MS minősítéseket érintő változások 2023.07-01-től!

IITIL ®4 Leader: Digital & IT Strategy with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-DITS
5 nap
550 000 Ft + ÁFA helyett csak
499 900 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

Üzleti sikeresség digitális és informatikai stratégián keresztül
Ez a tanfolyam többek között olyan üzleti igazgatók, felső és szakterületi vezetők (vezérigazgatók, pénzügyi és informatikai igazgatók, osztályvezetők, valamint helyetteseik) és más üzleti vezetők számára készült a szervezet minden részében, akiknek útmutatásra van szükségük ahhoz, hogy alkalmas és korszerű digitális jövőképet fogalmazhassanak meg, ennek eléréséhez informatikai és üzleti stratégiákat alakíthassanak ki, és élére állhassanak minden szükségessé váló szervezeti változásnak.
ITIL4 DITS tanfolyam elősegíti a jövő digitális vezetőinek szemléletformálását, és segíti őket abban, hogy a szervezet egészére kiterjedő digitális stratégiát tudjanak kialakítani és megvalósítani, azaz:

 • választ adni a digitális törésvonalak kialakulására,
 • fennmaradni és gyarapodni turbulens környezetben is,
 • digitális jövőképet fogalmazni meg,
 • fenntartható üzletvitelt alapozni meg,
 • stratégiai szinten kezelni a kockázatokat,
 • végigvinni a szervezeti változásokat, és
 • biztosítani a kiválóság elérését a szervezet működése során

A tanfolyam rövid leírása
Ez az 5-napos ‘ITIL4 vezetőképzés: digitális és informatikai stratégia’ (ITIL4 Leader: Digital & IT Strategy – DITS) tanfolyam a digitális üzleti stratégiának az informatikai stratégiával való összehangolására helyezi a hangsúlyt. A digitális világ fejlődésének üteme soha nem volt még ennyire gyors, így a szervezeteknek rugalmasnak kell lenniük és alkalmazkodniuk kell az állandóan változó környezethez, ha továbbra is értéket akarnak nyújtani az ügyfeleiknek miközben versenyképesnek is kell maradniuk a piacon.
A tanfolyam kiterjed arra, hogy az új technológiák által okozott törések hogyan hatnak a szervezetekre a különböző iparágakban, és hogy milyen választ adhatnak erre az üzleti vezetők.
Az ITIL4 DITS tanfolyam egy olyan digitális stratégia kialakításának fontosságára – és az ezzel kapcsolatos kihívásokra – irányítja a figyelmet, amely biztosítja az üzleti tevékenységek sikerét, és hogy ezek beintegrálódjanak az informatikai stratégiába, valamint hogy összhangban legyenek az átfogóbb szervezeti célokkal.
Kitágítja az ITIL-keretrendszer használatának határait, hogy támogathassa a szervezeteket digitális átalakulásuk során azzal, hogy rendezett – ugyanakkor rugalmas –  megközelítést nyújt a szolgáltatásmenedzsment kihívásainak való megfelelésre, és a modern, digitális technológia lehetőségeinek kihasználására, hogy azzal minél nagyobb értéket lehessen elérni.
A tanfolyam új távlatokat nyit az ITIL-alapú megközelítésnek azzal is, hogy az ITIL használata körül a cég- és üzleti vezetők között folyó párbeszédet a legfelső – stratégiai – szintre emeli.

A tanfolyam célja
ITIL4 DITS tanfolyamnak az a célja, hogy biztosítsa a részvevők számára a szükséges tudást és felkészültséget, hogy:

 • megérthessék egy digitális stratégia hatását és fontosságát a sikerességre, és annak összefüggését az üzleti tevékenység más területeivel
 • felmérhessék mind a belső, mind a külső tényezőket, megérthessék ezek szerepét a digitális jövőkép megfogalmazásában, és stabil digitális stratégiát alakíthassanak ki a növekedésre hosszú távon is
 • felmérhessék a digitális felkészültséget, és megérthessék, hogyan lehet hasznosítani az informatikai és digitális technológiát a szervezet teljesítményének és az ügyfelek elégedettségének növelésére
 • megérthessék, hogyan lehet stratégiai értelemben pozicionálni egy szervezetet a digitális törésvonalak mentén, hogy az üzleti tevékenysége továbbra is fontos maradjon a megcélzott ügyfélkör számára
 • biztosíthassák a szervezet fennmaradását egy agilitásra, ellenállóképességre, karcsúsításra és folyamatos továbbfejlődésre épülő kultúra megteremtésén keresztül
 • azonosíthassák és értékelhessék a kockázatokat és lehetőségeket, valamint csökkenthessék (ill. kihasználhassák) azokat –a digitális üzletvitel sikerét biztosító, alkalmas szervezeti rend kialakításával egyidejűleg
 • tudják, hogyan lehet kiválasztani és fejleszteni a jövő informatikai és digitális vezetőit a digitális kiválóság folyamatos fenntartása érdekében

