IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
IT Leadership Development Program - ITLDP

CGEIT vizsgafelkészítő

Tanfolyam célja

A vizsgafelkészítő tanfolyam felépítése segíti a hallgatók eddigi tapasztalatainak összefoglalását, a vizsga területeihez kapcsolódóan a hiányosságok feltárását. Célunk a vizsga területeinek rövid áttekintése és a vizsga szemléletére és sikeres megoldására való felkészítés.

A tanfolyam elején ismertetjük a tanúsítvány megszerzésének feltételeit. Tájékoztatást adunk a vizsga formájáról, menetéről. Fontosnak tartjuk a kapcsolódó szaknyelvi fogalmak ismertetését, és CGEIT szótár átadását. A hallgatók tudására építve bemutatjuk a CGEIT vizsga szakterületeihez kapcsolódó tevékenység és szaktudás elvárásokat a hivatalos tananyag és gyakorlati tapasztalatok alapján.

Az összefoglaló elméleti részek mellett a képzés legalább 70%-át a gyakorlati vizsgafeladatok megoldására, és a megoldások részletes kielemzésére fordítjuk. Bemutatjuk az eredményes vizsga megoldási stratégiákat, a kérdések megoldásának javasolt menetét. A gyakorlati részek önálló munkából és izgalmas közös szakmai vitákból állnak, mely segíti a helyes megoldások bevésődését.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy ez kifejezetten egy vizsgafelkészítő kurzus. Így a tanfolyamnak nem célja a vizsgához szükséges ismeretanyag megtanítása. Feltételezzük, hogy a CGEIT Review Manual-t vagy más szakkönyvet a tanfolyamot megelőzően áttekintette! A tanfolyam ütemezése lehetővé teszi, hogy az azonosított hiányosságaikat a hallgatók pótolják a vizsga előtt.

A vizsgát megelőző héten 2 órás konzultációra is lehetőséget biztosítunk a hallgatóink részére!

CPE pontok
A tanfolyamon részt vevő CISM, CRISC, és CGEIT szakemberek 19 CPE pontot számolhatnak el.

Tematika

A CGEIT vizsga hat szakmai területre épít.

A következő hat szakmai területből áll a CGEIT vizsga a terület neve mögötti zárójelben a kérdések megoszlásának az aránya szerepel:

1) Informatikai irányítási keretrendszer (25%)
2) Stratégia illesztése (15%)
3) Értékteremtés (15%)
4) Kockázatkezelés (20%)
5) Erőforrásgazdálkodás (13%)
6) Teljesítménymérés (12%)

Kapcsolódó tanfolyamok