IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
TAVASZI MS AKCIÓ 10-30% kedvezmény!

Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés az új GDPR rendelet szerint + kiegészítő nap informatikusoknak

Tanfolyam célja

2016 tavaszán elfogadásra és kihirdetésre került az új, uniós szinten kötelező Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU rendelet – GDPR – General Data Protection Regulation), mely a jelenleg hatályos magyar (és uniós tagállamokbeli) adatvédelmi szabályrezsimet alapjaiban és elveiben változtatja meg. A Rendelet a 95/46/EK Irányelv helyére lép, amely 1995-ös bevezetése óta az európai adatvédelmi törvények fundamentumának számított. A GDPR 2018. május 25-től lesz kötelezően alkalmazandó minden EU tagállamban és jelentős változásokat hoz a gazdasági szervezetek működésében.

Az új általános adatvédelmi rendelet a belső adatvédelmi felelősök, adatvédelmi tisztviselők kötelező kinevezését a következő szerveknél teszi kötelezővé: pénzügyi szervezetek, távközlési szolgáltatók, közüzemi szolgáltatók, 20 főnél több főt foglalkoztató egészségügyi intézmények, megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok (önkormányzatok), országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelők. Minden egyéb szervezetnél – ahol személyes, illetve egyéb személyre, vagy szervezetre utaló adatot tartanak nyilván – erősen ajánlott adatvédelmi tisztviselőt/felelőst kinevezni. A törvényi kötelezettségek elmulasztása bírságolást vonhat maga után. A legmagasabb büntetési tétel már jelenleg is 20 millió forint, de 2018. május 25-től az új rendelet (GDPR) következtében akár 20 millió euró is lehet a szankció.

A tanfolyam célja:

 • Általános információk megszerzése a rendelet alkalmazhatóságára való tekintettel
 • Átfogó ismeretek átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi Tisztviselő feladatainak ellátásához
 • Az adatvédelmi hatáselemzés (DPIA) elvégzésének módszertani bemutatása
 • Alapos jogi háttértudás átadása - példákkal, mintákkal kiegészítve-, mely jövőre, a rendelet életbe lépése utáni szerződésmódosítások, szükséges nyilatkozatok, nyilvántartások stb. elkészítéséhez kiváló segítséget jelent
 • A büntetés - 20 millió forintig terjedően, mely 2018. május 25-től akár 20 millió euró is lehet - elkerülése

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?

Ő lesz a törvény által meghatározott kötelezően kijelölt személy, aki:

 • koordinálni tudja a felkészülést, bevezetést
 • működteti az adatvédelmi folyamatokat
 • saját munkatársainak belső oktatást tart
Tematika

1. nap

 • GDPR Foundation
  • Alapfogalmak átbeszélése
  • A GDPR rendelet történeti hátterének, előzményeinek áttekintése, a szabályozás bevezetésének okai
  • Az új EU adatvédelmi rendelet alapelvei, főbb pontjai, szerkezeti felépítése
  • Szabályozandó adatkezelési folyamatok
  • Jelenlegi adatvédelmi problémák a vállalkozásoknál
  • Az érintett jogai, jogérvényesítései lehetőségek
  • Az adatkezelő kötelezettségeinek ismertetése általánosságban
 • Adattípusok, speciális személyes adatok
 • A személyes adat, egyes fogalmi elemek részletes meghatározása, a személyes adatok védelme, Alkotmánybírósági határozatok tükrében
 • A közérdekű adatok nyilvánossága, közzététele, különös tekintettel az állami és önkormányzati szervek adatkezelésére, gyakorlati példákkal kiegészítve, figyelemmel az információszabadságra
 • Az adatkezelés feltételei
 • Az adatkezelés jogalapjai és előzetes tájékoztatás, céltól eltérő adatkezelés, jogesetekkel kiegészítve
 • Kezelt adatok azonosítása, adatkezelési folyamatok
 • Az Adatvédelmi Hatáselemzés (Data Protection Impact Analysis)
  • Mit mond róla a rendelet?
  • Mikor kell végrehajtani?
  • Milyen kötelező tartalmi elemei vannak?
  • Milyen módszertanokkal végezhető el?
  • Intézkedési Akcióterv szükségessége és szempontrendszere

A nap folyamán átbeszélt tananyag jogesetekkel, bírósági döntésekkel, mintákkal, adatvédelmi munkacsoportok ajánlásával és adatvédelmi ombudsmani határozatokkal kerül kiegészítésre, hogy az előadás minél érthetőbb, színesebb, informatívabb legyen.
2. nap

 • Az adatfeldolgozásra, adattovábbításra vonatkozó felelősségi szabályok, adatokra leselkedő veszélyek
 • Adatvédelmi munkacsoport véleménye, a megfelelő biztonság kialakításával kapcsolatban, esettanulmányok
 • A nyilvántartások adatbiztonsági kockázatának jelentősége
 • Adattovábbítás külföldre, megfelelő védelmi szint kialakítása (Pl. Bindig Corporate Rules)
 • Gyakorlati példák a jogszerű adatkezeléshez, az adatvédelem elveinek kibontása
 • Automatizált adatkezelés, profilalkotás. Európai Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása
 • Jog az „elfeledtetéshez” bírósági döntésekkel kiegészítve
 • Street view, a tiltakozáshoz való jog
 • Az adatvédelmi incidens és bejelentési kötelezettség, jogesetekkel kiegészítve
 • Kamerás megfigyelések (megfigyelés munkahelyen, közterületen, felvétel megőrzésének ideje)
 • Kamerás megfigyeléshez szükséges jogalap, követelmények, szabályozási területek, jogesetekkel kiegészítve
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Illetékessége
  • Hatósági eljárások
  • A hatósági eljárás szakaszai
  • A hatóság eljárásának lezárása, végrehajtás
  • Jogellenes adatkezelés következményei, bírságok
 • Adatvédelmi auditálás/ellenőrzés folyamata
  • Szakértői jelentés elkészítése
  • Adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat elkészítése
  • Belső adatvédelmi szabályzat elkészítése

