Windows Powershell november 18-22.

ITIL Szolgáltatásmenedzsment - bővített alapképzés (ITIL® Foundation, Edition 2011)

ITIL-SM-B
4 nap
230 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

Mit jelent a tanfolyam nevében a "bővített" kifejezés?

Ezt a 4 napos, magyar nyelven folyó tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek az alapvizsgára való felkészülésen és annak sikeres letételén túl (vagy e nélkül) az elsődleges célja az, hogy minél alaposabban megismerje az ITIL alapjait, ugyanakkor nincsenek még határozott tervei az ITIL haladó szintű képzésein való részvételre.

A tanfolyam célja

Az ITIL a technológiai fejlődést, a változó gyakorlatot követve és rendszeresen megújulva immár közel 25 éve ad támogatást az IT-infratruktúrákat üzemeltető és az IT-rendszereket - belső vagy külső - ügyfelek számára szolgáltatásszerűen működtető szervezetek számára. Erre az informatikai szolgáltatásirányítási, - üzemeltetési keretrendszerre ma már nemzetközi szabvány (ISO/IEC 20000) is épül, és nélkülözhetetlen eleme az IT-szervezetek fejlesztésének - akár a költséghatékonyságot, akár a szolgáltatásminőséget akarják javítani vagy esetleg a szigorodó szabályozási követelményeknek akarnak megfelelni.

Az ITIL Foundation, Edition 2011 az ITIL 2007-ben megjelent, legújabb és legkorszerűbb változata, amely a világszerte tért hódító szolgáltatásszemlélet fő vonalát képviseli, de kikerülhetetlen részévé vált az IT Governance megközelítéseknek is. Legfőbb újdonságai közé tartozik a stratégiai szemlélet erősítése, a szolgáltatási életciklus bevezetése, ill. az üzemeltetés és a fejlesztés integrált kezelése.

A tanfolyam a 2008-2011 között nagy sikerrel és több, mint 1200 résztvevőnek megtartott ITIL V3-es tanfolyam megújított és kibővített tartalommal továbbfejlesztett változata*. A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. Az ITIL-szerinti szolgáltatásmenedzsment kiterjed a szolgáltatások teljes életútjára: a kezdeti ötlettől a fejlesztő projekt tervezési, előállítási, beszerzési, illetve a fejlesztőktől vagy más szolgáltatóktól történő átvételi és üzembe állítási munkálatain keresztül, valamint az üzemeltetés és optimalizálás egymást kiegészítő, támogató életszakaszain át egészen a szolgáltatás beszüntetéséig, azaz komponenseinek infrastruktúrából való kivonásáig (leselejtezéséig) vagy más szolgáltatónak való átadásáig. Az IT-szolgáltatások életútjára is jellemző egyfajta ciklikusság, amelyet az ITIL-ben az ún. szolgáltatási életciklus képvisel, azaz hogy a szolgáltatás további sorsát meghatározó, stratégiai léptékű döntések, a tervezési-fejlesztési tevékenységek, az átadás-átvétel, az üzemeltetés és a továbbfejlesztés egymást - ebben a sorrendben - követő tevékenységek, és amelyek együtt egy rendszeresen ismétlődő tevékenységsort alkotnak.

A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint - szükség szerint - gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL-szerinti szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó alapismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásmenedzsment akut problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével a hatékony és eredményes szolgáltatási tevékenység és képesség hosszabb távú kialakítását is célozza. Ez a képesség az alapja annak, hogy stabil, az ügyfél számára értéket jelentő és hasznot hozó IT-szolgáltatások legyenek üzemeltetve, amelyek a szolgáltató számára nemcsak a stabil, jövedelmező működés kereteit biztosítják, de egyúttal a stratégiai céljainak megvalósulását is szolgálják.

Az eredményes tanulás és vizsga érdekében minden résztvevő egy több mint 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet - igény szerint - a tanfolyam végén elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.

A képzés célja:

 • Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásmenedzsment legújabb, 2011-es kiadása szerinti alapismereteit a tanfolyam résztvevőinek.
 • Meggyőzni a résztvevőket, hogy a szolgáltatások teljes körű - stratégiától a fejlesztésen át az üzemeltetésig terjedő - szemlélete és gyakorlata nélkül az üzemeltetés költségei ellenőrizhetetlenné és a szolgáltatás minősége garantálhatatlanná válik, és arra ösztönözni őket, hogy ennek megelőzése érdekében használják az ITIL bevált menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
 • Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásmenedzsment 2011-es kiadású, alapszintű vizsgájára.

A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások üzemeltetésében és fejlesztésében, de elsősorban azoknak, akiknek az alapvizsgára való felkészülésen és annak sikeres letételén túl (vagy e nélkül) az elsődleges célja az, hogy minél alaposabban megismerje az ITIL alapjait, ugyanakkor nincsenek még határozott tervei az ITIL haladó szintű képzésein való részvételre.

Ideális lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatás legkülönbözőbb területein dolgozó informatikai szakemberek, rendszergazdák, ügyfélszolgálatosok, tervező mérnökök, szoftverfejlesztők, rendszerarchitek­tek, alkalmazásüzemeltetők, stb., illetve a szolgáltatások létrehozásában és nyújtásában csoport, osztály vagy főosztályi szinten közreműkö­dő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintű ismereteinek és gyakorlatának elsajátítására a szolgáltatásmenedzs­ment területén.

A tanfolyamhoz tartozik egy angol és magyar nyelven egyaránt letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016. 01. 01-től 79.000.- Ft + áfa. A vizsga 60 perces, 40 kérdésből álló, feleletválasztós teszt kitöltését jelenti. A sikeres vizsgához 65%-os vizsgaeredmény (26 pont) szükséges. A sikeres vizsga 2 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.

(Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett védjegye)

Tematika

A tanfolyam teljes körű áttekintést ad az ITIL-szerinti szolgáltatásmenedzsentről és a kapcsolódó tevékenységekről. Az oktatás és vizsgafelkészítés az alábbi területeket fedi le:

 • Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban
 • A szolgáltatási életciklus
 • Szolgáltatásüzemeltetés
 • Szolgáltatásátadás
 • Szolgáltatástervezés
 • Szolgáltatásstratégia
 • Rendszeres szolgáltatásfejlesztés
 • Technológiai szempontok
 • A szolgáltatásmenedzsment összefoglalása

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

nincs

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!