IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK

Dimenzionális modellezés, avagy az adattárház-készítés technológiája

Tanfolyam célja

Az elmúlt egy, másfél évtizedben sok projekt tűzte ki céljául adattárházak építését, üzleti intelligencia rendszerek készítését. A tapasztalat azt mutatja, hogy többféle megközelítés, értelmezés létezik az ilyen jellegű projektek megvalósításával kapcsolatban. A különböző adattárház architektúrák és fogalmak tisztázása után az adattárház tervezés speciális, dimenzionális modellezési technikáját ismerteti a tanfolyam lépésről lépésre az üzleti igény megfogalmazásától a fizikai modell készítéséig. Kitér a csillag modellek BI rendszerekben való felhasználására, adminisztrálásának legfontosabb kérdéseire is.

A képzés célja:A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az adattárházak építésében. Elsősorban természetesen a dimenzionális adatpiacokat tervezők számára ajánlott,  de hasznos lehet projektvezetőknek, hogy jobban megértsék, miről beszélnek a fejlesztők; sőt felhasználóknak, hogy lássák mit várhatnak el az ilyen projektektől. Ugyanakkor hasznos az olyan érdeklődők számára is, akik most ismerkednek az adattárházakkal.

 • A tanfolyam egy összefüggő esettanulmány keretében mutatja be a technika részleteit: a megszokott értékesítési modell mellett gyártási folyamat valamint ügyfélelemzési modell is kialakításra kerül.
 • A különböző adattárház készítési megközelítések bemutatása és összehasonlítása
 • Az adattárház és BI projektek során előforduló fejlesztési lépések, fogalmak definiálása
 • A dimenzionális modellezés technikájának részletes ismertetése egy összefüggő esettanulmány keretében
 • Dimenzionális modellek és BI eszközök kapcsolatának tisztázása

Az oktató Bánné Varga Gabriella, az Adattárház-készítés technológiája című könyv szerzője.

Tematika
 • Adattárház architektúrák és fogalmak
  • Operatív és analitikus rendszerek összehasonlítása
  • Inmoni architektúra
  • Kimball dimenzionális adattárháza
  • Adatpiacok
  • Staging area: felvonulási terület
  • ODS az operatív adattár
  • Metaadatok
  • Üzleti intelligencia
  • OLAP
  • Multidimenzionális adatbázis
  • Az adattárház szoftverkomponensei
  • A dimenzionális modell két alappillére
  • Folyamat/dimenzió mátrix
  • Esettanulmány ismertetése
 • Logikai és fizikai modell készítése
  • Dimenzióhierarchiák
  • Közös dimenziók
  • Mesterséges azonosítók
  • Granularitás, additivitás
  • Kapcsolatok tény és dimenzióegyedek között
  • Fizikai modell készítése
  • A csillag séma lekérdezése
 • Dimenziók részletes tervezése
  • Közös dimenziók elemi értékeinek meghatározása
  • Későn érkező dimenziósorok
  • Szerepjátszó dimenziók
  • Egyéb technikai dimenziók: degenerált, mini, ""junk"" dimenziók
  • Kapcsolat dimenziók között?
  • Működő csillag modell kiterjesztése új dimenziókkal
 • Dimenziók változása
  • 1. típus: A módosult attribútum érték felülírása
  • 2. típus: Új dimenzió sor
  • 3. típus: Új dimenzió oszlop
  • Hibrid megoldás
  • Gyorsan változó dimenziók
 • Idő modellezése
  • Naptárak szerepe
  • Normál Gergely naptár
  • Egyszerű pénzügyi naptár
  • Országspecifikus naptár
  • Egyéb technikai megfontolások
  • Különböző szintű közös naptár dimenziók
  • Napszak mint dimenzió
 • Ügyfelek kezelése az adattárházban
  • Név és címadatok
  • Viselkedési attribútumok
  • Egységes "ügyféltörzs"
  • Közös egységes ügyféldimenzió
  • CRM
  • Ügyfél mint tényadat
 • Rekurzió a dimenzióban
  • Rekurzív hierarchiák (Fix és változó mélységű hierarchiák)
  • Rekurzív sok-a-sokhoz kapcsolatok
  • Homogenizálás
 • Sok-a-sok kapcsolat tény és dimenzió között
  • Limitált számú kapcsolat kezelése
  • Hídtáblák fajtái és használata
 • Ténytáblák fajtái
  • Tranzakciós ténytáblák
  • Pillanatfelvételek
  • Gyűjtött pillanatfelvételekű
  • Ténynélküli ténytáblák
  • Kapcsolat ténytáblák között
  • Későn érkező ténysorok
 • Összegek és származtatott adatok
  • Összegek tárolása
  • Alap ténytáblával azonos struktúrájú összegző adatok
  • Tárolt összegek felhasználása (Explicit, implicit módon)
  • Tárolási módok (Összegző ténytábla, materializált nézet, multidimenzionális kocka)
  • Tárolt adatok létrehozása és módosítása
  • Egyéb származtatott ténytáblák
 • Dimenzionális modellek használata a BI eszközökben

Kapcsolódó tanfolyamok