Csomag
1 540 000 + ÁFA helyett csak
1 195 000 + ÁFA
 • csomag kódja:ITIL-EXP
 • időtartam:25 nap

ITIL Expert csomag

A tanfolyam célja

Az Expert minősítés megszerzéséhez credit pontok gyűjtésén keresztül vezet az út.
Az egyébként automatikusan járó címhez összesen 22 kredit pont szükséges.

Hogy juthatok el az Expert minősítésig?
A keretek kötöttek, azaz az első lépés a „ITIL®  Foundation” minősítés megszerzése, a záró lépés pedig az „ITIL® Életcikluson átívelő menedzsment” című tanfolyam elvégzése és a hozzá tartozó vizsga letétele.
A két végpontot a két szakirány (életciklus és képesség szakirány) tanfolyamai, illetve ezek megfelelő (minimum 17 kredit értékben történő) összeválogatása kötheti össze.
A credit pontot a sikeres vizsga „adja”, a vizsga letételéhez pedig az alaptanfolyamot kivéve kötelező a képzéseken való részvétel.
Az egész rendszer felépítést az alábbi ábra mutatja.

Az IQJB az életciklus szakirány 5 féle és a záró tanfolyam anyagát akkreditáltatta.
Az oktatás nyelve magyar, és minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű), nyomtatott és elektronikus változatát is.

Az Expert csomag ára nem tartalmazza a haladó (+záró) vizsga díjait, melyek jelenleg egységesen 99.000Ft+áfa-ba kerülnek.
A vizsgák angol nyelvűek, papír alapúak és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből állnak. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges.

 

Kinek ajánljuk

Előfeltételek

Tanfolyamok

 • ITIL® Szolgáltatásüzemeltetés (haladó szintű, magyar nyelvű)

  A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások üzemeltetésének nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát.
  A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatásüzemel-te¬tési életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás  az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak az üzemeltetés akut problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével az üzemeltetés hosszabb távú fejlesztését is szolgálja.
  Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Operation és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató több mint 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
  *Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

  Cél:

  1. Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásüzemeltetés legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek
  2. Meggyőzni a résztvevőket, hogy ügyfeleik számára értékes és egyre nagyobb hasznot hozó szolgáltatásokat üzemeltessenek, és ösztönözni őket arra, hogy ennek érdekében használják az ITIL szolgáltatásüzemeltetés bevált menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
  3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásüzemeltetés haladó szintű vizsgájára.

  Kiknek ajánljuk:
  A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások üzemeltetésében. Ideális lehetőséget nyújt az IT-rendszerek és -infrastruktúra üzemeltetői (rendszergazdák, ügyfélszolgálatosok, műszaki személyzet, alkalmazásüzemeltetők), illetve az üzemeltetésben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten tevékenykedő vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásmenedzsment üzemeltetési területén.

  A tanfolyamhoz tartozik egy angol nyelven letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016.01.01-től 99.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaered¬mény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.

  (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

  Tovább a tanfolyamra
 • ITIL® Szolgáltatásátadás (haladó szintű, magyar nyelvű)

  A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások üzemeltetésre való átadásának nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. A szolgáltatások átadása kiterjed a hagyományos – számítóközpontban és irodai környezetben elvégzendő – üzembe állítás menedzsmentjére és felügyeletére, de idetartozik az outsourcing/insourcing jellegű, azaz szolgáltatók közötti átadása-átvétele is az IT-szolgáltatásoknak.
  A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatásátadási életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás  az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásátadás, -átvétel akut problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével a hatékony és eredményes átadás-átvételi tevékenység és képesség hosszabb távú kialakítását is szolgálja. Ez a képesség ezért kitüntett fontosságú, mert az outsourcing/insourcing-ra vonatkozó stratégiai léptékű döntések egyre gyakoribbá válásával, és az eredeti IT-fejlesztések üzleti életben való fokozatos háttérbe szorulásával az IT-szolgáltatók kulcskompetenciájává válik.
  Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Transition és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató közel 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
  *Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

  Cél:

  1. Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásátadás legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek
  2. Meggyőzni a résztvevőket, hogy a szolgáltatások átadása és átvétele egyre kritikusabbá váló képesség az IT-szolgáltatók számára, és ösztönözni őkat arra, hogy ehhez használják az ITIL szolgáltatásátadás bevált menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
  3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásátadás haladó szintű vizsgájára.

