MS minősítéseket érintő változások 2023.07-01-től!

ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support with exam - tanfolyam és vizsga

ITIL-CDS
4 nap
475 000 Ft + ÁFA helyett csak
435 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyamról

A tanfolyamon átadásra kerülő ismeretek mennyiségére való tekintettel, a képzés hosszát 3 napról 4 napra módosítottuk.

  • A képzést  - visszavonásig  - kizárólag interaktív online formában tartjuk.
  • A vizsgákat 2022. 02.01-től csak távolról felügyelt, online formában, angol nyelven lehet letenni.
  • A tanfolyami díj tartalmazza a vizsga díját is.

Ez a 3-napos, az ITIL4 szakértők számára készült a „Fejlesztés, működtetés és támogatás”-ról (Create, Deliver and Support – CDS) szóló képzési modulja kiterjed a szolgáltatásmenedzsment alaptevékenységeire, és kitolja az ITIL keretrendszer eddigi határait, hogy a szolgáltatások létrehozását is magában foglalja. A hangsúlyt arra helyezi, hogy hogyan épüljön fel és működjön egy szolgáltató szervezet, hogyan működjön együtt a partnereivel, hogyan használja a technológiát, és mindehhez milyen szervezeti képességekkel rendelkezzen.
Ilyen módon az ITIL4 CDS tanfolyam a különböző értékfolyamok (tkp. értékképző munkafolyamatok) integrálására összpontosít, valamint az IT-alapú termékek és szolgáltatások fejlesztését, működtetését és támogatását biztosító tevékenységekre, de egyúttal kiterjed az ezekhez szükséges képességekre, módszerekre és eszközökre is.
Az ITIL 4 CDS tanfolyam olyan kulcsfontosságú témaköröket fed le, mint a szolgáltatásteljesítmény, a szolgáltatásminőség és a továbbfejlesztés módszerei. Az IT gyakorló szakemberei számára lehetővé teszi, hogy innovatív, ugyanakkor megbízható, technológiára épülő szolgáltatásokat nyújthassanak az ügyfeleiknek az egyre intenzívebbé váló piaci versenyben.
Aki teljes körűen meg szeretné ismerni az ITIL4 alapvető ajánlásait, annak elkerülhetetlen az ITIL4 ezen  képzésén való részvétel.

Az ITIL 4 CDS tanfolyam fő célja, hogy a részvevők megismerjék, hogy a termékek és szolgáltatások fejlesztése, működtetése és támogatása milyen módon történjen, illetve ennek keretében:
• hogyan integrálják az értékképző munkafolyamatokat és tevékenységeket IT-alapú termékek és szolgáltatások létrehozása és fenntartása érdekében az ITIL mind a négy dimenziójában (szervezetek és emberek, információ és technológia, értékfolyamok és folyamatok, partnerek és szállítók),
• ehhez milyen képességekkel, módszerekkel és eszközökkel rendelkezzenek, és
• hogyan biztosítsák ezek segítségével a szolgáltatások elvárt teljesítményét, minőségét és fejlődését

Ki vegyen részt?
A tanfolyam a következő személyek és munkakörök számára készült:
elsősorban
• az ITSM azon gyakorló szakemberei, akik
o IT-alapú és digitális termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek, működtetnek és/vagy támogatnak
o felelősek a teljes körű szolgáltatásnyújtásért
másrészt
• azon szakemberek, akik az IT szolgáltatásmenedzsment (ITSM) területén fejtik ki tevékenységüket
• jelenlegi ITSM-vezetők vagy azon vezetők, akik ilyen munkakörben kívánnak dolgozni
• meglévő IT- / menedzsmentminősítéssel rendelkezők – pl. projektmenedzserek, ITIL-szakemberek –, akik szélesíteni / mélyíteni akarják tudásukat
• azon szakemberek, akik átfogó és mély ismeretekre akarnak szert tenni az ITIL 4 területén, és meg akarják szerezni az ITIL vezető szakember (ITIL Managing Professional) címet.

Szervezeti előnyök
A következő előnyök jelentkezhetnek azon szervezeteknél, amelyek alkalmazottai részt vesznek az ITIL4 CDS tanfolyamon:
• személyzet képzettebb, felkészültebb és motiváltabb az ITIL alkalmazásában
• javuló működési hatékonyság
• elégedettebb ügyfelek és nagyobb esély a megtartásukra

Egyéni előnyök
Az ITIL 4 CDS tanfolyam elvégzése azzal az előnnyel jár a részvevő egyének számára, hogy jobban megértik, és tudják, hogyan:
• lehet értékképző munkafolyamatokat kialakítani a szolgáltatások fejlesztésére, működtetésére és támogatására
• járulhatnak hozzá ezekhez a munkafolyamatokhoz a leglényegesebb ITIL-képességek
• lehet szolgáltatásokat kifejleszteni, működtetni és támogatni

A biztosított tananyag
• előzetes, ismerkedő anyag (angol nyelven)
• tanfolyami kézikönyv elektronikus változatban (angol nyelven) – igény szerint papír változatban is
• hivatalos TSO ITIL4 CDS kézikönyv (angol nyelven) – igény szerint, külön térítés mellett
• ITIL4 CDS modul fogalmainak jegyzéke (angol/magyar nyelven)
• mintajellegű vizsgakérdések megoldásokkal és magyarázatokkal (angol nyelven)
• gyakorlatok és mintamegoldásaik (angol nyelven)

Az ITIL4 CDS tanfolyam után letehető/leteendő vizsgáról a következőket érdemes tudni:
• időtartam: 90 perc + 25% (23 perc) nem angol anyanyelvűeknek,
• kérdések száma: 40, a vizsga közben semmilyen anyag, segédeszköz nem használható
• értékelés: minden kérdés 1 pontot ér, azaz max. 40 pont szerezhető; elrontott kérdés után nincs levonás
• sikeresség: legalább 70% százalék, azaz legalább 28 pont a 40-ből

Vizsga :

•  A tanfolyam ára tartalmazza a távolról felügyelt, online, angol nyelvű vizsga díját is.
• Lehetőség van egy úgynevezett TAKE2 pótvizsga opciót is megrendelni 18.000 Ft + áfa felár ellenében a tanfolyam megrendelésekor. Ez az első esetleges sikertelen vizsga esetére plusz 1 pótvizsga lehetőséget biztosít a vizsgázó számára, azonban nem visszatéríthető, ha elsőre sikerül a vizsga.

Tematika

Az IQJB ITIL4 CDS tanfolyama az AXELOS által akkreditált tanfolyam, ennek megfelelően teljesíti az AXELOS által meghatározott minősítési követelményrendszert, amely az alábbi ismeretek megszerzését írja elő:
I. SZERVEZET ÉS EMBEREK
1. tudják, hogyan lehet megtervezni és kialakítani értékfolyamokat a szolgáltatás kifejlesztésére, működtetésére és támogatására
1.1 megértsék az alábbi fogalmakat és a velük kapcsolatos kihívásokat a szolgáltatási értékrendszer egészében 
• szervezetek felépítése
• integrált, együttműködő csapatok
• csapatok képességei, szerepei, felkészültsége
• csapatkultúrák és különbségeik
• ügyfélközpontú szemlélet
• alkalmazotti elégedettség menedzsmentje
• pozitív kommunikáció haszna
1.2 tudják, hogyan lehet használni az ’előrehozás’ megközelítését
1.3 tudják, hogyan lehet tervezni és menedzselni az erőforrásokat a szolgáltatási értékrendszer egészében 
• csapatok együttműködésével és integrálásával
• munkaerőtervezéssel
• eredményalapú méréssel és jelentéssel
• rendszeres továbbfejlesztési kultúra kialakításával
II. INFORMÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA
1.4 megértsék az információ és technológia hasznát és használatát a szolgáltatási értékrendszer egészében
• integrált szolgáltatásmenedzsment-eszközkészletek
• integráció és adatmegosztás
• jelentéskészítés és fejlett elemzés
• robotikus folyamatautomatizálás
• mesterséges intelligencia és gépi tanulás
• folyamatos integrálás és kivitelezés/üzembeállítás (CI/CD)
• információs modellek
III. ÚJ SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE
2. tudják, hogyan járulhatnak hozzá az ITIL egyes lényeges képességei a fejlesztéshez, működtetéshez és támogatáshoz a szolgáltatási értékrendszer egészében és az értékfolyamokban
2.1 tudják, hogyan lehet értékfolyamot használni új szolgáltatások megtervezéséhez, kifejlesztéséhez és átadásához
2.2 tudják, hogyan járulhatnak hozzá az alábbi ITIL-képességek egy új szolgáltatást létrehozó értékfolyamhoz:
• szolgáltatástervezés
• szoftverfejlesztés és -menedzsment
• üzembeállítás-menedzsment
• kiadásmenedzsment
• szolgáltatásbevizsgálás és -tesztelés
• változásfelügyelet
IV. FELHASZNÁLÓ TÁMOGATÁSA
2.3 tudják, hogyan lehet értékfolyamot használni felhasználótámogatás biztosításához
2.4 tudják, hogyan járulhatnak hozzá az alábbi ITIL-képességek egy felhasználótámogatást biztosító értékfolyamhoz:
• ügyfélszolgálat
• incidensmenedzsment
• problémamenedzsment
• ismeretmenedzsment
• szolgáltatásszint-menedzsment
• megfigyelés és eseménymenedzsment
V. MUNKA SZERVEZÉSE
3. tudják, hogyan lehet fejleszteni, működtetni és támogatni szolgáltatásokat
3.1 tudják, hogyan lehet koordinálni, priorizálni és megszervezni a munkát szolgáltatások fejlesztése, működtetése és támogatása során, beleértve:
• jegyek használata sorok/várólisták kezelésénél
• munka priorizálása
VI. ELLÁTÁSI MÓDOK
3.2 megértsék az alábbiak hasznát és használatát a szolgáltatási értékrendszer egészében:
• szempontok a vásárlás vagy fejlesztés közötti döntéshez
• ellátási alternatívák
• szolgáltatásintegrálás és -menedzsment

Az ITIL4 CDS tanfolyam tartalma a fenti 6 fő (I.-VI.) témakört fedi le, és a felépítése is ennek megfelelő.
Napi bontásban ez a következőt jelenti:
1. nap:
• ITIL-alapfogalmak rövid áttekintése
• SZERVEZET ÉS EMBEREK
• INFORMÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA
2. nap:
• 1. napi házi feladat értékelése
• ÚJ SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE
• FELHASZNÁLÓ TÁMOGATÁSA / 1
3. nap:
• 2. napi házi feladat értékelése
• FELHASZNÁLÓ TÁMOGATÁSA / 2
• MUNKA SZERVEZÉSE
• ELLÁTÁSI MÓDOK
• 3. napi feladat elkészítése és értékelése

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Az ITIL4 alapvizsga megléte előfeltétel az ITIL4 CDS tanfolyamon való részvételhez.

Nincs szükség különösebb felkészülésre az ITIL4 CDS tanfolyamon való részvétel előtt. Az ITIL4 alapszintű anyagok (hivatalos kézikönyv / tanfolyami anyag) átolvasása azonban mindenképpen célszerű a meglévő ITIL4-ismeretek felelevenítése / tudatosítása érdekében, mert maga a tanfolyam erre már külön időt nem biztosít.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!