IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
IQJB részvételi opció

Developing Microsoft SQL Server Database (20464, 20762) - Transact-SQL

Tanfolyam célja

A képzés a 20464 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases hivatalos Microsoft tanfolyam tematikájára épül.

Részlet az oktató által összeállított jegyzet bevezetőjéből:

"Ha alaposabban szemügyre vesszük a jegyzet címét, jóllehet nem túl hosszú, mégis azonnal némi furcsaságot vehetünk észre benne: SQL programozás?! Nincs itt valami ellentmondás? Annak idején az SQL nyelvet adattáblákból való információ kinyerésre, lekérdezésekre hozták létre, maga a név a Structured Query Language szavak kezdőbetűiből áll össze. A lekérdezéshez a SELECT kulcsszót használhatjuk rengeteg változatban: WHERE feltétellel, ORDER BY rendezéssel, GROUP BY csoportképzéssel stb. A standard SQL nyelvezet kiegészült az adatmanipulációs (DML: data manipulation language) utasításokkal: INSERT, UPDATE, DELETE, hisz az adatok karbantartását, a beszúrást, a módosítást, a törlést is célszerű SQL utasításokkal végezni. Ez a relatíve szűk utasításkészlet hogy jön össze a programozás szóval? Ha valaki a programozás szót hallja, akkor adattípusok, változók, vezérlési szerkezetek jutnak eszébe, ami szöges ellentétben áll az SQL nyelv alaplogikájával: programozás nélkül egyszerű utasításokkal nyerjünk ki információt a rendszerből. Ebben a környezetben a programozás szó ugyanazt jelenti, mint Visual Basic, C#, Oberon, Python vagy egyéb programnyelvek világában? Mindezen gondolatébresztő kérdésekre igen választ adhatunk. A standard SQL nyelvet különböző, adatbáziskezelőket forgalmazó cégek kiegészítették a programozáshoz szükséges elemekkel, így lett Transact-SQL Microsoftnál, PL-SQL Oracle-nél. Mindezek után az SQL nyelvben is megjelentek változók, vezérlési szerkezetek, eljárások, függvények, mindazok az elemek, amiket más programnyelvekben is megtalálhatunk."

Tematika
  • 1. SQL Server 2012 elemeinek áttekintése
    • Az SQL Server 2012 platform
    • Az SQL Server eszközei programozói szemmel
    • Query Window
  • 2. Adattípusok
    • Az adattípusok kategorizálása
    • Numerikus típusok
    • Karakteres típusok
    • Dátum, idő típusok
    • Speciális adattípusok: BLOB, XML, térbeli
    • Konverzió adattípusok között
  • 3. Műveletek táblákkal
    • Táblák tervezése
    • Táblák sémába szervezése
    • Táblák létrehozása, módosítása
    • Táblák particionálása
  • 4. Adatintegritás biztosítása constraint-ekkel
    • Sor, oszlop és hivatkozási integritás
    • PRIMARY KEY, FOREIGN KEY
    • DEFAULT, CHECK contraint
  • 5. SQL Server 2012 adattáblák indexelése
    • "Klasszikus" indexek
    • Clustered, non-clustered indexek
    • Egyszerű, összetett indexek
    • Speciális adattípusok indexelése
    • Lekérdezések gyorsítása
  • 6. Táblastruktúrák SQL Server 2012-ben
    • Táblák tárolása SQL Server-en
    • Lapok, extent-ek, allokációs lapok, pointerek
    • HEAP, forwarding pointer
    • Indexek: clustered, non-clustered
    • Adattípusok
  • 7. Lekérdezési tervek elemzése
    • Mit tudunk kiolvasni a lekérdezési tervből?
    • A lekérdezési terv elemei
    • Összehasonlító elemzések
  • 8. Lekérdezések hatékonyságának fokozása non-clustered indexekkel
    • Hatékony non-clustered indexek tervezése
    • Non-clustered indexek létrehozása, tesztelése
    • Lekérdezések nyomkövetése, tuningolása
  • 9. Nézetek tervezése és használata
    • Nézetekről általánosságban: mire használhatók, előnyei
    • Nézet létrehozása
    • Nézetek teljesítmény vonatkozásban
  • 10. Tárolt eljárások tervezése és használata
    • Tárolt eljárásokról általánosságban: mire használhatók, előnyei
    • Tárolt eljárás létrehozása
    • Paraméter átadás, bemenő, kimenő paraméterek
    • Eljárások hívása
    • Rekurzió
    • Futtatási környezet EXECUTE AS kulcsszó
  • 11. Adatok összefésülése
    • A MERGE utasítás
    • Beszúrás és módosítás egymenetben
    • WHEN MATHCED, WHEN NOT MATCHED, OUTPUT kulcszavak használata
  • 12. Felhasználói függvények tervezése és használata
    • Fügvényekről általánosságban: mire használhatók, előnyei
    • Skalár függvények
    • Tábla típussal visszatérő függvények
  • 13. Magasfokú konkurencia kezelése SQL Server 2012 alkalmazásokban
    • Tranzakciók: implicit, explicit
    • Lockolások
    • shared, schema, exclusive
    • Tranzakciók elszigetelési szintjei
    • READ COMMITTEDtől a SNAPSHOT izolációs szintig
  • 14. Struktúrált hibakezelés
    • A struktúrált hibakezelés elemei
    • A TRY - CATCH blokk szerkezete
    • Az Error objektum információi
    • Hibák súlyossági szintjei
    • Felhasználói hibaüzetenek
  • 15. Triggerek
    • Triggerekről általánosságban: mire használhatók, előnyei
    • DML triggerek tervezése és használata
    • DDL triggerek tervezése és használata
    • Triggerek teljesítmény szempontból
    • Triggerek sorrendje
    • Közvetlen, közvetett rekurzió
    • Constrain kontra trigger, kombinációk
  • 16. Munka térbeli adatokkal
    • Térbeli adatokról általánosságban
    • Térbeli koordináták tárolása
    • Térbeli adatok lekérdezése
    • Térbeli adatok indexelése
  • 17. Full-Text indexek
    • Keresés szöveges adatokban
    • Full-Text index tervezése, megvalósítása és használata
    • Lekérdezések full-text indexszel
Előfeltételek

A tanfolyam elvégzéséhez az adatbázisok lekérdezéséhez szükséges alap SQL parancsok, valamint relációs adatbázisok struktúrális felépítésének ismerete elengedhetetlen.

Kapcsolódó tanfolyamok