  Kiknek ajánljuk:
  A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások átadásában-átvételében. Ideális lehetőséget nyújt az IT-rendszerek tesztelésével, üzembe állításával foglalkozó rendszergazdák, műszaki személyzet, alkalmazásüzemeltetők stb., illetve az átadás-átvételben (beleértve az outsourcing/insourcing-ban) csoport, osztály vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásmenedzsment átadás-átvételi területén.

  A tanfolyamhoz tartozik egy angol nyelven letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016.01.01-től 99.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.

  (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

  Tovább a tanfolyamra
 • ITIL® Rendszeres szolgáltatásfejlesztés (haladó szintű, magyar nyelvű)

  A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások rendszeres továbbfejlesztésének  nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. A továbbfejlesztés kiterjed az IT-szolgáltatásmenedzsment egészére, a teljes szolgáltatáskínálatra, a szolgáltató szervezetének és folyamatainak érettségére, valamint az összes szolgáltatási eszközre, beleértve a tárgyi eszközöket (infrastruktúra, alkalmazás, adatbázis) és partnereket éppúgy, mint a kevésbé kézzelfogható, de annál inkább meghatározó emberi képességeket is.
  A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL rendszeres szolgáltatásfejlesztési tevékenységkörére vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkalmazását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásfejlesztés rövid távú lehetőségeinek rendszeres feltárására és megvalósítására alkalmazható, hanem a stratégiai léptékű erőforrások és képességek hosszabb távú kialakítását is szolgálja. Korszerű minőségmenedzsment-módszerek és a mérés széles körű alkalmazásával együtt ez az alapja annak, hogy az IT-szolgáltatások minősége és költség-hatékonysága, valamint a szolgáltatásmenedzsment életszakaszainak és a folyamatainak teljesítménye rendszeresen javulhasson.
  Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Continual Service Improvement és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató közel 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
  *Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag, angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű), elektronikus változatát.

  Cél:

  1. Teljes körűen átadni az ITIL rendszeres szolgáltatásfejlesztési területének legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek.
  2. Meggyőzni a résztvevőket, hogy a szolgáltatások rendszeres és teljes körű továbbfejlesztése alapvető fontosságú nemcsak a már üzemelő, hanem a még csak kialakítás alatt lévő, illetve üzembe állítás előtt álló szolgáltatások esetén is, és ösztönözni őket, hogy ehhez használják az ITIL rendszeres szolgáltatásfejlesztésre ajánlott menedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
  3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL rendszeres szolgáltatásfejlesztés haladó szintű vizsgájára.

  Kiknek ajánljuk:
  A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások üzemeltetésében és fejlesztésében. Ideális lehetőséget biztosít mindazok számára, akik abban érdekeltek, hogy a nyújtott vagy nyújtandó szolgáltatás mindig és egyre jobban megfeleljen az ügyfél igényeinek, a külső előírásoknak és nem utolsó sorban a költséghatékonysági elvárásoknak, illetve a minőségmenedzsmentben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, vagy azt irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásmenedzsment továbbfejlesztési területén.

  A tanfolyamhoz tartozik egy angol nyelven letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016.01.01-től 99.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.

  (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

  Tovább a tanfolyamra
 • ITIL® Szolgáltatástervezés (haladó szintű, magyar nyelvű)

  A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások tervezésének nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. A szolgáltatástervezés kiterjed az összes szolgáltatási eszközre, beleértve a tárgyi eszközöket (infrastruktúra, alkalmazás, adatbázis) éppúgy, mint a kevésbé kézzelfogható, de annál inkább meghatározó emberi képességekre (sze¬mé¬lyi felkészültség, szaktudás, folyamatok, partnerek, szervezet és vezetés) is. Idetartoznak ezen felül a fejlesztési projektekhez való kapcsolódás, valamint az architekturális szintű terve¬zés kérdéskörei is.
  A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatásterve¬zési életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkal¬ma¬zását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatás¬ter¬ve¬zés projekt közbeni és architektura szintű problémáinak megoldására alkalmazható, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcsolódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével a hatékony és eredményes tervezési tevékenység és képesség hosszabb távú kialakítá¬sát is szolgálja. Ez a képesség az alapja annak, hogy stabil, az üzleti igényeket messze¬me¬nően kielégítő, ugyanakkor az üzleti igények változására kellő mértékben reagálni képes IT-szolgáltatások legyenek végső soron üzembe állítva, amelyek egyben a szolgáltató stratégiai céljait is szolgálják.
  Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Design és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató több mint 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
  *Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

  Cél:

  1. Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatástervezés legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek.
  2. Meggyőzni a résztvevőket, hogy a szolgáltatások körültekintő, minden eszközfajtára kiterjedő megtervezése meghatározó jelentőségű az IT-szolgáltatás teljes életére történő optimalizá¬lásban, és ösztönözni őket, hogy ehhez használják az ITIL szolgáltatástervezés bevált me¬nedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
  3. Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatástervezés haladó szintű vizsgájára.

  Kiknek ajánljuk:
  A képzést mindenkinek ajánljuk, aki valamilyen munkakörben részt vesz az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások tervezésében és fejlesztésében. Ideális lehetőséget nyújt az üzleti-szolgáltatási követelmények meghatározásával foglalkozó szervező szakemberek, az IT-rendszerek tervezését, fejlesztését végző tervező mérnökök, szoftverfejlesztők, rendszerarchitektek, alkalmazásüzemeltetők, stb., illetve a tervezés-fejlesztésben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásmenedzsment tervezési területén.

  A tanfolyamhoz tartozik egy angol nyelven letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016.01.01-től 99.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaered¬mény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.

  (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

  Tovább a tanfolyamra
 • ITIL® Szolgáltatásstratéga (haladó szintű, magyar nyelvű)

  A tanfolyam az ITIL fogalmi rendszerében ismerteti az IT-szolgáltatások stratégiai léptékű menedzsmentjének nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatát. A szolgáltatásstratégia kiterjed a teljes szolgáltatáskínálatra, az értékteremtés módjára, a versenypozícióra, a szolgáltatásminőség kritikus elemeire, a befektetések értékelésére, a külső (pl. hatósági) előírá¬soknak való megfelelésre, valamint az üzleti kapcsolatok és igények magas szintű keze¬lé¬sére.
  A tanfolyam négy napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL szolgáltatásstraté¬giai életszakaszára vonatkozó ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkal¬ma¬zását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásstratégia általános kérdéseinek tisztázását teszi lehetővé, hanem a vonatkozó alapelvek, irányelvek és kapcso-lódási pontok hátterének megértésével és értelmezésével az IT-szolgáltatásme¬nedzs¬ment stratégiai képességgé való átalakítá¬sát is szolgálja. Ez a képesség az alapja annak, hogy az IT-szolgáltató előtt megfelelő távlatok legyenek meghatározva, ismert legyen a mindenkori pozíciója a hasonló tevékenységet végző szervezetekhez képest, hiteles tervek álljanak rendelkezésre a hosszabb távú fejlődésére, amelyeknek kellően adaptív és dinami¬kus megvalósításával a szükségesnek vélt, pozitív változások kiválthatók legyenek.
  Az eredményes tanulás és vizsga érdekében a résztvevők számára a vizsga időpontjáig rendelkezésre bocsátjuk a Service Strategy és a Passing your ITIL Intermediate Exams eredeti ITIL-könyveket, valamint minden hallgató közel 600 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.
  *Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű fordítása), elektronikus változatát.

