Másfél Power BI tanfolyam INGYEN?!

ITIL®4 Leader: Digital & IT Strategy course with exam / ITIL®4 vezetőknek: Digitális és IT-stratégia tanfolyam vizsgával

ITILDITS
5 nap
550 000 Ft + ÁFA helyett csak
499 900 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.
  • A vizsgát távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.

A tanfolyam célja:

Ez az 5 napos képzés biztosítja a résztvevők számára a szükséges tudást és felkészültséget ahhoz, hogy

• megérthessék a digitális stratégia hatását és fontosságát az üzleti/szervezeti sikerességre
• felmérhessék a digitális felkészültséget a belső és külső tényezők hatásából kiindulva
•felismerhessék, hogy milyen stratégiai pozicióban van (illetve kellene, hogy legyen) egy szervezet a digitalitás által a gazdaságban és társadalomban okozott törésvonalak mentén
• biztosíthassák a szervezet fennmaradását egy agilitásra, ellenállóképességre, karcsúsításra és folyamatos továbbfejlődésre épülő kultúra megteremtésén keresztül
• meghatározhassák azokat a lépéseket, amelyek a digitális üzletvitel sikerét biztosító, alkalmas szervezeti rend és működés kialakítását eredményezik
• kiválaszthassák és kinevelhessék a jövő informatikai és digitális vezetőit a digitális kiválóság folyamatos fenntartása érdekében

Kiknek ajánljuk?

Üzleti igazgatóknak, felső és szakterületi vezetőknek (vezérigazgatók, pénzügyi és informatikai igazgatók, osztályvezetők, valamint helyetteseik, csapatvezetők), akik a szervezet jövőképével, stratégiai céljaival és programjával foglalkoznak, és érdekeltek a szervezeti változásokban
Középvezetőknek, akik átfogóbb és mélyebb ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL magasabb szintű alkalmazása érdekében
IT-szolgáltatásmenedzsereknek, IT- és üzleti szakembereknek, valamint projektmenedzsereknek és üzleti elemzőknek is, akik szeretnének előrelépni pályájukon a stratégiai szemlélet kialakítása irányában

Szervezeti előnyök

• a digitális jövőre való felkészülés lehetősége
• a szervezet egészére kiterjedő digitális stratégia kialakítása
fenntartható üzleti tevékenység
• praktikus megközelítés a digitális átalakításhoz, a szolgáltatásmenedzsment kihívásainak legyőzéséhez és az új technológia hasznosításához

Egyéni előnyök

•előrelépés lehetősége a szolgáltatásmenedzsment területén a vezetői felkészültség fejlesztésével
stratégiai szemlélet beépülése a szolgáltatói tevékenységbe
aktív és kreatív hozzáállás fontosságának tudatosulása a stratégiai gondolkodásban

Megszerezhető minősítés

ITIL stratégiai vezető (SL) – az ITIL®4 DPI haladó vizsga meglététől függően

Az ITIL®4 DITS tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:

A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.

Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

A tanfolyam sikeres elvégzését igazoló vizsga – a többi ITIL®4 haladó vizsgától eltérőenKÉT részből áll.

EGYRÉSZT a tanfolyam során a résztvevőknek négy – esettanulmányon alapuló – gyakorlati feladatot kell megoldaniuk, a tanfolyam közben beadniuk, amelyeket a tanfolyamot tartó oktatónak előre megadott értékelési szempontrendszer szerint kell kiértékelnie. Ezekkel a feladatmegoldásokkal a lehetséges 40 pontból 30-at kell összegyűjteniük (75%). A megoldások elkészítéséhez 1 óra (összesen 4 óra) áll rendelkezésre, és BÁRMILYEN segédeszköz felhasználható (“nyitott könyv” elve szerint).
MÁSRÉSZT a tanfolyamot követően meghatározott időn (max. 1 éven) belül egy hagyományos feleletválasztós tesztet is ki kell tölteni.

