Tanfolyamaink távolról (live online) is!

Projektmenedzsment és tárgyalástechnika tanfolyam

PMT
5 nap
250 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

A tanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el, amely alapján képesek legyenek projektek tervezésére, menedzselésére, és a résztvevők közötti magas szintű kommunikáció lefolytatására.

Tematika

Projektmenedzsment tematika

 • Alapfogalmak
 • Projekt alapítása
 • A projekt definiálása, részletes tervezés
  • a projekt érdekhordozói, fontosabb projektszerepek
  • a projektszabályok kialakítása
  • a tevékenységfelelős mátrix
  • kockázatmenedzsment
  • tevékenységfelbontási szerkezet készítése (WBS)
  • mérföldkőtervezés
  • tevékenységek ütemezése tevékenységek közötti logikai kapcsolatok feltárása alapján
  • erőforrástípusok, hozzárendelés a tevékenységekhez
  • becslések (pontossági szintek, becslési technikák)
  • kritikus út, kritikus lánc
  • projekt kiegyensúlyozása a határidők tartása és az egyenletes terhelés érdekében
  • a kiegyensúlyozás szintjei
 • A projekt irányítása
  • csapattagok ösztönzése
  • a projektteam kialakítása, személyiségmodellek
  • pozitív projektkörnyezet és együttműködő problémamegoldás kialakítása, a projektteam vezetése
  • kommunikáció a projekten belül; a menedzsmenttel; az ügyféllel
  • dokumentáció és adminisztráció a projektciklus során
  • előrehaladás mérése (ütemterv illetve költség teljesítmény, megtermelt érték alapján)
 • Projekt lezárása, kiértékelése
 • Projekt megvalósulásának, utóéletének értékelése
 • Nagyvállalati projektmenedzsment
  • EPM definíciója
  • EPM három szintje (projekt-, program-, portfólió-menedzsment)
 • Kockázatmenedzsment
  • kockázatok azonosítása
  • kockázatok értékelése válaszstratégia kialakítása, tartalékok képzése
  • kockázatmenedzsment terv készítése
  • folyamatos kockázatmenedzsment a tervezés és végrehajtási szakaszban
  • kockázati napló
 • Költségmenedzsment
  • költségbecslés
  • költségterv készítés
  • költségfelügyelet
 • Kommunikáció menedzsment
  • érdekhordozó (stakeholder) elemzés
  • elemzés lépései:
  • kommunikáció a projektteamen belül
  • kommunikáció a menedzsmenttel és a megrendelőkkel
  • kommunikációs terv
  • a projekt alap-dokumentációja, dokumentumok jóváhagyása a projekt életciklusa során
  • dokumentumok tartalmi követelményei a különböző projekttípusok esetén
 • Szállítói ajánlatok kiértékelése
  • szerződéstípusok
  • ajánlatértékelési szempontok
  • szállító kiválasztását meghatározó változók
 • Szoftveres támogatás
  • Alapok
  • Feladattervezés
  • Időtervezés, erőforrástervezés
  • Költségtervezés
  • Végrehajtás, nyomonkövetés, projekt lezárás

Tárgyalástechnika tematika

 • A tárgyalás meghatározása, definíció, a tárgyaláshoz szükséges készségek képességek.
 • A hatékony kommunikáció szerepe a tárgyalás során. A kommunikációs készségek fejlesztése, a beszéd és a testbeszéd súlya a tárgyalás során. A kommunikációs stílusok különbözőségéből/ hasonlóságából fakadó előnyök és hátrányok elemzése.
 • Az egy - és a kétirányú kommunikáció, az aktív meghallgatás, a kérdezés technika hatékony alkalmazása a tárgyalások során.
 • A rokonszenv (tudattalan szinten létrejövő fogadókészség) sajátosságai. A rokonszenv teremtés eszközei a tárgyalási helyzetekben. A másokra tett személyes hatás és befolyás összetevői a tárgyalási helyzetekben.
 • A tárgyalási helyzetekben felmerülő együttműködés és versengés tudatos kezelése, az együttműködő és a versengő tárgyalás jellemzői, a stratégiák rövid és hosszú távú hatásának átgondolása. A pozicionális és az érdekalapú tárgyalások jellemzői, alkalmazásuk hatása, a tárgyalás típusainak összehasonlítása.
 • A tárgyalás lépései, a tárgyalás folyamatának áttekintése. A folyamatlépések tudatos alkalmazása és a sikeres tárgyalás összefüggései.
 • A tárgyalásra való felkészülés elemei. A célok, (a saját és a tárgyaló partner céljainak felmérése, átgondolása) az erőforrások, érdekek tisztázása, önvizsgálat.
 • A tárgyalás helyszíne, az idegen pálya előnyei, hátrányai, a hazai pálya előnyei és hátrányai.
 • A tárgyalás megnyitása, a bizalomépítés, a tárgyalás menetrendjének megállapítása, a közös munkamódra vonatkozó megállapodás.
 • A bevonás módszerei, a beszéd, a kérdezéstechnika és a meghallgatás arányai a céloktól függően. A megalapozott javaslattétel. Az ellenvetések kezelése.
 • A tárgyalás összefoglalása, a lezárás és a megerősítés tárgyalási szakasza, technikái.
 • A tárgyalások után megvalósított önértékelések jelentősége, az erősségek, és a fejlesztendő készségek átgondolása, a tudatos (megszerzett ismereteken és készségeken alapuló) önfejlesztés hatása.
 • A tréninget lezáró gyakorlat, a titkos barát visszajelzése, a tréning zárása.

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

MS Windows, és Office felhasználói ismeretek

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!