Szervezeti előnyök
Az ITIL4 DITS által közvetített útmutatástól várható előnyök:

 • új szemléletmód megjelenése, amely az ITIL-megközelítés alkalmazásával kapcsolatos döntéseket a szervezet stratégiai szintjére emeli;
 • digitális stratégia kialakulása, amely összhangban van az átfogóbb üzleti célokkal;
 • kézzel fogható válasz a digitális törésvonalak kialakulására a szervezeti stratégia újrafogalmazásával, a munkafolyamatok átalakításával, és a létező üzleti modellek más célra való újrafelhasználásával;
 • praktikus támogatás a digitális átalakítás útján való előrelépéshez, a szolgáltatásmenedzsment kihívásainak legyőzéséhez és az új technológia hasznosításához.

Ha egy szervezet elfogadja és követi az ITIL4 DITS ajánlásait, akkor:

 • felkészülhet a digitális jövőre – Az informatikai és digitális innováció megváltoztatta az egész üzleti világot, ezért elkerülhetetlen azon szempontok minél alaposabb megértése, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális stratégia kialakításakor, és hogy miért kell folyamatosan változtatni a stratégiákon és munkamódszereken, ha versenyben akar maradni. A stratégia épülhet valamilyen átfogó digitális átalakítási programra, de jelentheti pusztán a jelenlegi szolgáltatások digitalizálását is.
 • a szervezet egészére kiterjedő digitális stratégiát alakíthat ki – Az informatikai stratégia nem azonos a digitális stratégiával, de fontos integrálni őket, és hogy a digitális stratégia NE kapcsolódjon közvetlenül az informatikai funkciókhoz és területekhez.
 • fenntartható üzleti tevékenységet tesz lehetővé – Az üzleti értéket komplex és gyorsan változó környezetekben is az érdekeltekkel együtt lehet előállítani.
 • az előrehaladás jól követhető és a stratégia folyamatosan igazítható – Az előrehaladás követésének alapja a ‘célok és fő eredmények’  (OKR), a ‘kritikus sikertényezők’ (CSF) és a ‘fő teljesítménymutatók’ (KPI), amelyek segítségével kellő időben és szükség szerint lehet változtatni a stratégián. 