Erről a vizsgáról a következőket érdemes tudni:

• időtartam: 60 perc (+15 perc nem angol anyanyelvűeknek)
• kérdések száma: 30, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
• értékelés: minden jó válasz 1 pontot ér, azaz max. 30 pont szerezhető; rossz válasz után nincs levonás
• sikeresség: legalább 70%, azaz legalább 21 pont a 30-ból


A teljes vizsga sikerességéhez a vizsga MINDKÉT részének sikeres teljesítése szükséges. A 2. rész (tanfolyam utáni teszt) sikertelensége esetén a teszt az előírt határidőn belül megismételhető. Az 1. rész (tanfolyam közbeni feladatok) sikertelensége esetén egyszeri pótfeladat megoldása és beküldése lehetséges, ha azzal az előírt pontszám elérhető. Ha nem, akkor a tanfolyam ismételt elvégzése válik szükségessé. Az IQJB nem számít fel külön díjat a tanfolyamon való ismételt részvételért.

 

Tematika

Az IQJB ITIL®4 DITS tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi képességek megszerzését írja elő:

I. VEZÉRELVEK A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKBEN

• az ITIL-vezérelvek használatának bemutatása a digitális és informatikai stratégiai döntésekben és tevékenységekben
• ITIL-vezérelvek összekapcsolása a digitális és informatikai stratégia egyes elemeivel

• összpontosíts az értékre
• kezdd ott, ahol vagy
• haladj lépésenként figyelve a visszajelzésre
• működj együtt és láttasd magad
• foglalkozz minden tényezővel
• légy egyszerű és gyakorlatias
• optimizálj és automatizálj

II. STRATÉGIAI VÁLASZ A DIGITÁLIS TÖRÉSEKRE

• digitális stratégia felhasználása a digitális törésvonalak felszámolására
• az alábbi fogalmak ismerete

• digitális technológia
• digitális üzletvitel
• digitális szervezet
• digitalizálás
• digitális átalakulás
• üzleti stratégia és üzleti modellek
• digitális és informatikai stratégia
• termékek
• szolgáltatások

• hogyan magyarázható meg a digitális és informatikai stratégia, valamint az ITIL SVS különböző komponensei közötti kapcsolat

III. STRATÉGIA ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS

• a digitális és informatikai stratégia és a szolgáltatási értékrendszer és értéklánc közötti kapcsolat, valamint ezek értékteremtéshez való felhasználhatóságának megértése
• annak kifejtése, hogy mit jelent a környezet elemzése az alábbiak tekintetében

• külső elemzés: politikai, gazdasági, társadalmi, technológiafejlődési, jogi és természeti tényezők (PESTLE)
• belső elemzés: szervezeti/személyi, technológiai/információs, partneri/beszállítói és értékképzési/folyamatszervezési dimenziók (a szolgáltatásmenedzsment négy dimenziója)

IV. FENNMARADÁS SZÉTTÖRT KÖRNYEZETBEN

• annak megértése, hogy hogyan használhatja fel egy szervezet a digitális és informatikai stratégiát, hogy olyan környezetben is fennmaradjon, ahol a digitális technológia töréseket okozott
• tudni kell

• bemutatni, hogy miképpen függ egy szervezet fennmaradása attól, hogy mennyire agilis, ellenálló, karcsú, folyamatos működésű és együtt teremt értéket másokkal
• elemezni a feszültségkeltő (VUCA) tényezőket, és ezeket kezelni egy digitális és informatikai stratégiában
• elmagyarázni és összehasonlítani a digitális törés három szintjét:

• ökoszisztéma
• gazdasági terület/piac
• szervezet

• bemutatni, hogy hogyan befolyásolhatják az alábbi szempontok egy szervezet helyzetét valamilyen adott piacon vagy gazdasági területen:

• kiválóság a működésben
• belső és külső hangsúlykülönbségek
• kiegyensúlyozott megközelítés

• digitális helymeghatározó eszközt használni egy digitális szervezet mindenkori helyzetének megállapításához

V. STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK

• ismerni kell azokat a stratégiai megközelítéseket, amelyeket a digitális technológia tesz lehetővé az ügyfeleknél ill. a piacon a fontosság, valamint a működésben a kiválóság eléréséhez
• tudni kell

• alkalmazni az alábbi megközelítéseket az ügyfeleknél ill. a piacon a fontosság eléréséhez:

• ügyfélutak
• összcsatornás működtetés és támogatás
• környezetérzékeny működtetés és támogatás
• ügyfélelemzés
• ügyfélvisszajelzés és teljes körű (360°-os) megközelítések

