IQSOFT - John Brice Oktatóközpont
ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK

Introducing Cisco Data Center Technologies

Tanfolyam célja

A kurzus mélyíti az "Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN)" tréningen megszerzett ismereteket az adatközpontokkal kapcsolatban, illetve bevezet a unified computing, unified fabric témakörökbe. A hallgatók megismerkednek a Cisco Nexus, MDS és UCS termékekkel, illetve ezen termékek szerepével az adatközpontban. A két említett tanfolyam (DCICT és DCICN) segít felkészíteni a hallgatókat a CCNA Data Center képesítés megszerzéséhez.

Minden résztvevő a hivatalos Cisco tananyagot kapja kézhez.

Tematika
  • Cisco adatközpontok alapjainak ismerete és használata
  • Cisco adatközpont virtualizáció ismerete
  • Cisco adatközpont adattároló-hálózat ismerete
  • Cisco adatközpont Unified Fabric ismerete
  • Cisco UCS szerverek ismerete és működésük
Előfeltételek

Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) kurzus anyaga vagy ezzel egyenértékű szakmai tapasztalat

Vizsgák
  • Introducing Cisco Data Center Technologies (640-916 DCICT)

Kapcsolódó tanfolyamok