Képzés oktatóteremben és online

ITIL Practitioner (haladó, magyar nyelvű)

ITIL-IP
4 nap
230 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

Az ITIL®* bevált gyakorlata a világ sok ezer szervezeténél kialakult gyakorlati tapasztalatokra épül. Ilyen módon bárki, aki követni szándékozik az ITIL®-t, egyúttal sok-sok éves, nehezen megszerzett tudást tud hatékonyan és eredményesen a maga hasznára fordítani. E gyakorlat minél hatékonyabb és eredményesebb követéséhez azonban nemcsak alapos megértésre van szükség, hanem tisztában kell lenni a háttérben meghúzódó fogalmakkal és elvekkel is. Minél nagyobb mértékben tudnak azonosulni ezekkel a vezérelvekkel az IT-szolgáltatásmenedzsment (ITSM) szakemberei, annál jobb helyzetben lesznek, hogy a szolgáltatásmenedzsment terén egyre jelentősebb sikereket tudjanak elérni.
Az ITIL® Practitioner tanfolyam tartalmilag arra az ITIL® Practitioner Guidance c. könyvre épül, amely nélkülözhetetlen segédeszköz az ITIL® Practitioner vizsgához, és amely teljes mértékben integrált az ITIL® Practitioner vizsga követelményrendszerével.
A tanfolyam, amelynek elvégzéséhez az ITIL® és az ITSM alapszintű ismereteire van csak szükség, ismerteti a sikeres ITSM-hez szükséges vezérelveket, valamint azt, hogy azok hogyan mutatkoznak meg különböző, más filozófiákban, keretrendszerekben és módszerekben (pl. agilis, DevOps, Kanban). A rendszeres szolgáltatásfejlesztés megközelítését alkalmazva az ITIL® Practitioner tanfolyam nagy hangsúlyt helyez az ügyfél számára nyújtott értékre – növelve ezzel is a valószínűségét egy ITSM-kezdeményezés sikerességének. E megközelítés igazi haszna (és szépsége) az, hogy bármilyen szinten alkalmazni lehet – amennyiben kifejező mérőszámokat, hatékony kommunikációt és a szervezeti változás valamilyen hatásos keretrendszerét alkalmazzák. A tanfolyam egy egyszerű – dokumentumsablonokból, munkalapokból és értékelő lapokból álló – gyakorlati célú eszközkészletet is ismertet, amely elősegíti, hogy az ITSM-szakemberek az ITIL®-t megfelelőképpen alkalmazni tudják a napi tevékenységeik során.
A tanfolyam négy napban rövid, interaktív előadásokon és intenzív gyakorlatokon keresztül, valamint az éles vizsgát modellező házi feladatokkal kiegészítve adja át az ITIL® alkalmazásával foglalkozó gyakorlati szakemberek számára ajánlott ismereteket. A tanfolyam tehát az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba, ugyanakkor hatékonyan felkészít a sikeres vizsgatételre (pl. megismerkedés a vizsga alapját képező komplex esettanulmánnyal).
Minden hallgató egy több mint 400 oldalas, kétnyelvű tanfolyami anyagot kap**, amelyet a tanfolyam során elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk, valamint megkapja az eredeti ITIL® Practitioner Guidance c. könyvet is. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
*: Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett védjegye.
**: A teljes akkreditáció lezárulásáig a tanfolyami anyagot a tanfolyamon (ideiglenesen) csak angol nyelvű változatban tudjuk biztosítani. Az akkreditáció befejeződése és a magyar változat elkészülte után azonban minden résztvevő, aki addig a tanfolyamot elvégezte automatikusan megkapja a tanfolyami anyag akkreditált, két nyelvű, elektronikus változatát.

Cél:
1. Meggyőzni a résztvevőket, hogy a szolgáltatásmenedzsment hatékony és eredményes alkalmazása és fejlesztése néhány vezérelv következetes használatával, a megfigyelés és mérés célirányossá tételével, a kommunikáció hatékonyságának javításával és a szervezeti változások kiemelt kezelésével nagy mértékben növelhető.
2. Teljes körűen átadni az ITIL® alkalmazását és a szolgáltatásmenedzsment fejlesztését elősegítő ismereteket a tanfolyam résztvevőinek.
3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL® alkalmazásával foglalkozó szakemberek (3 kreditpontot érő) haladó szintű vizsgájára.

Kiknek ajánljuk:
A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben tevékenyen részt vesz az ITIL® alkalmazásában és/vagy az IT-szolgáltatásmenedzsment tetszőleges területének fejlesztésében. Ideális lehetőséget nyújt az szolgáltatásmenedzsment továbbfejlesztésével foglalkozó szakemberek, és az abban érdekelt vezetők számára, hogy megfelelő hozzáállást és szemléletet tudjanak kialakítani.

Egyéb információk:
A tanfolyamhoz tartozik egy (jelenleg csak) angol nyelven letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja jelenleg 99.000 HUF+áfa. A vizsga komplex esettanulmányra és kiegészítő esetleírásokra épül, amelynek során az ITIL® Practitioner Guidance c. könyvet lehet használni.
A vizsga 105 perces, és 40 (többségében) esettanulmányra és kiegészítő esetleírásra épülő, egyenként 1 pontot érő kérdésből áll.
A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaered¬mény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL® Expert minősítés megszerzéséhez.

Tematika

A tanfolyam gyakorlatközpontú képzést biztosít a szolgáltatásmenedzsment továbbfejlesztéséhez és a kapcsolódó tevékenységekhez. A képzés és vizsgafelkészítés az alábbi területeket fedi le:
Bevezetés
Hogyan használjuk az ITIL®-t?
Mi a szolgáltatás?
Hogyan nyújtsuk a szolgáltatást?
Szolgáltatásmenedzsment: IT vagy nem (csak) IT?
Vezérelvek
Összpontosíts az értékre
Tervezz az élmény érdekében
Kezd, ahol vagy
Figyelj mindenre
Haladj fokozatosan
Észlelj közvetlenül
Légy átlátható
Működj együtt másokkal
Törekedj az egyszerűségre
CSI-megközelítés
A megközelítés jellemzői  
Útmutatás az egyes lépésekhez
Mérőszámok és mérések
Miért kell mérni?
CSF-ek és KPI-k
Mérőszámok lebontása
Mérőszámok kategóriái
Felmérések
Jelentéskészítés
Mérőszámok és mérések rendszeres továbbfejlesztése
Kommunikáció  
Miért kell a jó kommunikáció?
A kommunikáció fő elvei
Kommunikációs technikák
Szervezeti változás menedzsmentje (OCM)
A sikeres továbbfejlesztés fő elemei
Világos szerepek és felelősségek
OCM és ITIL®-változásmenedzsment
Az OCM hatása
Hogyan viszonyulnak a változásokhoz az emberek?
Hatásos OCM fő tevékenységei
Az OCM továbbfejlesztése
Eszközkészlet (a következő területekre)
CSI-megközelítés
Mérőszámok és mérések
Kommunikáció
Szervezeti változás menedzsmentje

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

ITIL® Foundation Certificate (ITIL® alapszintű bizonyítvány)

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!