  Cél:

  • Teljes körűen átadni az ITIL szolgáltatásstratégia legújabb kiadása szerinti ismereteit a tanfolyam résztvevőinek.
  • Meggyőzni a résztvevőket, hogy érdemes a szolgáltatások hosszabb távú, stratégiai léptékű kialakításával és átalakításával foglalkozni, ha a szolgáltatási tevékenység tartós sikerére törekednek, és ösztönözni őket, hogy ehhez használják az ITIL szolgáltatásstratégia bevált me¬nedzsment- és felügyeleti tevékenységeit, folyamatait és technikáit.
  • Minél alaposabban felkészíteni a résztvevőket az ITIL szolgáltatásstratégia haladó szintű vizsgájára.

  Kiknek ajánljuk:
  A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik valamilyen vezetői munkakörben vesznek részt az IT-rendszerek,  IT-szolgáltatások hosszabb távú (min. egy éven túli) tervezésében és fejlesztésé¬ben, de figyelmébe ajánljuk a különböző (nem informatikai) szervezetek IT-szolgáltatásokat intenzíven használó üzleti vezetői számára is, ha minél több üzleti hasznot szeretnének realizálni a belső és külső IT-szolgáltatók teljesítményéből. Ideális lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatók felső vezetői, közép szintű vezetési tevékenységet ellátó szakemberei számára, illetve a stratégiafejlesztésben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL alapszintjén túli mélyebb ismeretek és átfogóbb gyakorlat elsajátítására a szolgáltatásstratégia területén.

  A tanfolyamhoz tartozik egy angol nyelven letehető vizsga a holland EXIN vizsgaközponton keresztül, melynek díja 2016.01.01-től 99.000 HUF+áfa. A vizsga 90 perces, és 8 esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaeredmény (28 pont) szükséges. A sikeres vizsga 3 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez.

  (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

  Tovább a tanfolyamra
 • ITIL® Életcikluson átívelő menedzsment (szakértői szintű, magyar nyelvű)

  A tanfolyam áttekint és összefoglal minden lényeges, menedzsmentfigyelmet érdemlő tevékenységet az IT-szolgáltatások teljes életciklusának nemzetközi szinten bevált (széles körben legjobbnak tekintett) gyakorlatában. A tanfolyam alapvetően nem új ismereteket tartalmaz, hanem az átfogó menedzsment és koordináció szempontjából rendszerezi a meglévő ismereteket. Rámutat az ügyfelek és általában az érdekeltek kezelésének szerepére, illetve a szolgáltatás bármilyen szintjén résztvevők közötti kommunikáció fontosságára. Összefoglalóan ismerteti az életszakaszok és a folyamatok közötti kapcsolatokat, és ezzel részleteiben és átfogóan áttekinti az ITIL javasolt használatát a gyakorlatban. Kiemeli az igények és követelmények szerepét a szolgáltatások rövid és hosszú távú menedzsmentjében, valamint ezek beépülését a szolgáltatások dokumentációjába (SDP), amely végigkíséri a szolgáltatásokat a teljes életük során, és koordinációt biztosít az egyes életszakaszok között. Világossá teszi egyfelől, hogy a szolgáltatások menedzsmentjére döntő hatással van a szervezeten belüli legfelső irányítási szint szervezetigazgatási és -fejlesztési tevékenysége, kihangsúlyozza ugyanakkor a mérési tevékenység alapvető, semmi mással nem helyettesíthető szerepét a szolgáltatásmenedzsmentben. Végezetül összefoglalja a szolgáltatásmenedzsent bevezetéséhez és állandó fejlesztéséhez elengedhetetlen elemeket úgymint: mindenkori helyzet felmérése, üzleti indokoltság figyelembe vétele, szervezeti változásként való kezelés és alkalmas technológiák használata.
  A tanfolyam öt napban, interaktív előadásokon keresztül, próbavizsgák segítségével, valamint – szükség szerint – gyakorlatokkal kiegészítve adja át az ITIL életcikluson átívelő menedzsmentjéhez ajánlott ismereteket. Az oktatás az elmélet gyakorlati alkal¬ma¬zását helyezi a középpontba. Ez a megközelítés nemcsak a szolgáltatásmenedzsment rövid távú lehetőségeinek kihasználására alkalmazható, hanem a szolgáltatási tevékenység stratégiai célú átalakítá¬sát is szolgálja. A korszerű értékszemlélet, a rendszeres kockázatmenedzsment, a kiterjedt ismeretmenedzsment és a szolgáltatás szintű mérés alkalmazásával az életcikluson átívelő menedzsment az alapja annak, hogy az IT-szolgáltatások értéke, minősége és költ¬ség¬hatékonysága a szolgáltatások teljes élete során összhangban legyen és megfelelően alakulhasson.
  Az eredményes tanulás és vizsga érdekében minden hallgató egy több mint 800 oldalas kétnyelvű tanfolyami anyagot kap, amelyet elektronikus formában is hozzáférhetővé teszünk*. Emellett a tanfolyamhoz vizsgagaranciát adunk, amelynek keretében az első sikertelen vizsga után térítésmentesen személyi felkészítő konzultációt és/vagy ismételt tanfolyami részvételi lehetőséget biztosítunk.

