IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK

Hatalom nélküli vezetés

Tanfolyam célja

A multinacionális vállalatok világában számos mátrix, vagy projektszervezetben dolgozó munkatárs, szakmai- és csoportvezető szembesül azzal a helyzettel, hogy olyan kollégákat, munkatársakat kéne irányítania, számon kérnie, akik fölött valós, pozícióból fakadó hatalma nincs. Minden szervezetben vannak olyan személyek, akik hírhedten nehezen delegálhatóak, így nyilvánvaló, hogy különösen nehéz a helyzete annak, aki valós hatalommal nem is rendelkezik. Másoknál - bár a közös célok melletti elkötelezettség hatékonyan teremti meg a az együttműködés feltételeit, - a fokozódó presszió, vagy idő hiánya NEM-et mondat a feladat elvégzésére. Mit csinált rosszul, vagy tehet ilyen helyzetben a feladat gazdája, hiszen a feladat végrehajtását rajta kéri számon a menedzsment.

„Mások viselkedésének megváltoztatására egyetlen lehetőségünk van: saját viselkedésünk megváltoztatása” írja Carl Rogers a humanisztikus pszichológia atyja. Alapszintű kommunikációs tréningeken is tanítják, hogy a kommunikáció minősége határozza meg a szervezeten belüli és szervezeten kívüli együttműködési lehetőségeket. Ha ez nem megfelelő, úgy a munkatársak közötti viszony romlik, mely rányomhatja bélyegét az egyéni és vállalati eredményekre is. A vezetés hatalom nélkül program tovább megy és azokkal a kommunikációs eszközökkel vértezi fel a résztvevőket, amelyek révén kiválthatjuk az együttműködést a másikból. A hatalom nélküli vezetői technikák célja a közös, szervezeti célok elérésének irányába történő befolyásolás erőszakmentes kommunikációs eszközökkel.

A program a hatásgyakorlás és az együttműködés irányába történő befolyásolás kommunikációs készségeinek kialakítására fókuszál. Módszertana interaktív, gyakorlatközpontú, csoportos tréning.

Célcsoport: funkcionális területen dolgozó munkatársak, projektvezetők, csoportvezetők, szakmai irányítók

Időtartama: 2x1 nap

Tematika
  • Formális és informális szervezeti hálózatok
  • Hatalmi játszmák, érdekek és pozíciók
  • Szervezeten belüli mozgás, érdekérvényesítés
  • Networking, kapcsolatépítés, lobbying
  • Self branding - személyes márka-építés
  • M.B. Rosenberg - erőszakmentes kommunikáció
  • Befolyásolás, hatásgyakorlás
  • Együttműködés támogatása
  • Értő figyelem, aktív meghallgatás
  • Önmagunk elfogadtatásának és mások elfogadásának módszere
  • A továbbfejlődés irányai saját kommunikációs készségeinkben
Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamok