MS minősítéseket érintő változások 2023.07-01-től!

ITIL®4 Foundation course with exam / ITIL®4 Alapismeretek tanfolyam vizsgával

ITILFND
2 nap
319 000 Ft + ÁFA helyett csak
289 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

A tanfolyam két napban rövid, interaktív előadásokon és kreatív feladatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át a szakemberek számára az ITIL® alkalmazásához nélkülözhetetlen ismereteket, és készít fel a kapcsolódó alapvizsgára.

A tanfolyam célja, hogy:

 • áttekintse az ITIL®4 fogalmi keretrendszerét (framework)
 • röviden ismertesse azokat a legfontosabb jógyakorlatokat (practice), amelyek nélkülözhetetlenek mind a gyakorlati alkalmazáshoz, mind az ITIL®4 alapvizsga letételéhez;
 • támogassa az ITIL®4 alapvizsgára való felkészülést;
 • meggyőzze a részvevőket, hogy az ITIL®4 ajánlásainak követése és alkalmazása már a jelenben is hasznos és előnyös mind a szolgáltató, mind az igénybe vevő szervezetek számára, ugyanakkor a jövőben elengedhetetlen lesz a korszerű és sikeres szolgáltatásmenedzsment tevékenységekhez.

Amit a tanfolyamról tudni kell:
A képzést – visszavonásig – kizárólag interaktív, online formában tartjuk.
Minden résztvevő egy olyan kétnyelvű (angol-magyar) tanfolyami anyagot és szakkifejezés-gyűjteményt kap, melyet a tanfolyam során elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk.A tananyag+szakkifejezés-gyűjteményt elektronikus formában költségmentesen, fekete-fehér kinyomtatott formában pedig 850,- Ft + ÁFA / db költségen biztosítjuk. A költségbe beletartozik a belföldi, normál postázás költsége is. Kérjük, hogy a nyomtatott igényt és a postázási címet a megrendeléssel együtt jelezzék. A költséget a tanfolyam árával együtt, ugyanazon a számlán, de külön soron fogjuk kiszámlázni.

A tanfolyami díj az oktatás díján túlmenően, kötelezően tartalmazza a kapcsolódó vizsga díját is. Az alapvizsgán kívül a tanfolyam nem készít fel további más vizsgára.

Amit a kapcsolódó vizsgáról tudni kell:
Az alapvizsga 60 perces (+15 perc nem angol anya-, illetve munkanyelvűeknek), és 40 egyszerű, egyenként 1 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 65%-os vizsgaeredmény (26 pont) szükséges.
A sikeres alapvizsga által biztosított minősítés (certificate) előfeltétele a haladó tanfolyamokon való részvételnek.
A PeopleCert vizsgaközpontja által szervezett vizsgát a tanfolyam végét követő egy éven belül, távolról felügyelt online módon, (jelenleg) kizárólag angol nyelven lehet letenni. A vizsgán semmilyen segédeszközt nem lehet használni.
A vizsgát 18.000 ft + áfa felár mellett lehet egy ún. ’Take2’ opcióval is rendelni. Ez az opció az első vizsga sikertelensége esetén ingyenes pótvizsgát biztosít. Első sikeres vizsga esetén azonban nem visszatéríthető.
A tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében a kapcsolódó vizsga sikertelensége esetén térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy – eseti egyeztetés mellett - ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.

KINEK AJÁNLJUK

Az ITIL®4 alaptanfolyamot mindenkinek ajánljuk, aki munkaköréből fakadóan részt vesz az IT-szolgáltatásmenedzsment tetszőleges területének fejlesztésében és működtetésében, illetve az ITIL® alkalmazásában. Az alaptanfolyam az első lépést jelenti a szolgáltatásmenedzsment továbbfejlesztésével foglalkozó szakemberek, és az abban érdekelt vezetők számára azért, hogy megfelelő hozzáállást és szemléletet tudjanak kialakítani. Az alaptanfolyamon megszerezhető tudás azért hasznosítható jól a fejlesztők és üzemeltetők számára, mert teljeskörű rendszerszemléletet vezet be a termékek kivitelezése és a szolgáltatások nyújtása során.

Tematika

Bevezetés

 • Az ITIL®4 minősítési rendszere
 • ITIL®4 alapvizsga
 • Igény a szolgáltatásmenedzsmentre
 • Az ITIL fejlődése

A szolgáltatásmenedzsment alapfogalmai

 • Az érték jelentése és keletkezése, az együttes értékteremtés
 • Szervezetek: szolgáltató és igénybevevő
 • Szolgáltatások és termékek, a szolgáltatáskínálat összetevői
 • Szolgáltatáskapcsolatok
 • Eredmények, költségek, kockázatok
 • Hasznosság és garancia

Az ITIL alapfogalmai

 • A szolgáltatásmenedzsment négy dimenziója
  • 1. szervezetek és emberek
  • 2. információ és technológia
  • 3. partnerek és szállítók
  • 4. értékfolyamok és folyamatok
 • külső tényezők (PESTLE)

A szolgáltatás értékrendszere

 • A kultúra szintjén: vezérelvek és rendszeres továbbfejlesztés
 • Az irányítás szintjén: igazgatási és menedzsmentképességek (jógyakorlatok)
 • A működés szintjén: szolgáltatási értéklánc

Szolgáltatási értéklánc

 • A szolgáltatási értéklánc tevékenységei
  • tervezés
  • továbbfejlesztés
  • egyeztetés
  • megtervezés és átadás
  • beszerzés/előállítás
  • működtetés és támogatás
 • Az értéklánc-tevékenységek és a jógyakorlatok kapcsolata
 • Az értéklánc-tevékenységek bemenetei és kimenetei
 • Az értéklánc bejárása: az értékfolyam

Vezérelvek

 • A vezérelvek szerepe
 • A vezérelvek alkalmazása
  • 1. Összpontosíts az értékre
  • 2. Kezdd ott, ahol vagy
  • 3. Haladj lépésenként, építs a visszajelzésre
  • 4. Működj együtt és láttasd magad
  • 5. Foglalkozz minden tényezővel
  • 6. Törekedj az egyszerűségre és légy gyakorlatias
  • 7. Optimalizálj és automatizálj
    

Szervezetigazgatás

Bevezetés az ITIL®4 jógyakorlataiba (practice-ekbe)

Általános jellegű jógyakorlatok

 • 1. Rendszeres továbbfejlesztés
 • 2. Kapcsolatmenedzsment (csak áttekintően)
 • 3. Szállítómenedzsment (csak áttekintően)
 • 4. Információbiztonság-menedzsment (csak áttekintően)

Szolgáltatásjellegű jógyakorlatok

 • 1. Ügyfélszolgálat
 • 2. Szolgáltatáskérés-menedzsment
 • 3. Incidensmenedzsment
 • 4. Problémamenedzsment
 • 5. Változásfelügyelet
 • 6. Szolgáltatásszint-menedzsment
 • 7. Megfigyelés és eseménymenedzsment (csak áttekintően)
 • 8. IT-eszközmenedzsment (csak áttekintően)
 • 9. Szolgáltatáskonfiguráció-menedzsment (csak áttekintően)
 • 10. Kiadásmenedzsment (csak áttekintően)
   

Technikai jellegű  jógyakorlatok

 • 1. Üzembeállítás-menedzsment (csak áttekintően)

 

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!