Az elhangzottak alapján az oktató pontokba szedi a felkészülés menetét a GDPR mindennapi alkalmazásához.
3. nap
A nap első felének témakörei:

 • Munkahelyi privacy, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok kezelése
 • Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése (mobiltelefon, laptop, GPS)
 • Alapelvek, megfelelő jogalap, előzetes tájékoztatás követelménye
 • Joghatósági kérdések
 • Visszaélés-bejelentési rendszerek
 • Biometrikus rendszer alkalmazhatósága
 • Személyes adatok büntetőjogi védelme, a bűnüldözési célból kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv (2016/680/EU irányelv)
 • Útmutató a GDPR-ra való felkészüléshez

A nap második felének témája (2 oktatóval):
A Rendeletben leírtak alkalmazása informatikai és jogi szempontok szerint, és ezen meghatározások értelmezése, átültetése a gyakorlatba. (szakjogász és IT biztonsági folyamatmérnök oktatóink közös előadásában és konzultációval)
Például:

 • titkosítás
 • zárolás
 • törlés
 • álnevesítés
 • bizalmas jelleg és integritás
 • fizikai, műszaki incidens jelentése
 • profilalkotás stb.
 • Gyakorlati esetek megosztása, konzultáció

4. nap

 • A GDPR megfelelési projekt + Projektmenedzsment
 • Vállalaton belüli szervezeti kapcsolatok
 • GDPR a vállalati HR folyamatokban (munkaerőfelvétel, alkalmazás, munkaviszony megszűnés)
 • Folyamatszervezés - adatminimalizálás elve és megjelenése a folyamatok kialakításában, vagy éppen a jogszerű adatkezelés alkalmazása
 • Az Adatvédelmi Hatáselemzés (Data Protection Impact Analysis) folyamatszervezési szemmel
  • Kockázatelemzési módszertanok alkalmazása, vállalati gyakorlatba illesztése
  • A hatásvizsgálat folyamata
  • Maradványkockázatok, NAIH konzultációs kötelezettség
 • GDPR az üzleti folyamatokban, partnerkapcsolatokban
 •  ISO szabványok, tanúsítványok
 • IT üzemeltetés és a GDPR (Értelmezhető és kapcsolódó ISO/IEC 20000-1 szabványkövetelmények)
 •  IT biztonság és a GDPR (Értelmezhető és kapcsolódó ISO/IEC 27001 szabványkövetelmények)
 • Auditálási alapismeretek
 • Új technológiák vs GDPR - átkötés a technikai napra

5. nap: választható, kiegészítő nap informatikusok, IT szakemberek részére
Témakörei:
Sérülékenységek analizálása, Hálózati és számítógépes környezetek sérülékenységének vizsgálata, Sérülékenységek modellezése, Incidenskezelés, Malware, DoS, Web-based Attack, Post-Attack Techniques, Cybersec Intelligence, Analyzing Log Data. Windows és Linux rendszereken használatos eszközök áttekintése.
Részletes tematika:

 • Az IT rendszerek vizsgálata
 • Technológiai előfeltételek a GDPR megfelelőséghez
  •  Modern alkalmazások használata az egységes adatgyűjtéshez és elemzéshez
   •  Milyen technológiai eszközök segítenek a felmérésben?
   •  Hogyan tároljuk az adatokat?
   •  Hogyan auditáljuk a rendszerünket? Milyen szoftverek segítenek ebben?
 • Adatfelderítés, katalogizálás, besorolás
  • Hol tároljuk az információkat? Adatbázis, fájlszerver
  • Cloud szolgáltatások, DropBox, OneDrive
 • DLP használata és működése
 • Adattitkosítás. Hogyan védjük meg a személyes adatokat? Milyen eszközökkel lehet ezeket biztonságosan tárolni?
 • E-mail titkosítás. Milyen megoldások léteznek?
 • Adattárolás, adatok azonosítása, törlése és blokkolása
 • Adatok szállíthatósága, exportálások
 • Végpont biztonsági megoldások, mobil eszközök menedzselése. Milyen elérhető technológiák segítenek?
 • Tűzfalak, IPS/IDS, Monitorozások, Nyomon követés Windows és Linux rendszereken, Auditálás
 • Cloud tárhely szolgáltatások, és ezzel kapcsolatos vizsgálatok.
 • Anti-Malware stratégiák kialakítása, rendszermonitorozások
 • Alkalmazások biztonsági tesztje, naprakészség, sérülékenységek feltárása
 • Azonosítások és hozzáférések kezelése, monitorozása és auditálása
  • DLP
  • Network Protection
  • EndPoint Protection
  • Encryption / Tokenization / Pseudonymization
  • EndPoint Security
  • Technológiai áttekintés, melyek érhetőek el egyes gyártók termékei között?
 • Biztonsági alkalmazások átnézése

Kapcsolódó tanfolyamok