Informatikai Biztonságirányítási Vezető Auditor képzés az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerint

IBVA0
5 nap
217 000 Ft + ÁFA helyett csak
197 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

Tanfolyamunkkal azon rendszergazdáknak, szoftverfejlesztőknek, biztonsági szakembereknek nyújtunk részleteiben kidolgozottabb oktatást, akik munkájuk miatt a téma speciális kérdéseire várnak választ. Továbbá, ha cégük tervezi az ISO 27001-es szabvány bevezetését, akkor ők lesznek azok, akik e folyamatot koordinálni tudják.

A képzés alapját a 2013. októberében hatályba lépett ISO/IEC 27001:2013-es számú szabvány jelenti, mely az információbiztonsági irányítási rendszerek követelményeit írja le, mint a szervezeti változások kezelése az IT rendszerben; emberi erőforrások kezelése, munkaköri leírások, hozzáférések kezelése; fizikai biztonság kezelése, ki-és beléptetési rendszerek; kommunikációs hálózatok, mobil informatikai eszköz biztonsága; elektronikus levelezés, incidensek, betörések észlelése, kezelése. A résztvevők képessé válnak arra, hogy saját cégük informatikai auditját lefolytassák. A gyakorlatokon a képzésben résztvevőkkel közösen szoftverfejlesztési, biztonságirányítási kérdéslistát állítunk. A gyakorlatok anyaga elektronikus formában szerves részét képezi a kiadott írásos anyagnak. Az információbiztonsághoz kapcsolódó szabványok, ajánlások kiegészítéseként ismertetésre kerülnek további hazai és nemzetközi ajánlások, útmutatók, mint például az ISO/IEC 17799, COBIT.

A képzést követően Informatikai Biztonságirányítási Vezető Auditor tanúsítványt adó vizsga tehető le. A TÜV vizsga ára: 35.000,-Ft + áfa.

Tematika

0. nap

 • ISO 27001 Szabvány ismertetése

1. nap

 • Az ISO 27001:2014 szabványcsalád követelményeinek átismétlése
 • Az ISO 27001:2014 újdonságainak kiemelése
 • Szabványismereti teszt
 • Ebéd - teszt kiértékelés
 • Szabványismeret - a hiányosságok pótlása

2. nap

 • Az auditálás alapfogalmai
 • Az auditálás célja, alapfogalmai, fajtái
 • Az auditorokkal szemben támasztott követelmények
 • Az igazolhatóság jelentősége
 • A helyesbítési folyamat lényege
 • A tanúsítás folyamata
 • A tanúsítás lépései, belső audit megszervezése Felkészülés auditra
 • Audit terv audit program
 • Az audit indítása
 • Gyakorlat: Nyitóértekezlet lebonyolítása
 • A tanúsító auditorokkal szembeni követelmények (az ISO 19011 szabvány ismertetése)
 • Audit terv és program
 • A tanúsítási folyamat lezárása,
 • Az audit befejezése

3. nap

 • Folyamatok auditálása
 • Folyamat definíciója, folyamtok érettségi modellje
 • Szervezet környezetének azonosítása és auditja
 • Vezetés auditálása
 • Gyakorlat: Politika és Célok auditálása
 • Szerepkörök azonosítása (RACI modell)
 • Gyakorlat: Szerepkörök azonosítása egy folyamatban
 • Kockázat elemzés és kezelés tervezésének és dokumentációjának auditálása
 • Kockázat elemzés módszerei
 • Információ biztonsági kockázatok az 5 IT erőforrás estében
 • Rizikótulajdonos azonosítása
 • Gyakorlat: Kockázat kezelési terv készítése

4. nap

 • Támogatás auditálása
 • Dokumentált információk ellenőrzése
 • Információ biztonsági szerepkörök és felkészültség
 • Információ biztonság kommunikációja a szervezeten belül
 • Gyakorlat: Az Információ biztonság szervezeten belüli kommunikációjának megtervezése a szerződött partnerek felé
 • A nemmegfelelősségek dokumentálása
 • Kapcsolatok más szabványokkal 9001:2008
 • Gyakorlat: A helyszíni audit nemmegfelelőségi jelentés elkészítése
 • Audit-feltárás előkészítés
 • Gyakorlat: Helyesbítő intézkedés meghatározása
 • Auditálás a gyakorlatban
 • Gyakorlat: esettanulmányok
 • A helyszíni bizonyítékok evidenciák gyűjtése
 • Információ biztonsági incidensek dokumentálása
 • Probléma menedzsment
 • Gyakorlat: Probléma kezelési kritériumrendszer meghatározása

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!