A tanfolyam részletes tartalma
Ez az ITIL4 DITS tanfolyam az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi ismeretek megszerzését írja elő:
I. VEZÉRELVEK A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKBEN: bemutatni az ITIL-vezérelvek használatát a digitális és informatikai stratégiai döntésekben és tevékenységekben
tudni kell, hogyan lehet
1.1 összekapcsolni az ITIL-vezérelveket a digitális és informatikai stratégia egyes elemeivel:
a. összpontosíts az értékre
b. kezdd ott, ahol vagy
c. haladj lépésenként figyelve a visszajelzésre
d. működj együtt és láttasd magad
e. foglalkozz minden tényezővel
f. légy egyszerű és gyakorlatias
g. optimizálj és automatizálj
II. STRATÉGIAI VÁLASZ A DIGITÁLIS TÖRÉSEKRE: megérteni, hogyan lehet felhasználni a digitális stratégiát a digitális törésvonalak felszámolására
2.1 tudni kell, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak:
a. digitális technológia
b. digitális üzletvitel
c. digitális szervezet
d. digitalizálás
e. digitális átalakulás
2.2 tudni kell, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak:
a. üzleti stratégia és üzleti modellek
b. digitális és informatikai stratégia
c. termékek
d. szolgáltatások
2.3 tudni kell, hogyan lehet megmagyarázni a digitális és informatikai stratégia, valamint az ITIL SVS különböző komponensei közötti kapcsolatot
III. STRATÉGIA ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS: megérteni a digitális és informatikai stratégia, valamint az szolgáltatási értékrendszer és értéklánc közötti kapcsolatot, illetve megmagyarázni, hogyan lehet ezeket felhasználni az értékteremtéshez
3.1 ki kell tudni fejteni, hogy mit jelent a környezet elemzése az alábbiak tekintetében:
a. külső elemzés: politikai, gazdasági, társadalmi, technológiafejlődési, jogi és természeti tényezők (PESTLE)
b. belső elemzés: szervezeti/személyi, technológiai/információs, partneri/beszállítói és értékképzési/folyamatszervezési dimenziók (a szolgáltatásmenedzsment négy dimenziója)
IV. FENNMARADÁS SZÉTTÖRT KÖRNYEZETBEN: megérteni, hogyan használhatja fel egy szervezet a digitális és informatikai stratégiát, hogy olyan környezetben is fennmaradjon, ahol a digitális technológia töréseket okozott
tudni kell, hogyan lehet
4.1 bemutatni azt, hogy miképpen függ egy szervezet fennmaradása attól, hogy mennyire agilis, ellenálló, karcsú, folyamatos működésű és együtt teremt értéket másokkal
4.2 elemezni a feszültségkeltő (VUCA-)tényezőket, és ezeket kezelni egy digitális és informatikai stratégiában
4.3 elmagyarázni és összehasonlítani a digitális törés három szintjét:
a. ökoszisztéma
b. gazdasági terület/piac
c. szervezet
4.4 bemutatni azt, hogy hogyan befolyásolhatják az alábbi szempontok egy szervezet helyzetét valamilyen adott piacon vagy gazdasági területen:
a. kiválóság a működésben
b. belső és külső hangsúlykülönbségek
c. kiegyensúlyozott megközelítés
4.5 digitális helymeghatározó eszközt használni egy digitális szervezet mindenkori helyzetének megállapításához
V. STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK: ismerni azokat a stratégiai megközelítéseket, amelyeket a digitális technológia tesz lehetővé az ügyfeleknél ill. a piacon a fontosság, valamint a működésben a kiválóság eléréséhez
tudni kell, hogyan lehet
5.1 alkalmazni az alábbi megközelítéseket az ügyfeleknél ill. a piacon a fontosság eléréséhez:
a. ügyfélutak
b. összcsatornás működtetés és támogatás
c. környezetérzékeny működtetés és támogatás
d. ügyfélelemzés
e. ügyfélvisszajelzés és teljes körű (360°-os) megközelítések
5.2 kiválóságot elérni a működésben figyelembe véve a szolgáltatásmenedzsment mind a négy dimenzióját
5.3 tekintettel lenni a digitális és informatikai stratégia pénzügyi szempontjaira az alábbiak segítségével:
a. pénzügyi irányelvek
b. portfólióoptimalizálás
c. projekt-, termék és szolgáltatásfinanszírozás
d. az innováció és az üzemeltetés költségeinek kiegyensúlyozása
e. elszámolási modellek
5.4 felmérni a stratégiai megközelítéseket digitális szervezetek számára
VI. KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK: megérteni a digitális és informatikai stratégia kockázatait és lehetőségeit
6.1 tudni kell, hogy mit jelent a kockázatmenedzsment fogalma a digitális szervezetek viszonylatában
6.2 ki kell tudni fejteni a digitális és informatikai stratégiával összefüggésben, hogyan lehet elvégezni az alábbiakat:
a. kockázatazonosítás
b. kockázatfelmérés
6.3 tudni kell, hogy mit jelent a kockázati helyzet fogalma, és hogyan lehet meghatározni elfogadható egyensúlyt a lehetőségek és a kockázatok között
6.4 tudni kell, hogy mit jelent az innováció, beleértve ennek fő elemeit és technikáit
6.5 tudni kell, milyen technikákat és hogyan lehet alkalmazni az innováció kultúrájának megteremtésére és fenntartására
VII. A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA: ismerni a digitális és informatikai stratégia kialakításában és beindításában szerepet játszó lépéseket és technikákat
7.1 tudni kell, hogyan lehet felhasználni a digitális felkészültség értékelését a szervezet jelenlegi és kívánt (jövőbeli) helyzete közötti különbségek elemzésére
7.2 ki kell tudni fejteni, hogyan lehet megadni és kommunikálni a jövőképet és a stratégiát
7.3 tudni kell, hogyan lehet felhasználni az üzleti indoklást a digitális és informatikai stratégia beindításában
VIII. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA: tudni, hogyan lehet a digitális és informatikai stratégiát megvalósítani
8.1 tudni kell, hogyan lehet megadni működési modelleket digitális szervezetekre
8.2 ki kell tudni fejteni, hogy mik a legfontosabb képességek a vezetők számára egy digitális szervezetben
8.3 tudni kell alkalmazni az alábbi megközelítéseket a stratégia koordinálására és megvalósítására:
a. széles körű átalakítás
b. fokozatos átalakítás
c. egyesülések és felvásárlások
d. egyedi változtatások
8.4 tudni kell ismertetni, hogy milyen megközelítések lehetségesek párhuzamos működési modellek (POM) kialakításához
8.5 ki kell tudni fejteni, hogyan lehet felmérni a digitális és informatikai stratégia sikerességét
8.6 tudni kell ismertetni a digitális átalakítási programok tipikus tevékenységeit 

