfelelő módszereket és technikákat kiválasztani és felhasználni az értékfolyamok és képességek irányításához, tervezéséhez és továbbfejlesztéséhez.
• a 4 dimenzió figyelembe vételével
• a vezérelvek alkalmazásával
• az értékfolyamok elemzésével
• a munkafolyamatok optimalizálásával
• a veszteségek felszámolásával
• visszajelzések biztosításával és felhasználásával

Az ITIL4 DPI tanfolyam tartalma a fenti 7 témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.
1. nap: Irányítás, tervezés és továbbfejlesztés (DPI), Igazgatás, kockázat és megfelelés (GRC)
2. nap: 1. napi házi feladat értékelése, Rendszeres továbbfejlesztés (CI), Kommunikáció és szervezeti változásmenedzsment (OCM)
3. nap: 2. napi házi feladat értékelése, Mérés és jelentés (M&R), Értékfolyamok és képességek, 3. napi feladat elkészítése és értékelése, összefoglalás

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL 4 stratégiai irányú, az „irányítás, tervezés és továbbfejlesztés” (Direct, Plan and Improve – DPI) kérdéseivel foglalkozó tanfolyam a következő személyek és munkakörök számára ajánlható:
elsősorban azon IT szolgáltatásmenedzsereknek, akik
• részt vesznek – bármilyen szinten is – az irányvonal és a stratégia kialakításában, illetve valamilyen állandóan fejlődő csapat létrehozásában
másrészt azon szakembereknek, akik
• szeretnének továbblépni szakmai pályájukon a szolgáltatásmenedzsment területén
• szeretnék megtanulni, hogyan lehet irányítani, tervezni és továbbfejleszteni IT szolgáltatásokat;
közéjük tartozhatnak a:
o szolgáltatásmenedzsment-szakemberek
o projektmenedzserek
o üzleti elemzők
• átfogó és mély ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL 4 területén, és meg akarják szerezni az ITIL vezető szakember (ITIL Managing Professional) és/vagy az ITIL stratégiai vezető (ITIL Strategic Leader) címet.

Azon szervezetek, amelyek képviselői részt vesznek az ITIL4 DPI tanfolyamon a következő előnyökre számíthatnak:
• javuló teljesítmény
• javuló működési hatékonyság
• képzett személyzet, akik értik a szolgáltatásmenedzsment szerepét egy digitális szervezetben

A részvevő egyének számára pedig az ITIL 4 DPI tanfolyam a következő előnyökkel járhat:
• korszerű, a munkaerőpiac és a szakma által elismert minősítés megszerzése
• hozzájutás korszerű ismeretekhez arról, hogyan lehet irányítani, tervezni és továbbfejleszteni IT-szolgáltatásokat

Az ITIL 4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL4 DPI tanfolyamon való részvételhez.
Nincs szükség különösebb felkészülésre az ITIL4 DPI tanfolyamon való részvétel előtt. Az ITIL 4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv / tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen hasznos a meglévő ITIL4-ismeretek felelevenítése / megerősítése érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!