ITIL Szolgáltatásmenedzsment - egyszerűsített alapképzés - (ITIL® Foundation, Edition 2011)

ITIL-SM-E
3 nap
169 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

Mit jelent a tanfolyam nevében az "egyszerűsített" kifejezés?

Ezt a 3 napos magyar nyelven folyó képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek az alapvizsgára való felkészülés és annak sikeres letétele az elsődleges célja, ugyanakkor határozott tervei vannak az ITIL haladó szintű képzésein való részvételre.  

Az ITIL a technológiai fejlődést, a változó gyakorlatot követve és rendszeresen megújulva immár közel 25 éve ad támogatást az IT-infratruktúrákat üzemeltető és az IT-rendszereket - belső vagy külső - ügyfelek számára szolgáltatásszerűen működtető szervezetek számára. Erre az informatikai szolgáltatásirányítási, - üzemeltetési keretrendszerre ma már nemzetközi szabvány (ISO/IEC 20000) is épül, és nélkülözhetetlen eleme az IT-szervezetek fejlesztésének - akár a költséghatékonyságot, akár a szolgáltatásminőséget akarják javítani vagy esetleg a szigorodó szabályozási követelményeknek akarnak megfelelni.

Az ITIL Foundation, Edition 2011 az ITIL 2007-ben megjelent, legújabb és legkorszerűbb változata, amely a világszerte tért hódító szolgáltatásszemlélet fő vonalát képviseli, de kikerülhetetlen részévé vált az IT Governance megközelítéseknek is. Legfőbb újdonságai közé tartozik a stratégiai szemlélet erősítése, a szolgáltatási életciklus bevezetése, ill. az üzemeltetés és a fejlesztés integrált kezelése.

A tanfolyam a 2008-2011 között nagy sikerrel és több, mint 1200 résztvevőnek megtartott ITIL V3-es tanfolyam megújított tartalommal továbbfejlesztett változata*. A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. Az ITIL-szerinti szolgáltatásmenedzsment kiterjed a szolgáltatások teljes életútjára: a kezdeti ötlettől a fejlesztő projekt tervezési, előállítási, beszerzési, illetve a fejlesztőktől vagy más szolgáltatóktól történő átvételi és üzembe állítási munkálatain keresztül, valamint az üzemeltetés és optimalizálás egymást kiegészítő, támogató életszakaszain át egészen a szolgáltatás beszüntetéséig, azaz komponenseinek infrastruktúrából való kivonásáig (leselejtezéséig) vagy más szolgáltatónak való átadásáig. Az IT-szolgáltatások életútjára is jellemző egyfajta ciklikusság, amelyet az ITIL-ben az ún. szolgáltatási életciklus képvisel, azaz hogy a szolgáltatás további sorsát meghatározó, stratégiai léptékű döntések, a tervezési-fejlesztési tevékenységek, az átadás-átvétel, az üzemeltetés és a továbbfejlesztés egymást - ebben a sorrendben - követő tevékenységek, és amelyek együtt egy rendszeresen ismétlődő tevékenységsort alkotnak.

A tanfolyam három napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL-szerinti szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó alapismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásmenedzsment akut problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével a hatékony és eredményes szolgáltatási tevékenység és képesség hosszabb távú kialakítását is célozza. Ez a képesség az alapja annak, hogy stabil, az ügyfél számára értéket jelentő és hasznot hozó IT-szolgáltatások legyenek üzemeltetve, amelyek a szolgáltató számára nemcsak a stabil, jövedelmező működés kereteit biztosítják, de egyúttal a stratégiai céljainak megvalósulását is szolgálják.  

Az eredményes tanulás és vizsga érdekében minden résztvevő egy több mint 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet - igény szerint - a tanfolyam végén elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.  

A képzés célja
1. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásmenedzsment 2011-es kiadású, alapszintű vizsgájára
2. Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásmenedzsment legújabb, 2011-es kiadása szerinti alapszintű ismereteit a tanfolyam résztvevőinek.

A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek, IT-szolgáltatások üzemeltetésében és fejlesztésében, de elsősorban azoknak, akiknek az alapvizsgára való felkészülés és annak sikeres letétele az elsődleges célja, ugyanakkor határozott tervei vannak az ITIL haladó szintű képzésein való részvételre.

Ideális lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatás legkülönbözőbb területein dolgozó informatikai szakemberek, rendszergazdák, ügyfélszolgálatosok, tervező mérnökök, szoftverfejlesztők, rendszerarchitek¬tek, alkalmazásüzemeltetők, stb., illetve a szolgáltatások létrehozásában és nyújtásában csoport, osztály vagy főosztályi szinten közreműkö¬dő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintű ismereteinek és gyakorlatának elsajátítására a szolgáltatásmenedzs¬ment területén.

A tanfolyamhoz tartozik egy angol és magyar nyelven egyaránt letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016. 01. 01-től 79.000.- Ft + áfa. A vizsga 60 perces, 40 kérdésből álló, feleletválasztós teszt kitöltését jelenti. A sikeres vizsgához 65%-os vizsgaeredmény (26 pont) szükséges. A sikeres vizsga 2 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez. (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett védjegye)  

Tematika

A tanfolyam teljes körű áttekintést ad az ITIL-szerinti szolgáltatásmenedzsentről és a kapcsolódó tevékenységekről. Az oktatás és vizsgafelkészítés az alábbi területeket fedi le:
• Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban
• A szolgáltatási életciklus
• Szolgáltatásüzemeltetés
• Szolgáltatásátadás
• Szolgáltatástervezés
• Szolgáltatásstratégia
• Rendszeres szolgáltatásfejlesztés
• Technológiai szempontok
• A szolgáltatásmenedzsment összefoglalása

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

nincs

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!