• kiválóságot elérni a működésben figyelembe véve a szolgáltatásmenedzsment mind a négy dimenzióját
• tekintettel lenni a digitális és informatikai stratégia pénzügyi szempontjaira az alábbiak segítségével:

• pénzügyi irányelvek
• portfólióoptimalizálás
• projekt-, termék és szolgáltatásfinanszírozás
• az innováció és az üzemeltetés költségeinek kiegyensúlyozása
• elszámolási modellek

• felmérni a stratégiai megközelítéseket digitális szervezetek számára

VI. KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK

• meg kell érteni a digitális és informatikai stratégia kockázatait és lehetőségeit
• kockázatmenedzsment fogalma a digitális szervezetek viszonylatában
•a digitális és informatikai stratégiával összefüggésben, hogyan lehet elvégezni az alábbiakat:

• kockázatazonosítás
• kockázatfelmérés

•mit jelent a kockázati helyzet fogalma, és hogyan lehet meghatározni elfogadható egyensúlyt a lehetőségek és a kockázatok között
• mit jelent az innováció, beleértve ennek fő elemeit és technikáit
•milyen technikákat és hogyan lehet alkalmazni az innováció kultúrájának megteremtésére és fenntartására

VII. A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

•meg kell ismerni a digitális és informatikai stratégia kialakításában és beindításában szerepet játszó lépéseket és technikákat
• tudni kell

• hogyan lehet felhasználni a digitális felkészültség értékelését a szervezet jelenlegi és kívánt (jövőbeli) helyzete közötti különbségek elemzésére
• kifejteni, hogyan lehet megadni és kommunikálni a jövőképet és a stratégiát
•hogyan lehet felhasználni az üzleti indoklást a digitális és informatikai stratégia beindításában

VIII. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

• digitális és informatikai stratégia megvalósításának lehetőségei
• tudni kell

• hogyan lehet megadni működési modelleket digitális szervezetekre
• kifejteni, hogy mik a legfontosabb képességek a vezetők számára egy digitális szervezetben
• alkalmazni az alábbi megközelítéseket a stratégia koordinálására és megvalósítására

• széles körű átalakítás
• fokozatos átalakítás
• egyesülések és felvásárlások
• egyedi változtatások

• ismertetni, hogy milyen megközelítések lehetségesek párhuzamos működési modellek (POM) kialakításához
• kifejteni, hogyan lehet felmérni a digitális és informatikai stratégia sikerességét
• ismertetni a digitális átalakítási programok tipikus tevékenységeit

Az ITIL®4 DITS tanfolyam tartalma a fenti nyolc fő témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.

1. nap: ITIL-alapfogalmak rövid áttekintése, VEZÉRELVEK A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKBEN (I), STRATÉGIAI VÁLASZ A DIGITÁLIS TÖRÉSEKRE (II)
2. nap: 1. napi házi feladat értékelése, STRATÉGIA ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS (III), FENNMARADÁS SZÉTTÖRT KÖRNYEZETBEN (IV) + a ‘stratégiamenedzsment’ képesség áttekintése, 1. gyakorlati feladat: A feszültségkeltő (VUCA-)tényezők elemzése
3. nap: 2. napi házi feladat értékelése, STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK (V) + a ‘portfóliómenedzsment’ és a ‘szolgáltatási pénzügyi menedzsment’ képességek áttekintése, 2. gyakorlati feladat: Digitális helyzetmeghatározás
4. nap: 3. napi házi feladat értékelése, KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK (VI) + a ‘kockázatmenedzsment’ képesség áttekintése, A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA (VII), 3. gyakorlati feladat: Stratégiai megközelítések értékelése
5. nap: 4. napi házi feladat értékelése, A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA (VIII) + az ‘architektúramenedzsment’, a ‘munkaerő- és tehetségmenedzsment’ és a ‘mérés és jelentéskészítés’ képességek áttekintése, 4. gyakorlati feladat: Megközelítések a stratégia koordinálására és megvalósítására

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL®4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL®4 DITS tanfolyamon való részvételhez.
Ezen kívül ajánlott:

• középszintű angol nyelvtudás
• valamilyen szintű, több éves vezetői tapasztalat
• ITIL®4 DPI vagy MPT vizsga megléte
 

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!