IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK

Motiváló vezetés változó környezetben tréning

Tanfolyam célja

Folyamatosan változó környezet, új vállalati célok és folyamatok, megváltozott fókuszok, szervezeti átalakítások, új és eltűnő funkciók, plusz feladatok borzolják manapság a munkavállalók kedélyét. A folyamatosan változó környezetben kiemelkedően fontos a vezetők számára, hogy birtokában legyenek a beosztottaik motiválásához szükséges tisztánlátásnak és a változások közepette is képesek legyenek a korábbinál jobb teljesítményre ösztönözni beosztottaikat. Milyen eszközeim vannak a menedzsment részéről megfogalmazódó megnövekedett hatékonyság- és teljesítményigény kielégítésére? Mit kell tennem, ha a változási folyamat elejére jellemző elutasítással vagy passzív ellenállással találkozom? Hogyan menedzseljem az egyes stakeholdereket az ellenállás leküzdésében és a csoport szintű elkötelezettség kialakításában? Hogyan használjam a hagyományos motivációs eszköztárat (Herzberg, Maslow, McClelland) a változás menedzsmentjében? Milyen új, eddig nem használt eszközeim, módszereim lehetnek még?

A program olyan technikákkal és szemlélettel ruházza fel a vezetőket, amelyek a változásmenedzsment - kevéssé tárgyalt, - a munkatársak motivációval kapcsolatos dimenziójában adnak kézzel fogható segítséget. Módszertana interaktív, gyakorlatközpontú, csoportos tréning.

Célcsoport: team-orientált területen dolgozó vezetők

Időtartama: 2x1 nap

Tematika
  • Motiváció a változásmenedzsment folyamatban
  • A vezető változással kapcsolatos szemléletmódjának motivációra gyakorolt hatása
  • Külső és belső motívumok
  • Vezetői eszköztár a belső motívummá váláshoz
  • A teljesítménymotivált és a kudarckerülő munkatársak motivációs eszközei a változási folyamatban
  • A vezetői ráhatás a teljesítménymotivációra
  • Feladatmenedzsment és teljesítménymotiváció kölcsönhatásai.
  • Delegálás, rotáció, munkakör gazdagítás és a felhatalmazás (empowering) beosztotti motivációval összefüggő kérdései.
Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamok