ONLINE képzési megoldások

Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés az új GDPR rendelet szerint

GDPR
4 nap
197 000 Ft + ÁFA
tanfolyamkezdési időpontok:
Jelentkezem!
oktatók:

A tanfolyam célja

2016 tavaszán elfogadásra és kihirdetésre került az új, uniós szinten kötelező Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU rendelet – GDPR – General Data Protection Regulation), mely a jelenleg hatályos magyar (és uniós tagállamokbeli) adatvédelmi szabályrezsimet alapjaiban és elveiben változtatja meg. A Rendelet a 95/46/EK Irányelv helyére lép, amely 1995-ös bevezetése óta az európai adatvédelmi törvények fundamentumának számított. A GDPR 2018. május 25-től lesz kötelezően alkalmazandó minden EU tagállamban és jelentős változásokat hoz a gazdasági szervezetek működésében.

Az új általános adatvédelmi rendelet adatvédelmi tisztviselő kinevezését olyan szervezeteknél, cégeknél teszi kötelezővé, ahol az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó nagy számú, a 9. cikk szerinti különleges kategóriájú személyes adatot kezel. Ilyenek pl. a pénzügyi szervezetek, távközlési szolgáltatók, közüzemi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, megyei és fővárosi közigazgatási hivatalok (önkormányzatok), országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelők stb. Minden egyéb szervezetnél – ahol személyes, illetve egyéb személyre, vagy szervezetre utaló adatot tartanak nyilván – erősen ajánlott adatvédelmi tisztviselőt/felelőst kinevezni. A törvényi kötelezettségek elmulasztása bírságolást vonhat maga után. A legmagasabb büntetési tétel már jelenleg is 20 millió forint, de 2018. május 25-től az új rendelet (GDPR) következtében akár 20 millió euró is lehet a szankció.

A tanfolyam célja:

 • Általános információk megszerzése a rendelet alkalmazhatóságára való tekintettel
 • Átfogó ismeretek átadása, amelyek szükségesek az Adatvédelmi Tisztviselő feladatainak ellátásához
 • Az adatvédelmi hatáselemzés (DPIA) elvégzésének módszertani bemutatása
 • Alapos jogi háttértudás átadása - példákkal, mintákkal kiegészítve-, mely jövőre, a rendelet életbe lépése utáni szerződésmódosítások, szükséges nyilatkozatok, nyilvántartások stb. elkészítéséhez kiváló segítséget jelent
 • A büntetés - 20 millió forintig terjedően, mely 2018. május 25-től akár 20 millió euró is lehet - elkerülése

Mit kap a hallgató, aki elvégzi a képzést?

Ő lesz a törvény által meghatározott kötelezően kijelölt személy, aki:

 • koordinálni tudja a felkészülést, bevezetést
 • működteti az adatvédelmi folyamatokat
 • saját munkatársainak belső oktatást tart

Tematika

1. nap

 • GDPR Foundation
  • Alapfogalmak átbeszélése
  • A GDPR rendelet történeti hátterének, előzményeinek áttekintése, a szabályozás bevezetésének okai
  • Az új EU adatvédelmi rendelet alapelvei, főbb pontjai, szerkezeti felépítése
  • Szabályozandó adatkezelési folyamatok
  • Jelenlegi adatvédelmi problémák a vállalkozásoknál
  • Az érintett jogai, jogérvényesítései lehetőségek
  • Az adatkezelő kötelezettségeinek ismertetése általánosságban
 • Adattípusok, speciális személyes adatok
 • A személyes adat, egyes fogalmi elemek részletes meghatározása, a személyes adatok védelme, Alkotmánybírósági határozatok tükrében
 • A közérdekű adatok nyilvánossága, közzététele, különös tekintettel az állami és önkormányzati szervek adatkezelésére, gyakorlati példákkal kiegészítve, figyelemmel az információszabadságra
 • Az adatkezelés feltételei
 • Az adatkezelés jogalapjai és előzetes tájékoztatás, céltól eltérő adatkezelés, jogesetekkel kiegészítve
 • Kezelt adatok azonosítása, adatkezelési folyamatok
 • Az Adatvédelmi Hatáselemzés (Data Protection Impact Analysis)
  • Mit mond róla a rendelet?
  • Mikor kell végrehajtani?
  • Milyen kötelező tartalmi elemei vannak?
  • Milyen módszertanokkal végezhető el?
  • Intézkedési Akcióterv szükségessége és szempontrendszere

A nap folyamán átbeszélt tananyag jogesetekkel, bírósági döntésekkel, mintákkal, adatvédelmi munkacsoportok ajánlásával és adatvédelmi ombudsmani határozatokkal kerül kiegészítésre, hogy az előadás minél érthetőbb, színesebb, informatívabb legyen.
2. nap

 • Az adatfeldolgozásra, adattovábbításra vonatkozó felelősségi szabályok, adatokra leselkedő veszélyek
 • Adatvédelmi munkacsoport véleménye, a megfelelő biztonság kialakításával kapcsolatban, esettanulmányok
 • A nyilvántartások adatbiztonsági kockázatának jelentősége
 • Adattovábbítás külföldre, megfelelő védelmi szint kialakítása (Pl. Bindig Corporate Rules)
 • Gyakorlati példák a jogszerű adatkezeléshez, az adatvédelem elveinek kibontása
 • Automatizált adatkezelés, profilalkotás. Európai Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása
 • Jog az „elfeledtetéshez” bírósági döntésekkel kiegészítve
 • Street view, a tiltakozáshoz való jog
 • Az adatvédelmi incidens és bejelentési kötelezettség, jogesetekkel kiegészítve
 • Kamerás megfigyelések (megfigyelés munkahelyen, közterületen, felvétel megőrzésének ideje)
 • Kamerás megfigyeléshez szükséges jogalap, követelmények, szabályozási területek, jogesetekkel kiegészítve
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Illetékessége
  • Hatósági eljárások
  • A hatósági eljárás szakaszai
  • A hatóság eljárásának lezárása, végrehajtás
  • Jogellenes adatkezelés következményei, bírságok
 • Adatvédelmi auditálás/ellenőrzés folyamata
  • Szakértői jelentés elkészítése
  • Adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi nyilatkozat elkészítése
  • Belső adatvédelmi szabályzat elkészítése

Az elhangzottak alapján az oktató pontokba szedi a felkészülés menetét a GDPR mindennapi alkalmazásához.
3. nap

 • Munkahelyi privacy, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok kezelése
 • Munkavállalók ellenőrzése, megfigyelése (mobiltelefon, laptop, GPS)
 • Alapelvek, megfelelő jogalap, előzetes tájékoztatás követelménye
 • Joghatósági kérdések
 • Visszaélés-bejelentési rendszerek
 • Biometrikus rendszer alkalmazhatósága
 • Személyes adatok büntetőjogi védelme, a bűnüldözési célból kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv (2016/680/EU irányelv)
 • Útmutató a GDPR-ra való felkészüléshez
 • Gyakorlati esetek megosztása, konzultáció

4. nap

 • Jogi követelmények megoldási lehetőségei, felhasználó szintű alkalmazásai vállalati és magán környezetben
  • Titkosítás – Bitlocker
  • Kétlépcsős azonosítás – Office365, Google szolgáltatások
  • Álnevesítés – tesztadatok generálása IT teszteléshez
  • Profilalkotás, internethasználat
  • Kockázatos területek – gyermekek adatainak kezelése
 • Bizalmasság – sértetlenség – rendelkezésre állás követelményeinek teljesítése
  • Alkalmazható szabványok:
   • ISO/IEC 27001, NIST és a 2013. évi L. törvény
  • Intézkedések:
   • Adminisztratív védelmi intézkedések, informatikai szabályzatok kialakítása
   • Fizikai védelem megteremtése
   • Logikai védelem
 • Incidensek kezelése
  • Folyamat kialakítása
  • Szerepkörök meghatározása – incidensmenedzser, IRT, csapatalkotás
 • Adatvédelem szempontjainak megteremtése vállalati környezetben
  • Szervezeti szerepek kialakítása
  • GDPR megfelelés kialakítása projektszemmel
  • Működési folyamatok feltérképezése
  • Adatvédelmi hatásvizsgálat (DPIA)
  • Működési folyamatok újragondolása adatvédelmi, adattakarékossági szempontok mentén
  • Adatvédelmi dokumentációs rendszer kialakítása a gyakorlatban
  • GDPR integrálása a vállalati folyamatokba
 • Új technológiák vs. GDPR - átkötés a technikai napra

Kinek ajánljuk

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!