  *Minden résztvevő automatikusan megkapja az akkreditált tanfolyami anyag, angol nyelvű (+ a diaképek magyar nyelvű), elektronikus változatát.

  Cél:

  1. Átadni a szolgáltatások menedzsmentjének és a szolgáltatásmenedzsment koordinálásának teljes életciklusra kiterjedő, részletes ismereteit.
  2.  
   • Meggyőzni, hogy érdemes az IT-szolgáltatásmenedzsment teljes életciklusának kérdéseire fókuszálni, és nemcsak az egyes életszakaszokra, valamint
   • ösztönözni arra, hogy – ennek érdekében – használják az ITIL -re alapuló szolgáltatásmenedzsment által e célra javasolt menedzsment és felügyeleti folyamatait, tevékenységeit és technikáit.
  3. Felkészíteni az ITIL életcikluson átívelő menedzsmentre vonatkozó vizsgájára, amellyel meg lehet szerezni az ITIL-szakértő minősítést, ha sikeres.

  Kiknek ajánljuk:
  A tanfolyamot elsősorban azoknak ajánljuk, akik ITIL-képzésük lezárásaként a komoly nemzetközi elismertséget jelentő ITIL-szakértő minősítés megszerzését tűzik ki célul, de figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik hosszabb távon valamilyen magasabb vezetői munkakör betöltésére törekednek az IT-szolgáltatások menedzsmentjének területén. Ideális lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatók felső vezetői, közép szintű vezetési tevékenységet ellátó szakemberei számára, illetve az IT-szolgáltatásmenedzsmentben csoport-, osztály- vagy főosztályi szinten közreműködő, irányító vezetők számára, hogy bizonyíthassák képességüket az ITIL teljes életciklusára vonatkozó, mélyebb ismeretek és átfogó gyakorlat elsajátítására.

  A tanfolyamhoz tartozik egy angol nyelven letehető EXIN vizsga, melynek díja 2016.01.01-től 99.000 HUF+áfa. A vizsga 120 perces, és 10 (többnyire egy közös esettanulmányból kiinduló) esetleírásra épülő, egyenként max. 5 pontot érő kérdésből áll. A sikeres vizsgához 70%-os vizsgaered¬mény (35 pont) szükséges. A sikeres vizsga 5 kreditponttal járul hozzá az ITIL Expert minősítés megszerzéséhez, amelynek kiadása automatikusan történik a 22 kreditpont elérésével.

  (Az ITIL® az AXELOS Limited bejegyzett névjegye)

  Tovább a tanfolyamra

Linkek

Kapcsolódó tanfolyamokAjánlja másoknak is!