Helye az ITIL 4 képzési rendszerében
Az ITIL4 DITS tanfolyam egy olyan (két részből álló) vizsgára készít fel, amellyel a következő minősítés szerezhető meg:
ITIL4 vezető a digitális és informatikai stratégia terén
           (ITIL4 Leader: Digital and IT Strategy)

Ennek az ITIL4 DITS-minősítésnek a megszerzése előfeltétele az ’ITIL stratégiai vezető’ cím elnyerésének.
Ha valaki ugyanis már sikeresen elvégezte az ITIL4 MPT vagy DPI tanfolyamot, akkor már csak ezt az ITIL4 DITS tanfolyamot kell sikeresen elvégeznie ahhoz, hogy megkapja az ‘ITIL stratégiai vezető’ minősítést is.
A cím tanúsítja azt a felkészültséget, amivel az ITIL hasznosulását ki lehet terjeszteni az IT-üzemeltetés hagyományos, szűkebb területéről a digitális alapú üzleti szolgáltatásokra és potenciálisan minden vezetői szintre egy szervezetben.

Ki vegyen részt?
Az ITIL4 DITS „Digitális és informatikai stratégia” című, vezetői tanfolyam elsősorban olyan üzleti igazgatók, felső és szakterületi vezetők (vezérigazgatók, pénzügyi és informatikai igazgatók, osztályvezetők, valamint helyetteseik) és más üzleti vezetők számára készült, akik a szervezet bármelyik részében a szervezet jövőképével, stratégiai céljaival és programjával foglalkoznak, és a szükségessé váló szervezeti változások sikerességében érdekeltek.
Ajánlott továbbá azon középvezetők számára is, akik

 • átfogóbb és mélyebb ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL4 magasabb szintű alkalmazása terén,

és/vagy

 • életpályájuk fontos lépéseként meg akarják szerezni az ITIL stratégiai vezető (ITIL Strategic Leader) címet.

A tanfolyam ezen kívül jól hasznosulhat azon ambíciózus:

 • IT-szolgáltatásmenedzserek
 • IT- és üzleti szakemberek, valamint
 • projektmenedzserek és üzleti elemzők

számára is, akik szeretnének

 • előrelépni pályájukon a szolgáltatásmenedzsment területén
 • többet megtudni a stratégiáról általában, illetve ehhez kapcsolódóan az informatikai stratégiáról.


A biztosított tananyag

 • előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven)
 • tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven) – igény szerint papír változatban is
 • eredeti ITIL 4 DITS kézikönyv elektronikus vagy papír változatban (angol nyelven) – igény szerint, külön térítés mellett
 • ITIL 4 DITS modul fogalmainak jegyzéke (angol/magyar nyelven)
 • mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven)
 • esettanulmány, gyakorlati feladatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)

Előzetes felkészülés
Nincs szükség különösebb felkészülésre az ITIL4 DITS tanfolyamon való részvétel előtt. Az ITIL4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv / tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen célszerű a meglévő ITIL 4 ismeretek felelevenítése / tudatosítása érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.
Amit a vizsgáról tudni kell
A tanfolyam sikeres elvégzését igazoló vizsga – a többi ITIL4 haladó vizsgától eltérően – KÉT részből áll.
EGYRÉSZT a tanfolyam során a részvevőknek négy – esettanulmányon alapuló – gyakorlati feladatot kell megoldaniuk, a tanfolyam közben beadniuk, amelyeket a tanfolyamot tartó oktatónak előremegadott értékelési szempontrendszer szerint kell kiértékelnie. Ezekkel a feladatmegoldásokkal a lehetséges 40 pontból 30-at kell összegyűjteniük (75%). A megoldások elkészítéséhez 1 óra (összesen 4 óra) áll rendelkezésre, és BÁRMILYEN segédeszköz felhasználható (“nyitott könyv” elve szerint).
Másrészt a tanfolyamot követően meghatározott időn (max. 1 éven) belül egy hagyományos feleletválasztós tesztet is ki kell tölteni. Erről a vizsgáról a következőket érdemes tudni:

