Tanfolyamaink távolról (live online) is!

Fogyasztóvédelmi alapismeretek

FA
5 nap
100 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A 2013. évi CCXXXI. törvénnyel módosított fogyasztóvédelmi törvény 2014. február 1-jétől meghatározott vállalkozások részére előírja, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. Ahol a gazdasági tevékenység több megyében zajlik, ott megyénként egy referensre lesz szükség.

Az alábbi társaságok kötelesek fogyasztóvédelmi referenst alkalmazni:

  • Amelyek fogyasztókat érintő kereskedelemmel, szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak
  • Amelyek nem tartoznak a kis,- és középvállalkozásokról szóló törvény hatálya alá (250 fős, 50M Euro árbevétellel bíró)
  • Amelyek a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény hatálya alá tartoznak.

A képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető és a terület specifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon az 1997. évi CLV. törvény 17/D. §-ában fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására.

A fogyasztóvédelmi alapismeretek képzés időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

Választható szakirányok:

  • hírközlési,
  • idegenforgalmi,
  • közszolgáltatások,
  • kereskedelmi.

Vizsga:

  • A vizsga díját a képzés díja tartalmazza.
  • Sikertelen vizsga esetén a résztvevőnek lehetősége van újból vizsgát tenni. Ebben az esetben az ismételt vizsga díja 20.000,- Ft + Áfa.
  • A vizsga eredményes teljesítéséről az IQSOFT-John Bryce Oktatóközpont Kft. képesítési bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a képzésben részt vevő által elvégzett szakirányt.

Tematika

a) a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszere,
b) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai,
c) a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok,
d) az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások,
e) a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézése, a fogyasztót megillető jogok,
f) a tisztességes szerződési feltételek kialakítása,
g) a speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok,
h) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai, valamint
i) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe.

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Középfokú végzettség.

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!