 • időtartam: 60 perc + 25% (+15 perc) nem angol anyanyelvűeknek,
 • kérdések száma: 30 – SEMMILYEN segédeszköz nem használható (”zárt könyv” elve szerint)
 • értékelés: minden kérdés 1 pontot ér, azaz max. 30 pont szerezhető;
  • minden kérdésre egy és csak egy helyes válasz van
  • elrontott válasz után nincs pontlevonás
 • sikeresség: legalább 70% százalék, azaz legalább 21 pont a 30-ból elérése

A teljes vizsga sikerességéhez a vizsga MINDKÉT részének sikeres teljesítése szükséges. A 2. rész (tanfolyam utáni teszt) sikertelensége esetén a teszt az előírt határidőn belül megismételhető. Az 1. rész (tanfolyam közbeni feladatok) sikertelensége esetén egyszeri pótfeladat megoldása és beküldése lehetséges, ha azzal az előírt pontszám elérhető. Ha nem, akkor a tanfolyam ismételt elvégzése válik szükségessé. Az IQJB nem számít fel külön díjat a tanfolyamon való ismételt részvételért.
MEGJEGYZÉS: 2022. februárjától az ITIL4 keretében (így az ITIL4DITS tanfolyam után is) kizárólag digitális távvizsgát lehet tenni a PeopleCert vizsgáztató rendszerén keresztül egyénileg egyeztetett időpontban. A vizsgakérdéseket a PeopleCert vizsgaközpontja biztosítja. A vizsgázónak webkamerával és mikrofonnal is rendelkeznie kell, amelyek működőképességét, illetve a tesztkitöltés körülményeit a PeopleCert a teszt elvégzése előtt és közben ellenőrzi.
Jelenleg csak a nagyobb világnyelveken (pl. angol, német, francia, spanyol, portugál) és néhány kisebb nyelven (pl. japán, lengyel) lehetséges a teszt kitöltése. Az elérhető nyelvek körének folyamatos bővítése a PeopleCert határozott érdeke és célkitűzése. Érdeklődjön az IQJB ITIL-értékesítőjénél egy-egy adott nyelv esetén a teszt elérhetőségét illetően. Magyar nyelvű teszt elvégzésére egyelőre NINCS lehetőség, de az IQJB az itSMF Magyarországgal együttműködve eddig is és ezután is mindent megtesz a magyar nyelvű teszt elérhetőségének jövőbeni biztosítása érdekében.

Tematika

ITIL4 DITS tanfolyam tartalma a fenti 8 fő (I.-VIII.) témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.

1. NAP:

 • ITIL-alapfogalmak rövid áttekintése
 • VEZÉRELVEK A STRATÉGIAI DÖNTÉSEKBEN (I)
 • STRATÉGIAI VÁLASZ A DIGITÁLIS TÖRÉSEKRE (II)

2. NAP:

 • 1. napi házi feladat értékelése
 • STRATÉGIA ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS (III)
 • FENNMARADÁS SZÉTTÖRT KÖRNYEZETBEN (IV)

         + a ‘stratégiamenedzsment’ képesség áttekintése

 • 1. gyakorlati feladat: a feszültségkeltő (VUCA-)tényezők elemzése

3. NAP:

 • 2. napi házi feladat értékelése
 • STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉSEK (V)

        + a ‘portfóliómenedzsment’ és a ‘szolgáltatási pénzügyi menedzsment’ képességek áttekintése

 • 2. gyakorlati feladat: digitális helyzetmeghatározás

4. NAP:

 • 3. napi házi feladat értékelése
 • KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK (VI)

        + a ‘kockázatmenedzsment’ képesség áttekintése

 • A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA (VII)
 • 3. gyakorlati feladat: stratégiai megközelítések értékelése

5. NAP:

 • 4. napi házi feladat értékelése
 • A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA (VIII)

       + az ‘architektúramenedzsment’, a ‘munkaerő- és tehetségmenedzsment’ és a ‘mérés és jelentéskésztés’ képességek áttekintése

 • 4. gyakorlati feladat: megközelítések a stratégia koordinálására és megvalósítására

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

A tanfolyam elvégzéséhez a részvevőknek rendelkezniük kell:

 • ITIL4-alapvizsgával vagy az ITIL4 átképző tanfolyam elvégzése utáni sikeres vizsgával

ÉS 

 • A tanfolyamot elsősorban vállalati felső- és középvezetőknek, informatikai vezetőknek, csapatvezetőknek ajánljuk, így több éves vezetői tapasztalat javasolt és  mindenképpen ajánlott

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!